Vad är skillnaden mellan AutoRun och AutoPlay?När du sätter in en CD- eller DVD-skiva i datorns optiska läsare så upptäcker Windows detta och två tekniker kopplas in för att hantera skivan: AutoRun och AutoPlay. Du har säkert hört dessa två namn tidigare, men vet du skillnaden mellan dem? I denna artikel kommer vi att förklara skillnaden mellan AutoRun och AutoPlay.


AutoRun
 
Om du sätter in en kommersiell CD- eller DVD-skiva i läsenheten så visas ofta ett menygränssnitt från programvarutillverkaren helt automatiskt på skärmen. Eller i vissa fall så kommer ett installationsprogram att startas automatiskt. Den teknik som hanterar detta kallas för AutoRun.
 
När skivan sätts in i läsenheten så kommer Windows att undersöka rotkatalogen på skivan och kontrollera om en fil med namnet Autorun.inf finns där. Om denna fil existerar så kommer innehållet i filen att läsas av Windows. Denna fil innehåller en uppsättning kommandon som anger för Windows hur innehållet på skivan ska hanteras i det ögonblick som skivan sätts in i diskfacket. Mest används denna fil för att automatiskt starta ett program, till exempel ett menyprogram eller ett installationsprogram på skivan, men det är också möjligt att öppna ett dokument eller starta en film på detta sätt.


AutoPlay
 
Dialogrutan 'Spela upp automatiskt'
Om du sätter in en icke-kommersiell CD- eller DVD-skiva i läsenheten, t ex en skiva som du har bränt själv med en CD- eller DVD-brännare, då kommer troligtvis en dialogruta med titeln "Spela upp automatiskt" att visas på skärmen. Denna dialogruta kommer att innehålla en lista med alternativ för vad kan göras med innehållet i skivan. Dialogrutan kommer att se ut ungefär som på bilden till höger.
 
Listan med alternativ i dialogrutan skapas omedelbart efter att Windows har undersökt innehållet på skivan. Vilka alternativ som visas i listan beror på vilka typer av filer som finns på CD:n eller DVD:n. Om skivan innehåller filmer så kommer ett alternativ för att spela upp innehållet i Windows Media Player att läggas till listan. Om skivan innehåller bilder så kommer ett program som kan visa bilder att läggas till. Ett alternativ för att starta Utforskaren i Windows ingår alltid i listan.
 
Den teknik som hanterar detta kallas för AutoPlay. Syftet med AutoPlay är att göra det enklare för användaren att hantera innehållet på en skiva. Om användaren väljer ett alternativ i dialogrutan "Spela upp automatiskt" så kommer ett program som vet hur man hanterar den aktuella filtypen att startas.


AutoRun och AutoPlay kan också användas med andra typer av media
 
AutoRun och AutoPlay kan även användas med USB-minnen och andra icke-optiska lagringsmedia. Vid användning med icke-optisk lagringsmedia så fungerar Autoplay på ett liknande sätt som med CD- och DVD-skivor. Dialogrutan "Spela upp automatiskt" visas med en lista med alternativ för att hantera innehållet på lagringsmediat. AutoRun fungerar lite annorlunda; ett alternativ för att köra program eller öppna dokument (eller spela upp filmen mm) brukar läggas till listan med alternativ i AutoPlay-dialogrutan.
 
 
Sammanfattning:

AutoRun:
Kör ett program, öppnar ett dokument, spelar upp en film mm automatiskt precis efter att skivan satts in i läsenheten. När den används med icke-optiska medier, läggs ett alternativ för att öppna filen i dialogrutan "Spela upp automatiskt".

AutoPlay:
Visar dialogrutan "Spela upp automatiskt" på skärmen. Denna dialogruta innehåller en lista med alternativ där användarna kan välja hur de vill hantera innehållet i mediet.
 

Mer information
 
Om du vill ha mer information om AutoRun-tekniken så kan du läsa artikeln Filen Autorun.inf (i Windows), vad gör den? på vår webbplats. Om du vill läsa mer om Autorun / Autoplay och USB-minnen så kan du läsa (den engelska) artikeln Using AutoRun with a USB Flash Drive (USB stick).
 
Även Wikipedia har två bra artiklar tillgängliga som beskriver AutoRun och AutoPlay i detalj.
 
 
Vill du ha fler tips?
 
Om du vill ha fler liknande tips så kan du följa oss på Facebook eller Twitter. Du kan även prenumerera på vårt nyhetsbrev eller läsa vår blogg. Du hittar fler artiklar på denna sida.
Besök vår Facebook-sida Följ oss på Twitter Besök vår videokanal på YouTube
 
  
Relaterad produktinformation:
SamLogic CD-Menu Creator  -  skapar en Autorun-CD och DVD snabbt och enkelt

  
Skapa AutoRun-meny
 

Behöver du en AutoRun-meny till din CD / DVD?
 

>
Läs mer här
SamLogic
Skriven av: Mika Larramo English