Bifogade dokument eller länkade dokument


När man skickar dokument (t.ex PDF-dokument) via e-post så kan man välja mellan att skicka dem som bifogade dokument eller som länkade dokument.
 
Bifogade dokument
När man skickar dokument som bifogade dokument (bifogade filer) så följer dokumentet med mejlet. Mottagaren kan öppna det bifogade dokumentet via sin e-postläsare alternativt spara ned det på hårddisken från sin e-postläsare.
 
Länkade dokument
När man skickar dokument som länkade dokument så följer dokumentet inte med mejlet. Istället skickar man med en klickbar länk till dokumentet. Och när användaren klickar på länken så laddas dokumentet ned.

Fördelen med länkade dokument är att inga stora dokument behöver skickas med mejlet vilket medför att e-postutskicken går mycket fortare. Även mottagaren kan uppleva det som positivt eftersom dokumentet endast laddas ned till mottagarens enhet när han/hon vill.
 
 
Med vårt e-postverktyg MultiMailer så kan man skicka både bifogade dokument och länkade dokument med sin e-post. Läs gärna detta blogginlägg för mer information om länkade dokument.
  
 
< Återvänd
 

  
 
SamLogic