Effektiv marknadsföring med e-post


Idag är marknadsföring med hjälp av e-post, t ex via nyhetsbrev, det snabbaste och kostnadseffektivaste sättet att marknadsföra produkter och tjänster. Du kan uppnå ett mycket gott resultat om du genomför en e-postkampanj på rätt sätt. Det finns flera grundregler som gäller för all marknadsföring och säljande kommunikation och dessa gäller även för e-post. Dock finns det även skillnader jämfört med traditionell marknadsföring som man också måste ta hänsyn till för att nå ett bra resultat med e-postutskick.
 
Genom att följa de 5 tipsen nedan så skapar du goda förutsättningar för att uppnå ett lyckat resultat med din marknadsföring via e-post.


1. Har du en strategi för din marknadsföring via e-post?
 
För att du ska kunna uppnå ett lyckat resultat så måste du ha en väl genomtänkt e-poststrategi. Kampanjer via e-post fungerar nämligen bäst när din kund får rätt budskap vid rätt tillfälle. Detta kräver en långsiktig och väl genomtänkt plan för dina e-postutskick. Du bör dela upp din strategi i följande tre delar:
 
Information via e-post
Målsättningen här är att på ett sakligt sätt informera dina kunder om dina produkter och tjänster via e-post. Att på ett neutralt sätt berätta vad dina produkter gör och vem som kan ha nytta av dem. Du ska "lära" kunden vad dina produkter egentligen gör eftersom det inte alltid är så självklart, speciellt för nytillkomna kunder. Här är ett nyhetsbrev innehållande texter i artikelform en utmärkt metod. Dessa kan kompletteras med länkar till sidor på din sajt som innehåller mer detaljerad information. Du kan också via e-post skicka bifogade eller länkade PDF-dokument som innehåller en detaljerad produktpresentation eller mer omfattande beskrivningar av dina tjänster.
 
När du informerar via e-post så ska du inte försöka sälja aktivt utan det räcker med att din e-post har tydliga kontaktuppgifter så mottagaren vet vart han/hon ska vända sig ifall han/hon vill beställa eller vill ha mer information.

Marknadsföring via e-post
Målsättningen här är att med hjälp av e-post marknadsföra och göra reklam för dina produkter och tjänster. Denna marknadsföring ska ses ur ett långsiktigt perspektiv. Du ska lyfta fram alla fördelar kunderna får genom att använda just Dina produkter samt förstärka ditt varumärke och företagsnamn gentemot kunderna.
 
Även här är ett nyhetsbrev som skickas ut via e-post en utmärkt metod. Nyhetsbrevet kan kompletteras med riktade reklamutskick via e-post och i första hand riktas mot dem som visat visst intresse för dina produkter och tjänster. Har du möjlighet, anpassa gärna texten i de riktade breven efter den kundgrupp du skickar till. Gör även läsarna nyfikna och försök få de att kontakta dig för mer information även om de inte tänker handla direkt. Försök få läsarna att klicka vidare till din hemsida och försök där förstärka fördelarna med just din produkt ännu mer.

Försäljning via e-post
Målsättningen här är att med ett optimerat säljbrev få dina kunder att köpa direkt. För att försäljningen ska bli framgångsrik så måste de tidigare nämnda åtgärderna ha genomförts så att dina kunder väl känner till dina produkter och tjänster och vet hur bra de är. Kunderna ska helst kunna fatta köpbeslut direkt med hjälp av den information som finns i e-brevet. När du ska sälja via e-post så ska du göra det så lätt som möjligt för kunden att beställa.

 
Mer information om hur du utformar säljande nyhetsbrev finns i artikeln Skapa nyhetsbrev som ökar din försäljning.
 
www.multimailer.se Informationsfilm om MultiMailer. Klicka för att starta filmen.
 
2. Hur mycket pengar kan du satsa på dina e-postutskick?
 
Pengar och tid är av stor vikt för hur ett innehåll, en kampanj och en uppföljning ska utformas. Hur mycket pengar och tid kan du investera i dina e-postutskick? Fördelen med e-post jämfört med andra former av marknadsföring är att kostnaderna är väldigt låga. Utskickskostnaden för att skicka ut e-post är nästan försumbar och kostnaderna för framtagandet av exempelvis ett nyhetsbrev kan du själv bestämma. Har du dessutom ett bra e-postverktyg så kommer du inte att behöva lägga ner speciellt mycket tid på din e-postmarknadsföring i förhållande till vilket bra resultat du kan uppnå med den.

Ett bra sätt att snabbt utforma ett eget professionellt nyhetsbrev till en låg kostnad är att utgå från en nyhetsbrevsmall med bra design som du sedan anpassar. Det kan även vara en bra investering att låta en webbkonsult ta fram en färdig grundmall till dig. När du har en bra grundmall för ditt nyhetsbrev så kan du återanvända den när du skapar nya nyhetsbrev genom att bara byta ut bilder och texter.


3. Har du rätt e-postadress till dina kunder?
 
E-postadresser ändras ofta så det är viktigt att du regelbundet uppdaterar din e-postlista (mailing-lista) så att du har så färska adresser som möjligt där. Försök dessutom i första hand få personliga e-postadresser typ per.andersson@samlogic.com istället för info@samlogic.com. Det ökar chansen rejält att din e-post kommer till rätt person. Se också till att du inte har dubbletter av dina e-postadresser, det finns nog få saker som irriterar mottagare av e-post mer än att få samma e-postmeddelande flera gånger. Använd därför helst ett e-postprogram som kan söka upp och eliminera dubbletter.


4. När ska du göra dina utskick?
 
Försök att göra dina utskick, av t ex nyhetsbrev, så att dina kunder får dessa när de kan läsa dem i "lugn och ro". Om du har företag som kunder så ska du i första hand skicka e-post på kontorstid. Skickar du på helger eller på natten så är risken stor att ditt nyhetsbrev försvinner i den stora mängd av e-post som väller in varje morgon kunden startar sitt e-postprogram. Speciellt måndag morgon kan vara speciellt besvärlig då hela helgens mejl-skörd ligger och väntar i kundens e-postserver.
 
Att överhuvudtaget skicka nyhetsbrev på en måndag kan vara en nackdel eftersom arbetsbelastningen hos företag ofta är som högst då. Skickar man på en fredag bör man skicka på morgonen eftersom en del slutar tidigare just denna dag.
 
Har du internationella e-postmottagare i andra tidszoner så ska du försöka skicka ut dina nyhetsbrev så att även de får det på kontorstid. Detta kan du göra genom att använda ett e-postprogram eller e-posttjänst som kan göra tidsstyrda e-postutskick (dvs där man kan ställa in klockslag när ett utskick börjar eller ange tidszon per kontakt).


5. Hur ofta ska du göra ett utskick, t ex av ett nyhetsbrev?
 
Om du skickar ett nyhetsbrev, eller andra former av e-post, för ofta finns det risk att mottagaren tröttnar och avregistrerar sig. Alternativt så blockerar mottagaren dig. För att inte riskera att detta händer bör du inte skicka e-post alltför ofta till en och samma kund. Men att skicka för sällan är inte heller bra eftersom du då riskerar att missa affärstillfällen. Så det gäller att hitta en balans här. Ett månatligt nyhetsbrev som kompletteras med några mer informativa mejl i samband med nya produkter och tjänster plus några få kampanjmejl per år kan vara en bra nivå.
 
Det är dock svårt att säga exakt var gränsen går på ett generellt sätt eftersom det varierar från bransch till bransch detta. I vissa branscher är det viktigt med färska nyheter eftersom det händer mycket där och då kan man skicka ett nyhetsbrev oftare, men i andra branscher så går det mer tid mellan nyheter och förändringar och då bör det även gå längre tid mellan utskicken. Det bästa resultatet uppnår man om man använder flera olika typer av marknadsföringskanaler, som t ex Facebook och Twitter, i kombination med e-postutskick.
    
Vill du ha fler tips?
 
Om du vill ha fler liknande tips så kan du följa oss på Facebook eller Twitter. Du kan även prenumerera på vårt nyhetsbrev eller läsa vår blogg. Du hittar fler artiklar på denna sida.
Besök vår Facebook-sida Följ oss på Twitter Besök vår videokanal på YouTube
 
Relaterad produktinformation:
SamLogic MultiMailer  -  skapar e-post som säljer
  
Det finns en längre version av artikeln i form av ett utskrivbart PDF-dokument.
 

Öppna PDF-dokument
SamLogic
Skriven av: Anders Persson

English