Skapa nyhetsbrev som ökar din försäljning


Har du rätt program så är det inte speciellt svårt att skapa nyhetsbrev med snygg design men tyvärr så räcker inte det med enbart detta om du vill använda nyhetsbrev som en metod för att sälja dina produkter och tjänster. För ska du skapa nyhetsbrev vars syfte är att öka din försäljning så är det även många andra faktorer som du måste ta hänsyn till för att uppnå ett lyckat resultat. Du måste skapa nyhetsbrev där budskapet är anpassat efter mottagarna - detta gäller innehållet, texten och själva utformningen.
 
Med hjälp av de här 11 tipsen så kan du skapa nyhetsbrev som ger dig goda förutsättningar för att öka försäljningen av dina produkter och tjänster.


1. Ska du skapa nyhetsbrev som är korta eller långa?
 
Ingen läser ett nyhetsbrev i onödan. Försök därför alltid att få med den viktigaste informationen i början av ditt brev så att ditt erbjudande är "glasklart". Hur långt nyhetsbrevet ska vara beror på om ditt erbjudande går att förstå på några rader eller om det krävs kompletterande information. Det är inte fel att skapa ett långt nyhetsbrev om det ger dina kunder ett underlag som gör att det blir lättare för dem att fatta ett köpbeslut.


2. Hur ser innehållet i dina nyhetsbrev ut?
 
Vi får alla väldigt mycket reklam via den vanliga ”snigelposten”. För att brevet inte direkt ska hamna i papperskorgen så måste det vara något speciellt med brevet. Det kan vara något "hårt" inuti, t ex en penna eller en godisbit. Vi vet givetvis att det är reklam men finns det något roligt i så blir vi nyfikna och öppnar ändå. Ett viktigt delmål för att sälja är då uppnått, mottagaren har öppnat brevet.
 
Samma princip gäller för e-post men här är det ännu viktigare eftersom mängden e-post ständigt ökar. Ditt nyhetsbrev måste därför sticka ut på något sätt. Försök att skapa nyhetsbrev med unik design. Använd bilder som väcker uppmärksamhet. Eller varför inte använda ljud? Hur ofta har du fått ett nyhetsbrev med en personlig hälsning som hörs i datorns högtalare?
 
www.multimailer.se Informationsfilm om MultiMailer. Klicka för att starta filmen.
 
3. Kan du skapa personliga nyhetsbrev?
 
Om du har möjlighet, försök att skapa nyhetsbrev som har en personlig prägel. Detta kan du göra genom att placera mottagarens namn i texten vid lämpliga ställen, som t ex efter en hälsningsfras (exempelvis: ”Hej Göran!”). Du kan även stoppa in namnet i nyhetsbrevets ämnesrad, t ex ”Viktig information till Göran Persson”. Du kan också baka in namn i den övriga texten vid strategiskt viktiga ställen, exempelvis så här: "Göran, vi skickar dig detta mejl pga...".
 
Alla dessa åtgärder skapar en personlig känsla och sannolikheten att läsaren verkligen läser ditt nyhetsbrev ökar markant. Känner läsaren igen sitt eget namn i texten reagerar han/hon och nyfikenheten driver läsaren att läsa texten lite närmare. Detta eftersom användning av namn är fortfarande relativt ovanligt i e-postsammanhang och att människan har en stor förmåga att upptäcka vissa speciella ord, varav sitt eget namn, även i stora textmassor.
 
För att kunna skapa personliga nyhetsbrev måste du använda dig av ett e-postprogram som tillåter dig användning av datafält i brevtexten. Ett sådant program kommer att byta ut datafälten mot personnamn och andra uppgifter under ett e-postutskick så att varje e-postmottagare får ett nyhetsbrev som är unik för just han/henne. Klickar du här så ser du ett exempel på hur ett sådant brev kan vara utformat.


4. Skapa nyhetsbrev som är lättlästa
 
Det första din kund gör är att snabbt skanna av ditt nyhetsbrev. Rubriker, underrubriker och gärna ett PS ska snabbt och tydligt sammanfatta innehållet i ditt nyhetsbrev.
 
Här nedan listas några av de viktigaste punkterna upp som du bör tänka på när du utformar dina texter i ditt nyhetsbrev:
 • Ämnesraden och rubrikerna ska fånga läsaren. Det är de som gör att han/hon läser vidare.

 • Ge kunderna den första fördelen med ditt erbjudande rakt in i deras hjärta.

 • Prata om kunden, inte om dig och ditt företag. Kontrollera att antalet "du", "er" och "era" är betydligt flera än orden "jag", "vi" och "våra" i texten.

 • Använd korta meningar och enkla ord som underlättar för läsaren.

 • Skriv ungefär som du talar, läs gärna högt och föreställ dig att du har kunden framför dig.

 • Använd ett språk som är anpassat efter kunden. Undvik att använda ord och termer som läsaren inte förstår, det gör mottagaren av ditt nyhetsbrev osäker.

 • Markera gärna viktiga saker i texten med fetstil.

 • Du kan inleda meningar med "Och" eller "Men" om det behövs. Det viktigaste är att få en lättläst text som snabbt får dina kunder att förstå budskapet i ditt nyhetsbrev.

Mer information om hur du skapar lättlästa nyhetsbrev kan du läsa i artikeln 11 tips som gör dina e-postbrev mer lättlästa.


5. Är det gamla eller tilltänkta kunder som får ditt nyhetsbrev?
 
Hur ditt erbjudande bör utformas bestäms av vilken relation du har till mottagarna av ditt nyhetsbrev. Är det gamla kunder som köpt av dig tidigare så kan du ha en personlig ton i ditt nyhetsbrev och gå tämligen rakt på sak med ditt erbjudande. Relatera gärna till vad kunderna köpt tidigare och ge dem en fördel tack vare detta. Om de som får ditt nyhetsbrev inte har köpt något av dig tidigare så måste du se till att de får förtroende för dig så att de inte känner att det är någon "risk" att handla ifrån dig. Det kan du göra genom att:

 • Ge bra köpvillkor, T ex "Är kunderna inte nöjda med produkten får de pengarna tillbaka".

 • Erbjud bra garantier, t ex "Är det något fel på produkten så byter vi den gratis inom 24 timmar". Detta visar även att du har bra service och att du har hög tilltro till dina produkter.

 • Ge bra betalningsvillkor, t ex "Betalning sker mot 30 dagars faktura".

 • Ge kunden ett introduktionserbjudande med bra rabatt.

 • Hänvisa till andra välkända företag som referenser på nöjda kunder.

 • Lyft fram de fördelar du har jämfört med dina konkurrenter.


6. Hur är erbjudandet i ditt nyhetsbrev utformat?
 
Undvik att försöka sälja med "våld", risken med alltför fantastiska erbjudanden är att de verkar vara för bra för att vara sanna. Var tydlig och trovärdig och framförallt se till att du håller det du lovar! Det är mycket lättare att få en nöjd kund att handla på nytt än en missnöjd. Undvik ord som generaliserar, det är bättre att skriva "85%" eller "9/10" än att skriva "många" eller "de flesta".
 
Erbjudandet i ditt nyhetsbrev måste dock ge din kund något speciellt. Du ska lyfta fram fördelarna med ditt erbjudande så att mottagaren kan se dem från sin sida och genast inse vinsten av att utnyttja ditt erbjudande. Har du konkurrenter så ska det tydligt framgå varför just ditt erbjudande är så bra.


7. Vad gör du om ditt erbjudande har en nackdel?
 
Om ditt erbjudande har någon uppenbar nackdel så ska du inte försöka dölja det. Förekom kunden genom att presentera motargument. Visa varför problemet inte är så stort och hur det kan lösas. Redovisa även fördelar som kompenserar nackdelen. Genom att vara ärlig mot kunden så förstärker du dessutom trovärdigheten för ditt erbjudande.


8. Varför ska kunden beställa just nu?
 
Skapa nyhetsbrev med ett erbjudande som är angeläget, sätt ett sista beställningsdatum. Tänk på att erbjudanden som skickas ut med e-post har kortare livslängd än vanliga brev (man sparar ju sällan nyhetsbrev) så försök att få läsaren att beställa så fort som möjligt. Gör det genom att ha kortare kampanjtid än vad man brukar ha i traditionella brev som skickas med vanlig post.


9. Innehåller ditt nyhetsbrev någon bonus?
 
Ge läsaren av ditt nyhetsbrev något ”extra”, det kan vara någon sak eller en rabatt. Alla vill känna sig utvalda och göra en bra affär. Bonusen ska vara som ”grädden på moset” som gör att din kund inte tvekar utan känner att det är lika bra att beställa nu direkt.
 
Är ditt nyhetsbrev utformat ungefär som ett vanligt brev kan du lägga in information om en bonus i ett PS, tex enligt:
 
”PS
Om du beställer idag så får du en guldpenna på köpet!”
 

Undersökningar visar att folk läser ett PS påfallande ofta eftersom de vill se vem som har skrivit under brevet och PS:et står oftast precis under namnteckningen.


10. Vem har undertecknat ditt nyhetsbrev?
 
Det är viktigt vem som undertecknar dina nyhetsbrev. Avsändarens underskrift/namn hjälper till att avgöra erbjudandets värde, trovärdighet och betydelse för läsaren. Är det du som haft mest personlig kontakt med kunden eller är det någon annan på företaget? Den som står som avsändare av nyhetsbreven ska helst vara en känd person för kunden.


11. Har du någon som kan korrekturläsa texten i ditt nyhetsbrev?
 
Låt texten i ditt nyhetsbrev vila några dagar och läs den sedan igen. Alla missar, otydligheter och slarvfel som man inte såg första gången kommer ofta fram då och kan korrigeras.
 
Låt vänner och kollegor läsa ditt nyhetsbrev. Om de säger: "Det är bra" så är det tyvärr riktigt dåligt. Om de säger "Får man verkligen en guldpenna om man svarar inom 10 dagar" - då är det bra. Du måste få dina testläsare av ditt nyhetsbrev att REAGERA på innehållet, inte vara artiga. Artiga kommer nämligen inte de som får ditt nyhetsbrev att vara.
    

Vill du ha fler tips?
 
Om du vill ha fler liknande tips så kan du följa oss på Facebook eller Twitter. Du kan även prenumerera på vårt nyhetsbrev eller läsa vår blogg. Du hittar fler artiklar på denna sida.
Besök vår Facebook-sida Följ oss på Twitter Besök vår videokanal på YouTube
 
Relaterad produktinformation:
SamLogic MultiMailer  -  skapar nyhetsbrev som säljer
 
Artikeln finns som en utskrivbar PDF också.

Öppna PDF-dokument
SamLogic
Skriven av: Anders Persson Español   English