11 tips som gör dina e-postbrev mer lättlästa


Att informera kunder och anställda med hjälp av e-postbrev har många fördelar. De går fort att skicka ut och det är enkelt för e-postmottagaren att ta del av informationen. En annan viktig fördel är de kraftfulla sök- och arkiveringsmöjligheter som finns i de flesta e-postprogram (t ex Microsoft Outlook) vilket gör att man snabbt kan hitta rätt information bland tusentals e-postbrev. Men det finns även nackdelar med e-post och dessa måste du känna till och ta hänsyn till för att din e-postmottagare lättare ska kunna ta del av informationen i dina e-postutskick.

Här nedan får du några tips om vad du främst bör tänka på när du skriver e-postbrev. Tipsen är värda att notera vare sig du ska skapa nyhetsbrev, säljbrev,
e-postreklam eller endast informativ e-post.


1. Varför och till vem ska du skriva?
 
Först och främst - vad är syftet med din text? Vad vill din e-postmottagare veta? Varför skriver du texten och till vem skriver du den? Det här är det allra viktigaste för dig innan du börjar skriva. Det finns ett skäl till varför din kund har visat intresse för dina produkter och tjänster. Han/Hon vill veta något speciellt. Vad är det du ska berätta på ett tillfredsställande sätt? Se till att varje e-postmottagare får rätt information. Och kategorisera e-postmottagarna så att den information som du skickar till varje mottagare blir relevant.
 
www.multimailer.se Informationsfilm om MultiMailer. Klicka för att starta filmen.
 
2. Hur vill du att din läsare ska agera?
 
Bygg din text mot det avslut du är ute efter. Vad är syftet med ditt e-postbrev? Vill du att din e-postmottagare ska besöka din hemsida, kontakta dig för mer information eller vill du att han/hon ska kunna fatta beslut direkt med hjälp av den information som finns i e-postbrevet? Du måste bestämma dig för om ditt e-postbrev ska informera, marknadsföra eller sälja dina produkter och tjänster.


3. Välj rätt format (HTML / text)
 
E-post kan skickas ut antingen i formatet HTML eller bestå av endast text. Men vilket format ska man egentligen välja? Båda formaten har sina för- och nackdelar och det är inte alltid lätt att veta vilket format som är det optimala för man måste ta hänsyn till många faktorer.
 
HTML-baserade e-postbrev kan skapas med en mycket tilltalande design med exempelvis bilder, färger, olika teckensnitt, företagslogotype mm, men har bl a den nackdelen att vissa mottagare har e-postprogram (e-postklienter) som inte kan visa breven på ett korrekt sätt. Många företag har även anti-spamfilter och andra filter på sina servrar som kan reagera negativt och stoppa breven, fastän de är seriösa.
 
Skapar du e-postbrev i textformat har du inte samma möjligheter att skapa en effektfull design, men däremot kan alla mottagare alltid läsa breven, samtidigt som de inte fastnar lika lätt i anti-spamfilter och andra spärrar som kan finnas på företagens servrar. Men man bör ha i åtanke att HTML-baserade brev brukar ha betydligt högre läsfrekvens än de textbaserade, när de väl lyckats ta sig fram till läsaren. Detta eftersom man har betydligt större möjligheter att fånga läsarens uppmärksamhet tack vare de stora design-möjligheterna.
 
I artikeln HTML-format eller textformat, vilket är bäst för nyhetsbrev? har vi en djupare genomgång över de båda formaten. Där listar vi i upp många av de för- och nackdelar som finns samt beskriver en alternativ metod att hantera detta om man är osäker på vad man ska välja.


4. Välj rätt typsnitt och textstorlek
 
Om du valt att skapa ett HTML-baserat e-postbrev är det viktigt att du väljer rätt typsnitt och storlek på texten så att den blir lättläst. Bra typsnitt för e-postbrev är Arial eller Verdana. Undvik Times New Roman och liknande typsnitt eftersom den är mer svårläst på skärmen. En lämplig storlek på brödtexten är motsvarande 10 punkter (HTML-storlek 2) i din dators inställningar. Använder du ett brett teckensnitt liknande Verdana kan även 8 punkter (HTML-storlek 1) användas i vissa textstycken, men större delen av texten bör vara i minst storlek 10. För rubriker kan du använda fetstil och/eller storlek 12-14 (HTML-storlek 3-4).


5. Svart text mot vit bakgrund syns bäst
 
När det gäller val av textfärg (i HTML-baserade e-postbrev) bör du alltid välja en mörk textfärg mot en ljus bakgrund. Allra bäst syns svart text mot en vit bakgrund. I första hand bör du försöka använda dessa färger, speciellt i din brödtext, eftersom den då blir mer lättläst. Förutom en svart textfärg kan även mörkblått med fördel användas i dina brödtexter, bara den är tillräckligt mörk. Du kan dock få in lite mer färger i din text genom att sätta rubriker i en annan färg. Det gör innehållet även mer lättläst eftersom det blir en tydligare styckeindelning och folk som "skannar" igenom e-postbrevet ser snabbare och lättare vad som är en rubrik.
 
Att skapa e-postbrev där färgerna är inverterade, dvs ljus textfärg mot mörk bakgrund, kan vid första anblicken verka estetiskt tilltalande ifall man lyckats få fram en vacker färgkombination, men sådana texter är betydligt mer svårlästa och är även väldigt tröttande för ögonen. Detta kan fungera ifall du endast skickar några rader med text, satta med stor teckenstorlek, men skickar du längre e-postbrev bör du alltid välja mörk text mot en ljus bakgrund.
 
Det är också viktigt att du är konsekvent i dina e-postbrev när det gäller färgval. Har du valt en stil bör du följa den genomgående i hela brevet samt även i kommande e-postbrev. Då känner folk lättare igen sig och identifierar den stil de ser med ditt företag. Och har ditt företag en viss stil på tex hemsidan eller broschyrerna är det en fördel att upprepa denna stil åtminstone delvis i ert e-postbrev eftersom den då upplevs som mer bekant.


6. Använd rubriker som lockar folk att läsa vidare
 
Rubriker är det som får texter lästa. Gör det både med en bra huvudrubrik i ämnesraden, som talar om vad man kommer att få veta om man läser e-postbrevet, och med underrubriker som ger en översikt över vad man får veta i nästa stycke. En underrubrik ska även locka folk att läsa nästa stycke så därför ska den väcka nyfikenhet och intresse.


7. Skapa texter som går att "skanna"
 
När du läser ett e-postbrev ”skannar” du sannolikt av det efter något som intresserar dig. Hittar du något som intresserar dig läser du vidare eller fördjupar dig i textstycket som fångade din uppmärksamhet, annars skannar du vidare. Hittar du inget intressant så lämnar du brevet. Detta är ett vanligt beteende. Få personer läser all text i ett e-postbrev. Eftersom du kan förvänta dig att dina e-postmottagare också tillhör kategorin ”skannare” så ska du ha korta stycken, korta meningar och gärna fetmarkera och använda Internet-länkar till nyckelord som du tror att din e-postmottagare är intresserade av att få mer information om. Allt för att göra det lättare för dina kunder att hitta vad de söker.


8. Gå rakt på sak
 
Skriv kort och ge information snabbt. Hanteringen av e-postbrev är ofta stressig eftersom man får så mycket information via e-post. Dessutom läser de flesta 25 % långsammare på datorskärmen jämfört med läsning av text på ett vanligt papper.


9. Hur ska du länka?
 
Länkar som leder till Internet-sidor som ger läsaren mer information kan vara en viktig beståndsdel i ett lyckat e-postbrev. Men frågan är: hur ska man länka? Det finns olika tekniker att välja mellan här och här går vi igenom vissa.
 
En vanlig länk-metod är att skapa en Internet-länk runt ett relevant nyckelord. Exempelvis så här:
 
"Läs mer om vårt e-postprogram MultiMailer."
 
Ovanstående kräver dock att läsaren är bekant med att understrykna ord i e-postbrev innebär en länk till en sida på Internet. Så är inte alltid fallet. Är man osäker på hur mycket en besökare faktiskt kan om webbkultur kan man istället uppmana användaren att klicka på länken genom att skriva på följande sätt:
 
"Klicka här för mer information om vårt e-postprogram MultiMailer."
 
I ovanstående exempel kan du även stryka under hela meningen, dvs göra en länk av hela meningen. Dvs så här:
 
"Klicka här för mer information om vårt e-postprogram MultiMailer."

Man kan också lägga en länk sist i ett stycke, efter övrig text. Den behöver nödvändigtvis inte vara i själva stycket. Exempel:
 
"MultiMailer är ett program som används för att skicka ut personligt utformade e-postbrev till kontakterna i dina mailing-listor. MultiMailer passar såväl stora som små företag.
 
Läs mer om MultiMailer här "
 
I ovanstående exempel har även en grafisk symbol ( ) infogats innan länken. Symbolen förstärker känslan att det är en klickbar länk och att man bör trycka där för att få mer information.
 
Målet med länkarna är att lotsa e-postläsarna vidare ifall de vill ha mer information om ett visst ord eller stycke. Men vilken metod du väljer att använda bör anpassas efter den typ av mottagare du skickar din e-post till. Har dina e-postmottagare stor datorvana kan du frekvent utnyttja dig av ord som är understrykna länkar, men är mottagarna relativt datorovana kanske du måste lägga in en uppmaning vid varje länk.


10. Statistik - vilka e-postbrev blir lästa?
 
För statistik över resultatet för dina e-postutskick. Då märker du snart vilka e-postbrev och vilken länktext som drar flest besökare till din hemsida. På det sättet får du reda på vilket e-postutskick som fungerar. Använd gärna ett e-postverktyg som har statistikfunktioner som hjälper dig med detta.


11. Anpassa och kontrollera texten
 
Använd ett språk som är anpassat efter mottagaren. Var noga med att stava rätt, använd gärna ett rättstavningsprogram och låt någon utomstående läsa din text innan du skickar ut din e-post. Risken är stor att om du arbetat länge med en text så blir du "blind" för slarvfel och andra fel i en text. En utomstående kan dock ganska snabbt se såna fel. Och tänk på att sådant som du kanske tycker är självklart inte nödvändigtvis är det för andra.
    
Vill du ha fler tips?
 
Om du vill ha fler liknande tips så kan du följa oss på Facebook eller Twitter. Du kan även prenumerera på vårt nyhetsbrev eller läsa vår blogg. Du hittar fler artiklar på denna sida.
Besök vår Facebook-sida Följ oss på Twitter Besök vår videokanal på YouTube
 
Relaterad produktinformation:
SamLogic MultiMailer  -  skapar personlig e-post
  
Artikeln finns som en utskrivbar PDF också.

Öppna PDF-dokument
SamLogic
Skriven av: Anders Persson Español   English