HTML-format eller textformat, vilket är bäst för nyhetsbrev?


Nyhetsbrev, och andra former av e-post, kan skickas ut i två olika format: HTML-format eller i textformat. Som marknadsförare eller informatör ställs man ofta inför frågan vilket av dessa två format man bör välja för de nyhetsbrev man planerar att skicka ut till kontakterna i sina e-postlistor. Det finns inget enkelt svar på denna fråga för bägge formaten har sina för- och nackdelar. Innan man fattar ett beslut måste man noggrant väga dessa mot varandra. Denna artikel kommer att ta upp några av för- och nackdelarna med respektive format (HTML och text).
 
HTML
Ett nyhetsbrev skapat i HTML.
Text
Samma nyhetsbrev i ren text.
 
 
Nyhetsbrev i HTML-format
 
Om man skapar sina nyhetsbrev i formatet HTML har man möjlighet att använda bilder, färger, olika teckensnitt, ramar, lockande rubriker och även ljud. Man har också möjlighet att lägga in klickbara Internet-länkar som leder läsaren vidare till en hemsida, där han/hon kan få mer information om t ex en produkt eller tjänst.
 
Undersökningar visar att nyhetsbrev skapade i HTML har större läsfrekvens och det är inte så konstigt då HTML erbjuder stora möjligheter att utforma e-postmeddelanden på ett optimalt sätt. Utnyttjar man HTML-formatets stora möjligheter till en lockande och tilltalande design så vill folk ofta ta en närmare titt på nyhetsbrevets innehåll också.
 
Nyhetsbrev i HTML-format har också den fördelen att den erbjuder marknadsförare ett instrument att mäta hur många som verkligen läser ett nyhetsbrev och hur många som verkligen klickar på de länkar som finns i brevet.


HTML-brev kan förstärka företagets grafiska profil
 
En viktig fördel med nyhetsbrev skapade i HTML är att företagets grafiska profil kan stärkas eftersom man kan använda sig av samma bilder, företags-logotype, färger, teckensnitt mm som man använder sig av i sin traditionella marknadsföring. Ett regelbundet nyhetsbrev av hög klass och med för läsaren intressant information får påfallande ofta minst en eller flera artiklar lästa, och då har man möjlighet att grafiskt exponera sin företags-logotype och varumärken gentemot läsaren under en relativt lång tid. Även de som bara "skannar" av brevet kan inte undgå att se den grafiska logotypen och varumärkena.


Nyhetsbrev i textformat
 
Nyhetsbrev i textformat, dvs nyhetsbrev som består av ren text, kan upplevas som ganska tråkiga, men de har den stora fördelen att de lättare når ända fram och att de alltid är läsbara i mottagarnas e-postprogram. Nyhetsbrev i HTML-formatet kan ibland bli stoppade av anti-spamfilter eftersom de ibland kan misstas för spam. Nyhetsbrev i HTML-formatet har även den nackdelen att de inte alltid är läsbara i vissa e-postprogram samt att vissa användare stängt av visning av bilder i sina e-postklienter. Även vissa säkerhetsprogram, såsom Norton Internet Security, kan ibland hindra att bilder visas.
 
Det finns vissa typer av e-post där mottagaren föredrar brev skrivna i ren text före HTML. Ett sådant sammanhang är när man ska skicka ut pressreleaser via e-post till tidningar. Här kan det ofta vara en fördel att skicka ut pressmeddelandet i textformat, även om det kan variera från tidning till tidning vad de föredrar.


De olika för- och nackdelarna
 
Här nedan listas några av för- och nackdelarna för de två formaten upp:
 
 
HTML-format - Fördelar

 • Man kan designa iögonfallande och effektfulla nyhetsbrev som gör att läsaren verkligen reagerar och agerar.

 • Det är möjligt att utforma ett nyhetsbrev så att det överensstämmer med ett företags grafiska profil. Exempelvis kan företagets logotype alltid visas och har företaget speciella färger och typsnitt som de använder i sin traditionella marknadsföring så kan det återanvändas här.

 • Nyhetsbrev skapade i HTML, med olika teckensnitt, färger, bilder, rubriker mm, är betydligt mer lättlästa och mer lockande och ger vanligtvis större läsfrekvens.

 • HTML-formatet erbjuder möjligheter att mäta hur många brev som verkligen blir lästa och hur många som klickar på Internet-länkarna i brevet.

 
HTML-format - Nackdelar

 • Brevet kan fastna i olika anti-spamfilter och det finns företag som inte tar emot e-post i HTML-format.

 • Det finns många e-postprogram (e-postklienter) som inte kan läsa HTML-baserade e-postmeddelanden, speciellt visning av bilder kan vissa ha problem med. Även avancerad layout (t ex med stilmallar) kan ge problem i vissa e-postprogram.

 • Om användaren öppnar brevet när han inte är inkopplad till Internet visas inga bilder, ifall de ligger på en server. 

 • Det krävs att någon i företaget har kunskap eller tid att skapa HTML-baserade nyhetsbrev. Alternativt får man anlita andra, men det innebär en ökad kostnad.

 
Textformat - Fördelar

 • Nyhetsbrev i textformat, dvs som består av ren text, är lättare att skapa och går snabbare att ta fram.

 • Alla e-postprogram (e-postklienter) kan läsa e-post i formatet text.

 • Anti-spamfilter reagerar inte lika hårt och släpper lättare igenom nyhetsbrev i textformat. Och man kan även nå folk på företag som har nätverksservrar som stoppar HTML-baserade e-postmeddelanden.

 • Det går mycket snabbt att ladda ned ett nyhetsbrev i textformat, vilket är en fördel för de som sitter på långsamma telefonmodem (exempelvis utomlands).

 • Nyhetsbrev i textformat kan läsas lättare i mobiltelefoner än nyhetsbrev i HTML-format. Exempelvis så brukar sidbredden i textmeddelanden anpassas efter telefonens display, vilket inte alltid är fallet med HTML-brev. Mer information om nyhetsbrev i mobiltelefoner finns i artikeln Mobil e-post.

 
Textformat - Nackdelar

 • Det går inte att skapa lika effektfulla nyhetsbrev som i HTML, du kan inte ha bilder, färger, olika teckensnitt mm. Inte heller kan du skapa lockande rubriker på samma sätt då textstorleken alltid är den samma.

 • Det går inte att lägga in klickbara länkar.

 • Det finns inga bra möjligheter att mäta hur många som verkligen läser nyhetsbreven.

 
Som du kan se här ovan så finns det många faktorer att ta hänsyn till och innan man fattar ett beslut om vilket format som är det mest lämpliga bör man dels fundera över vilket format som är det mest effektiva att för uppnå de mål man satt upp och vilket format som bäst passar den målgrupp man har. Det finns dock en alternativ metod och det är att låta läsaren själv välja format.


Man kan låta läsaren välja format
 
Har man resurser och det är lämpligt i sammanhanget kan man även låta läsaren välja det format han/hon föredrar. Nackdelen här är förstås att det blir mer arbete att lägga in samma eller liknande text två gånger, men man kommer att få fler läsare på detta sätt. En metod är att skapa ett enklare textmeddelande som förutom den viktigaste informationen även innehåller en Internet-adress och en uppmaning till användaren att besöka Internet-sidan på den angivna adressen för att läsa en HTML-version av brevet. Internet-adressen blir visserligen inte klickbar, men har läsarna visst intresse företagets produkter och tjänster kommer ändå vissa bli nyfikna och ta en närmare titt på HTML-brevet.
    
Vill du ha fler tips?
 
Om du vill ha fler liknande tips så kan du följa oss på Facebook eller Twitter. Du kan även prenumerera på vårt nyhetsbrev eller läsa vår blogg. Du hittar fler artiklar på denna sida.
Besök vår Facebook-sida Följ oss på Twitter Besök vår videokanal på YouTube
 
Relaterad produktinformation:
SamLogic MultiMailer  -  skapar effektfulla nyhetsbrev i HTML
 
Artikeln finns som en utskrivbar PDF också.

Öppna PDF-dokument
SamLogic
Skriven av: Mika Larramo English