Mobil e-post  -  att skapa nyhetsbrev för en mobiltelefon och Smartphone


En smartphone från HTCIdag är det väldigt vanligt med mobil e-post. Folk läser mer än gärna sin e-post, inklusive nyhetsbrev, i sin mobiltelefon eller Smartphone (smarttelefon). Bildskärmen på en mobil telefon är större idag än förut så det går ofta bra att läsa sin e-post direkt i telefonen, förutsatt att mejlen inte är för stora. Förut kunde bilder i nyhetsbrev var ett stort problem och skapa irritation eftersom det tog lång tid att ladda ned dessa, men idag så är internetuppkopplingarna för mobiltelefonerna så snabba att vanliga bilder inte utgör något problem längre hastighetsmässigt. De laddas ned omedelbart, precis som vid bredbandsuppkopplingar. Användning av Internet via en mobiltelefon är också billigare idag än förut, och ofta betalar man bara en fast månadskostnad oavsett hur mycket man surfar på Internet med sin mobil.

Dagens mobiltelefoner har blivit alltmer datorlika och så smarta att de numera kan liknas vid små datorer, eller handdatorer. Därför har även ett nytt begrepp skapats när man syftar på de allra mest avancerade modellerna, nämligen Smartphone, eller på svenska, smarttelefon. En av de mest kända och mest sålda smarta telefonerna idag är Apples Iphone, men även Samsung Galaxy har uppmärksammats mycket och används av många. Även tillverkaren HTC har flera populära modeller, som exempelvis HTC Desire.
 
 
Att skapa och designa nyhetsbrev till en mobiltelefon och Smartphone
 
Om många av dina kontakter läser sin e-post i deras mobiltelefon eller Smartphone så kan du räkna med att de ibland även läser ditt nyhetsbrev där. Och de kommande åren kommer antal användare av mobila telefoner med bra e-postmöjligheter att öka kraftigt eftersom efterfrågan på sådana telefoner ökar i en väldigt hög takt just nu. Så antal personer som läser nyhetsbrev i mobilen kommer inom en nära framtid att vara betydligt fler än idag.

Om du har ett nyhetsbrev som du skickar ut regelbundet, eller planerar att skapa ett sådant, så kan du välja olika spår för att hantera mobiltelefoner och smarta telefoner. Du kan välja ett av följande fyra alternativ:
 
 
l  Placera en klickbar länk överst i mejlet som pekar på en sida med en telefonanpassad version av nyhetsbrevet.
 
l  Fråga mottagaren hur personen föredrar att läsa nyhetsbrevet - i en dator eller i en mobil - och använd två olika utskickslistor med anpassade brev.
 
l  Skapa ett nyhetsbrev som ser bra ut i både datorer och mobila telefoner.
 
l  Lägg in avancerad teknik som automatiskt anpassar brevet efter bildskärmens bredd.
 
 
Här nedan förklarar vi de fyra olika alternativen lite närmare:
 
 
En länk överst i nyhetsbrevet till en mobil version av brevet
Om du har ett väldesignat nyhetsbrev idag så kan det vara svårt att designa om det så att det passar mobiltelefoner. Då kan det vara bättre att istället skapa en enklare version av brevet och placera det på en webbsida på Internet. Överst i det nyhetsbrev som du skickar ut så placerar du en klickbar länk som öppnar den mobila versionen av nyhetsbrevet.

Fråga mottagaren var han föredrar att läsa nyhetsbrevet
En annan variant, om du kan tänka dig två versioner av nyhetsbrevet, är att fråga mottagarna var de brukar eller föredrar att läsa nyhetsbreven - i en dator eller i en mobiltelefon/smarttelefon - och sedan skapar du två utskickslistor med anpassade nyhetsbrev.

Skapa ett nyhetsbrev som ser bra ut i både en dator och i en mobil
Om du inte vill skapa en speciell mobil version av ditt nyhetsbrev så kan du istället försöka skapa ett nyhetsbrev som ser bra ut både i en mobiltelefons bildskärm och i en dators bildskärm. För att lyckas med detta så ska du bl a försöka undvika att göra nyhetsbrevet för brett och försöka undvika att använda alltför stora eller för små bilder i brevet. En väldigt liten bild syns dåligt i en mobiltelefons bildskärm och en alltför stor bild kan upplevas störande eftersom den inte syns komplett på bildskärmen och användaren måste skrolla för att se den. Du bör även tänka på att inte använda för litet teckensnitt eftersom bokstäverna annars kan bli svårlästa i mobiltelefoners bildskärmar.

Lägg in avancerad teknik som automatiskt anpassar brevet efter bildskärmens bredd
Behärskar du HTML så kan du via stilmallar skapa olika bredder och teckenstorlekar för ett e-mail så att det anpassas automatiskt efter bildskärmens bredd. Vill du veta mer om denna möjlighet så kan du klicka här.
 
 
 
Att tänka på för nyhetsbrev som ska kunna läsas i en mobiltelefon eller smarttelefon
 
Oavsett vilket av de fyra alternativen ovan som du väljer så är det en del saker som du bör tänka på när det gäller framtagande av nyhetsbrev som ska läsas i en mobiltelefon eller smarttelefon. Bl a bör du ta hänsyn till följande saker:
 
 
l Ha en kort ämnesrad. Om du har en lång ämnesrad med många ord så syns inte de sista orden i en mobiltelefons bildskärm.
 
l Gör inte nyhetsbrevet för brett. Måste användaren skrolla för mycket i sidled så kan det upplevas som besvärligt och han/hon kanske avstår från att läsa brevet.
 
l I vissa sammanhang kan det vara bättre att skicka rena textmejl istället för brev i HTML. Textmejl har den stora fördelen att radbredden ofta anpassar sig efter bildskärmens, eller fönstrets, bredd. Detta innebär att läsaren inte behöver skrolla i sidled för att läsa mejlet.
 
l Infoga inte väldigt små bilder i nyhetsbrevet eftersom de kan vara svåra att se på en mobiltelefons/smarttelefons bildskärm. Du ska inte heller lägga in alltför stora bilder eftersom läsaren då måste skrolla för att se hela bilden, och det kan upplevas som besvärligt.
 
l Du bör undvika ljus text på mörk bakgrund för brödtext mm eftersom sådan text kan upplevas svårläst om bokstäverna är små på bildskärmen.
 
l Undvik alltför avancerad grafik eftersom den kan visas felaktigt i en del äldre telefoner.
 
l Viktig och intressant information bör alltid placeras överst och längst till vänster i nyhetsbrevet eftersom denna del av brevet syns bäst. Ofta är det denna del av nyhetsbrevet som avgör om resten av nyhetsbrevet blir läst.
 
l Om du vill ge dina kunder ett erbjudande, eller du säljer saker, så bör du alltid ha med ett tydligt telefonnummer i nyhetsbrevet. Tänk på att det är en telefon som de håller i handen så de kan ringa direkt om de blir intresserade.
 
l Kontrollera noggrant att svenska tecken som ÅÄÖ visas korrekt i mottagarnas mobiltelefoner. I vårt eget e-postverktyg SamLogic MultiMailer så har vi en speciell inställning för detta, e-postmeddelandet skickas med en speciell kodning, men använder du ett annat program så kontrollera inställningarna samt testa på flera olika telefoner.
 
  
 
Framtiden för mobil e-post
 
En smartphone från SamsungMobiltelefoner har nu funnits ett tag på marknaden, men smarta telefoner har inte funnits så länge även om exempelvis Nokia haft modeller på marknaden ett bra tag nu som i alla fall de själva kallat för smarta telefoner. Men det stora genombrottet, då det blev riktig volym på försäljningen av smarta telefoner, kom när Apple släppte sin iPhone. Förutom Apples iPhone har även Samsung haft en succé med sin smarta telefonserie Galaxy som använder Android från Google som operativsystem. En annan tillverkare som tagit fram många smarta telefoner är HTC, som också använder Android i många av sina modeller. Även SonyEricsson har smarta telefoner, t ex sin Xperia-serie. Och LG har nyligen släppt en smarttelefon med dubbla processorkärnor som heter Optimus 2X, vilken troligen är den snabbaste smarttelefonen på marknaden idag.
 
Microsoft har länge försökt att komma in på marknaden, bl a med sin Windows Phone 7 (WP7), men det stora genombrottet har uteblivit. Men det kan bli ändring nu när Nokia och Microsoft tillkännagivit att de ska samarbeta och tillsammans ta fram smarta telefoner till Nokia med Windows Phone 7 som grund. Både Microsoft och Nokia har stora ekonomiska resurser och stort tekniskt kunnande så man får räkna med att de kommer släppa många intressanta modeller i framtiden.
 
Onekligen ser framtiden intressant ut för mobil e-post och alla som skickar ut nyhetsbrev måste snart ta hänsyn till denna nya verklighet som väntar. Väldigt många nyhetsbrev, och även annan form av e-post, kommer att läsas allt oftare i folks mobiltelefoner och smarta telefoner.
 
  
Vill du ha fler tips?
 
Om du vill ha fler liknande tips så kan du följa oss på Facebook eller Twitter. Du kan även prenumerera på vårt nyhetsbrev eller läsa vår blogg. Du hittar fler artiklar på denna sida.
Besök vår Facebook-sida Följ oss på Twitter Besök vår videokanal på YouTube
 
 
Relaterad produktinformation:
SamLogic MultiMailer  -  skapar nyhetsbrev för både datorer och mobiltelefoner
 
 
SamLogic
Skriven av: Mika Larramo English