Hur du infogar ikoner och symboler för länkar

 
I MultiMailer kan du på ett lätt sätt infoga ikoner och grafiska symboler till klickbara länkar. Ikonerna kan exempelvis användas för att förstärka att det är en länk eller informera nyhetsbrevsläsarna om vilken typ av webbsida eller fil som öppnas om de klickar på länken.

Exempelvis så kan du infoga generella länksymboler såsom pilar och rektanglar, infoga en PDF-ikon till en länk som öppnar ett PDF-dokument, en Excel-ikon till en länk som öppnar ett Excel-ark, en nedladdnings-symbol till en länk för nedladdning av programvara osv.
 
 
Så här gör du:
 
1. Starta MultiMailer och öppna ditt nyhetsbrev.

2. Placera markören i nyhetsbrevet där du vill infoga länksymbolen.

3. Välj menyalternativet Skapa länk - Ikon/symbol för länk.

4. Följande dialogruta ska nu visas:5. Välj typ och storlek på den länksymbol som du vill infoga.

6. Markera i listan den ikon/symbol som du vill infoga och klicka på knappen Infoga.

En ikon/symbol har nu infogats i nyhetsbrevet där du placerade markören. Exempel:
 

  
 
Se även
 
Hur du laddar upp dokument och skapar internetlänkar till dem
 
  
  
< Indexsida med fler tips
   
Gå till MultiMailers produktsida MultiMailer-tips
  
Gäller för:
Standard
Professional
Enterprise
Cloud
  
Fler tips
SamLogic