Hur du namnger dina e-postutskick i utskicksguiden

 
I nyhetsbrevsverktyget MultiMailer är det möjligt att namnge varje enskilt e-postutskick. Genom att använda ett beskrivande namn på e-postutskicket är det lättare att skilja de olika utskicken från varandra. Speciellt användbart är detta om man gör selekterade utskick och använder statistikfunktionerna och vill jämföra olika e-postutskick med varandra.
 
Innan du utför nedanstående tips kan du kontrollera att MultiMailers kampanjhantering är aktiverad. I tipset nedan visar vi hur du namnger ett e-postutskick direkt i programmets utskicksguide. När du namnger ditt e-postutskick så skapar du samtidigt en kampanj.
 
 
Så här gör du:
 
1. Starta MultiMailer.
 
2. Öppna ditt nyhetsbrev och den mailing-lista som ska användas.

3. Öppna fliken Mailing-lista.

4. Starta utskicksguiden via menyvalet Utskick - Starta utskick eller genom att klicka på knappen
    Starta utskick vid programmets knapprad.

5. Stega fram genom att trycka på Nästa tills steget Kampanj visas (se bild nedan).
 


6. Klicka på knappen Skapa.

7. Ange ett beskrivande namn för ditt utskick (din kampanj) och klicka på knappen Spara.

8. Namnet på kampanjen ska synas vid Namn på kampanj (se bild nedan).9. Klicka på Nästa för att fortsätta.

10. Klicka på Starta utskick för att starta utskicket.

När utskicket är klart kan du öppna fliken Statistik i MultiMailer. Längst ner i listan, i kolumnen längst till vänster med kolumnrubriken Kampanj, hittar du din kampanj med det namn som du angav i punkt 7 ovan.
 
   
Se även
 
MultiMailers kampanjhantering effektiviserar dina e-postutskick
Hur du aktiverar MultiMailers kampanjhantering och skapar e-postkampanjer
 
  
  
< Indexsida med fler tips
   
Gå till MultiMailers produktsida MultiMailer-tips
  
Gäller för:
Standard
Professional
Enterprise
Cloud
  
Fler tips
SamLogic