Tips: Hur du ser antal kontakter som klickat på länkar i ett nyhetsbrev

I MultiMailer är det möjligt att se antal kontakter som klickat på minst en länk i ett nyhetsbrev. Denna funktion kräver dock att du har ett konto hos oss. Om du har ett sådant konto så gör du på följande sätt för att få information om antal nyhetsbrev där mottagarna klickat på länkar.

Så här gör du:
 
1. Starta MultiMailer och öppna fliken Statistik
2. Klicka på knappen Uppdatera på knappraden för att säkerställa att MultiMailer har laddat ned den allra senaste statistikinformationen från vår server
3. Markera ett e-postutskick i listan i fliken Statistik
4. Välj menyalternativet Statistik - Visa responsstatistik

Nu kommer en dialogruta som innehåller ett cirkeldiagram att visas. Längst ned till vänster i dialogrutan finns ett alternativ som heter Visa även klickade. Markerar du det alternativet så kommer även klickade nyhetsbrev att visas i diagrammet. Diagrammet ser ut ungefär så här:


 
Andelen öppnade nyhetsbrev visas med grön färg, andelen ej öppnade nyhetsbrev visas med blå färg och andelen nyhetsbrev där mottagarna klickat på minst en länk visas med lila färg.
 
 
Information om antal klickade nyhetsbrev visas även direkt i listan i fliken Statistik (i kolumnen Klickade). Men genom att öppna denna diagramdialogruta får du en bättre översikt över ett specifikt e-postutskick.
  
  
 
SamLogic