Tips: Hur du ser antal kontakter som öppnat ett nyhetsbrev

I MultiMailer är det möjligt att se antal kontakter som öppnat ett nyhetsbrev. Denna funktion kräver dock att du har ett konto hos oss. Om du har ett sådant konto så gör du på följande sätt för att få information om antal öppnade nyhetsbrev för ett specifikt e-postutskick.

Så här gör du:
 
1. Starta MultiMailer och öppna fliken Statistik
2. Klicka på knappen Uppdatera på knappraden för att säkerställa att MultiMailer har laddat ned den allra senaste statistikinformationen från vår server
3. Markera ett e-postutskick i listan i fliken Statistik
4. Välj menyalternativet Statistik - Visa responsstatistik

Nu kommer en dialogruta som innehåller ett cirkeldiagram att visas. Den ser ut så här:


 
Förutom cirkeldiagrammet så innehåller dialogrutan även annan information. Via alternativrutan nere till höger så kan du skifta diagramtyp. I cirkeldiagrammet som visas så visas andelen öppnade nyhetsbrev med grön färg och andelen ej öppnade nyhetsbrev med blå färg. Det är också möjligt att se andelen nyhetsbrev där användaren klickat på minst en länk genom att markera alternativet Visa även klickade. Vi beskriver denna inställning i detalj i detta tips.

Vid punkt 4 ovan så kan du istället för att gå via Statistik-menyn även högerklicka över ett e-postutskick och välja alternativet Visa responsstatistik i den lokala meny som visas. Ytterligare ett sätt att öppna denna dialogruta är att markera e-postutskicket i listan och sedan klicka på knappen i knappraden ovanför fliken:


 
 
Information om antal öppnade nyhetsbrev visas även direkt i listan i fliken Statistik (i kolumnen Öppnade). Men genom att öppna denna diagramdialogruta får du en bättre översikt över ett specifikt e-postutskick.
  
  
 
SamLogic