Så ser du antal kontakter som öppnat ett nyhetsbrev


I MultiMailer är det möjligt att se antal kontakter som öppnat ett nyhetsbrev. Tipset nedan visar hur du gör för att se antal kontakter som öppnat ett specifikt nyhetsbrev som du har skickat ut.
 
 
Så ser du antal kontakter som öppnat ditt nyhetsbrev:
 
1. Starta MultiMailer och öppna fliken Statistik.

2. Klicka på knappen Uppdatera på knappraden för att säkerställa att MultiMailer har laddat ned den allra senaste statistikinformationen från vår server.

3. Markera ett e-postutskick i listan i fliken Statistik.

4. Öppna menyn Statistik.

5. Välj menyalternativet Diagram - Öppnade och klickade i menyn:

Meny

6. Nu kommer ett fönster med ett cirkeldiagram att visas i MultiMailers nedre del. Nedan visas ett exempel på hur det kan se ut:

Statistik - Diagram - Öppnade

Förutom cirkeldiagrammet så innehåller fönstret även annan information och statistik. I cirkeldiagrammet som visas så visas andelen öppnade nyhetsbrev med grön färg och andelen ej öppnade nyhetsbrev med blå färg. Det är också möjligt att se andelen nyhetsbrev där användaren klickat på minst en länk genom att markera alternativet Visa även klickade. Vi beskriver denna inställning i detalj i detta tips.

 
Vid punkt 4 ovan så kan du istället för att gå via Statistik-menyn även högerklicka över ett utskick och välja alternativet Diagram - Öppnade och klickade i den lokala meny som visas. Ytterligare ett sätt är att markera e-postutskicket i listan och sedan klicka på cirkeldiagram-knappen i knappraden ovanför fliken Statistik.
 
  
   
   
Information om antal öppnade nyhetsbrev visas även direkt i listan i fliken Statistik (i kolumnen Öppnade). Men genom att öppna denna diagramdialogruta får du en bättre översikt över ett specifikt e-postutskick.
 
   
  
Så ser du antal kontakter som klickat på länkar i ett nyhetsbrev
  
   
 
 
< Indexsida med fler tips
 
 
Gå till MultiMailers produktsida MultiMailer-tips
  
Gäller för:
Standard
Professional
Enterprise
Cloud
  
Fler tips
SamLogic