ser du vilka kontakter som öppnat ett nyhetsbrev


I MultiMailer är det möjligt att se vilka kontakter som öppnat ett nyhetsbrev. Tipset nedan visar hur du gör för att se vilka kontakter som öppnat ett specifikt nyhetsbrev som du har skickat ut.
 
 
Så ser du vilka kontakter som öppnat ditt nyhetsbrev:
 
1. Starta MultiMailer och öppna fliken Statistik.

2. Klicka på knappen Uppdatera på knappraden för att säkerställa att MultiMailer har laddat ned den allra senaste statistikinformationen från vår server.

3. Markera ett e-postutskick i listan i fliken Statistik.

4. Öppna menyn Statistik.

5. Välj menyalternativet Visa kontakter som öppnat detta nyhetsbrev i menyn:

Meny

6. Följande dialogruta visas nu:

Dialogrutan Gruppera kontakter

7. Om du vill gruppera de kontakter som öppnat eller klickat på en länk i ditt nyhetsbrev, markera alternativet i dialogrutan.

8. Klicka på knappen Fortsätt.

9. Fliken Mailinglista öppnas nu i MultiMailer.

10. I mailinglistan kommer nu varje kontakt som har öppnat nyhetsbrevet eller klickat på minst en länk i nyhetsbrevet att få en speciell symbol till vänster. Bilden nedan visar ett exempel på hur det kan se ut:
 
Mailinglista
  
 
Nedan finns en förklaring till symbolerna i mailinglistan i bilden ovan:
  
Klickad   Kontakten har öppnat nyhetsbrevet och klickat på minst en länk.
Öppnad   Kontakten har öppnat nyhetsbrevet men har inte klickat på någon länk.
Skickad   Nyhetsbrevet har skickats till denna kontakt, men han/hon har varken öppnat nyhetsbrevet eller klickat på en länk i nyhetsbrevet.
  
 
Vid punkt 4 ovan så kan du istället för att gå via Statistik-menyn även högerklicka över ett utskick och välja alternativet Visa kontakter som öppnat detta nyhetsbrev i den lokala meny som visas. Ytterligare ett sätt är att markera e-postutskicket i listan och sedan klicka på knappen i knappraden ovanför fliken Statistik.
 
  
   
   
Vill du göra en operation på alla kontakter som visas med symbolen Öppnad i mailing-listan så kan du markera dessa via menyalternativet Redigera - Fler markeringsalternativ - Markera kontakter som öppnat nyhetsbrevet. Då kommer alla kontakter som har denna symbol att få en markering. Därefter kan du exempelvis exportera de markerade kontakterna till ett annat program eller följa upp med ett nytt e-mail.
 
   
  
Så ser du vilka kontakter som klickat på länkar i ett nyhetsbrev
  
   
 
 
< Indexsida med fler tips
 
 
Gå till MultiMailers produktsida MultiMailer-tips
  
Gäller för:
Standard
Professional
Enterprise
Cloud
  
Fler tips
SamLogic