Tips: Hur du ser vilka kontakter som öppnat ett nyhetsbrev

I MultiMailer är det möjligt att se vilka kontakter som öppnat ett nyhetsbrev. Denna funktion kräver att du har ett konto hos oss. Om du har ett sådant konto så gör du på följande sätt för att se vilka kontakter som öppnat ett specifikt nyhetsbrev som du har skickat ut.

Så här gör du:
 
1. Starta MultiMailer och öppna fliken Statistik
2. Klicka på knappen Uppdatera på knappraden för att säkerställa att MultiMailer har laddat ned den allra senaste statistikinformationen från vår server
3. Markera ett e-postutskick i listan i fliken Statistik
4. Välj menyalternativet Statistik - Visa kontakter som öppnat nyhetsbrev

När du gjort det kommer fliken Mailing-lista att visas och alla kontakter i mailing-listan som har öppnat det specifika nyhetsbrevet kommer visas med symbolen längst till vänster som på bilden nedan:
 

  
Symbolen innebär att kontakten även klickat på en länk i nyhetsbrevet. Mer information om klickade länkar finns i det här tipset.

Vid punkt 4 ovan så kan du istället för att gå via Statistik-menyn även högerklicka över ett e-postutskick och välja alternativet Visa kontakter som öppnat nyhetsbrev i den lokala meny som visas. Ytterligare ett sätt är att markera e-postutskicket i listan och sedan klicka på knappen i knappraden ovanför fliken:


 
 
Vill du göra en operation på alla kontakter som visas med symbolen i mailing-listan så kan du markera dessa via menyalternativet Redigera - Fler markeringsalternativ - Markera kontakter som öppnat nyhetsbrevet. Då kommer alla kontakter som har denna symbol att få en markering. Därefter kan du exempelvis exportera de markerade kontakterna till ett annat program eller följa upp med ett nytt e-mail.
 
 
 
SamLogic