Så här ändrar du bredd för en kolumn i en tabell

 
Om du vill ändra bredden för en kolumn i en tabell efter att tabellen har skapats så är det möjligt. Nedanstående tips visar hur du gör:
 
 
Så ändrar du bredd för en kolumn i en tabell:
 
1. Klicka någonstans i den kolumn i den tabell där du vill ändra kolumnbredden. Textmarkören ska blinka inne i tabellen vid aktuell kolumn.2. En ny meny som heter TABELL ska nu visas i MultiMailers menyrad (högst upp, mellan FORMAT och VERKTYG). I denna meny väljer du menyalternativet Ändra kolumnbredd (se bild nedan):


 
3. Följande dialogruta ska nu visas:
 

 
4. Vid Kolumnbredd kan du ange en kolumnbredd för aktuell kolumn. Du kan antingen ange en kolumnbredd i procent (1-100) eller en kolumnbredd i bildpunkter. Vill du ange en kolumnbredd i bildpunkter så ändrar du från procent till bildpunkter i alternativrutan till höger. Exempel:5. Klicka på knappen Uppdatera för att uppdatera tabellen med den nya kolumnbredden.
 
 
Observera att menyn TABELL endast visas om textmarkören är inuti en tabell som skapats med MultiMailer. Har tabellen skapats med ett annat verktyg eller om textmarkören befinner sig utanför tabellen, då visas inte menyn TABELL. Menyn TABELL används för att redigera egenskaper för en befintlig tabell.
   
Se även  
 
Så här ändrar du textjustering för en cell i en tabell
 
  
  
< Indexsida med fler tips
   
Gå till MultiMailers produktsida MultiMailer-tips
  
Gäller för:
Standard
Professional
Enterprise
Cloud
  
Fler tips
SamLogic