Så här infogar du en tabell i MultiMailer

 
I MultiMailer kan du infoga och redigera tabeller med valfritt antal rader och kolumner. Du kan även ange färger, bredd och andra egenskaper för tabellerna. I tipsen nedan visar vi hur du infogar en tabell i ett nyhetsbrev/dokument i MultiMailer.
 
Ett tips som visar hur du redigerar en befintlig tabell finns på denna tipssida.
 
 
Så här infogar du en tabell i MultiMailer:
 
1. Starta MultiMailer.
 
2. Skapa ett nytt nyhetsbrev eller öppna ett befintligt sådant.
 
3. Placera textmarkören där i nyhetsbrevet som du vill ha tabellen.
 
4. Välj menyalternativet Tabell i menyn Infoga. Nedanstående dialogruta ska nu visas:
 


5. Ange nu antal rader och kolumner, samt andra egenskaper, för tabellen som du vill infoga.
 
6. Klicka på knappen Infoga tabell.
 
7. Nu ska en tabell skapas vid markörens position i dokumentet. Exempel:Tabellen ovan innehåller 3 rader och 3 kolumner. Bakgrundsfärgen är ljusgrå och ramfärgen är mörkgrå.
 
 
Så ändrar du en tabells egenskaper efteråt
 
Om du vill ändra på en tabells egenskaper efteråt, t.ex ändra antal rader eller kolumner, eller byta färger, så är det enkelt att göra det. I följande tips visar vi hur du ändrar en tabells egenskaper efter att den har skapats:

Så här redigerar du en tabell i MultiMailer
Så här ändrar du bredd för en kolumn i en tabell
Så här ändrar du textjustering för en cell i en tabell
  
  
  
< Indexsida med fler tips
   
Gå till MultiMailers produktsida MultiMailer-tips
  
Gäller för:
Standard
Professional
Enterprise
Cloud
  
Fler tips
SamLogic