Så här redigerar du en tabell i MultiMailer

 
Om du vill ändra på en tabells egenskaper efteråt, t.ex ändra antal rader eller kolumner, eller byta bakgrundsfärg eller ramfärg, så är det enkelt att göra det.

Nedan finns två tips som visar hur du gör. Först ett tips som visar hur du lägger till en eller flera rader till en tabell. Därefter ett tips som visar hur du ändrar bakgrundsfärg för en tabell.
 
Ett tips som visar hur du infogar en ny tabell i ett nyhetsbrev/dokument finns på denna tipssida.
 
 
Så lägger du till en eller flera rader till en befintlig tabell:
 
1. Klicka någonstans i tabellen, så att textmarkören blinkar inne i tabellen.

2. En ny meny som heter TABELL ska nu visas i MultiMailers menyrad (högst upp, mellan FORMAT och VERKTYG). I denna meny väljer du menyalternativet Lägg till rader (se bild nedan):


 
3. Följande dialogruta ska nu visas:
 

 
4. I denna dialogruta kan du specificera antal rader som tabellen ska utökas med. Du kan också välja om raderna ska infogas sist i tabellen eller vid markörens position i tabellen.
 
5. Klicka på knappen Infoga rader för att utöka tabellen med ytterligare rader.


 
Ovan så har tabellen utökats med en ny tabellrad.
 
   
Så ändrar du bakgrundsfärg för en tabell:
 
1. Klicka någonstans i tabellen, så att textmarkören blinkar inne i tabellen.
 
2. En ny meny som heter TABELL ska nu visas i MultiMailers menyrad (högst upp). I denna meny väljer du menyalternativet Redigera tabell (se bild nedan):
  

 
3. Följande dialogruta ska nu visas:
 

 
4. Klicka på knappen Välj färg till höger om Bakgrundsfärg.
 
5. Välj en bakgrundsfärg i färgväljaren.
 
6. Klicka på knappen Uppdatera tabell för att uppdatera tabellen.

7. Bilden nedan visar hur det kan se ut, när bakgrundsfärgen har uppdaterats:Bakgrundsfärgen har ändrats från ljusgrått till ljusblått.
 
 
Ytterligare egenskaper som du kan ändra
 
Tipsen nedan visar hur du ändrar bredd och textjustering för tabellceller efter att tabellen har skapats:

Så här ändrar du bredd för en kolumn i en tabell
Så här ändrar du textjustering för en cell i en tabell
 
 
Observera att menyn TABELL endast visas om textmarkören är inuti en tabell som skapats med MultiMailer. Har tabellen skapats med ett annat verktyg eller om textmarkören befinner sig utanför tabellen, då visas inte menyn TABELL. Menyn TABELL används för att redigera egenskaper för en befintlig tabell.
   
  
  
< Indexsida med fler tips
   
Gå till MultiMailers produktsida MultiMailer-tips
  
Gäller för:
Standard
Professional
Enterprise
Cloud
  
Fler tips
SamLogic