SamLogic  

Click here for English text 

USB AutoRun Creator
SamLogic USB AutoRun Creator är ett verktyg som ger AutoRun-funktionalitet till dina USB-minnen. Autorun-funktionen kommer att fungera på samma sätt som för CD- eller DVD-skivor - dina menyer, program eller dokument kommer att öppnas 100% automatiskt!
 
AutoRun for USB flash drives / USB sticks will now work againAutoRun för USB-minnen kommer att fungera igen
Microsoft tog bort stödet för AutoRun till USB-minnen nyligen. Men med vår produkt USB AutoRun Creator kan du få tillbaka denna funktionalitet till USB-minnen.
 
Kan användas fristående eller med CD-Menu Creator

USB AutoRun Creator kan användas fristående eller tillsammans med menyverktyget CD-Menu Creator. Genom att installera USB AutoRun Creator på en dator som redan har CD-Menu Creator installerad kommer du att utöka menyverktyget med nya funktioner som gör det möjligt att skapa AutoRun menyer till USB-minnen. Du kan också använda USB AutoRun Creator fristående om du till t.ex har en egen lösning för att skapa menygränssnitt, eller om du vill starta ett program eller öppna ett dokument automatiskt när USB-minnet ansluts till en USB-port.
 
Hur fungerar det?
Första gången dina kunder sätter in ditt USB-minne i dators USB-port så har de möjlighet att starta en installation som installerar ett litet program som samverkar med USB-minnen som distribueras av dig. Programmet övervakar datorns USB-portar och när ett USB-minne från dig sätts i datorn så öppnas din meny, program eller dokument automatiskt. Programmet som bevakar USB-portarna behöver bara installeras en gång. Därefter kommer alla USB-minnen som distribueras av dig att ha fullt stöd för AutoRun.
 
Är det säkert?
Microsoft tog bort stödet för AutoRun-funktionen för USB-minnen av säkerhetsskäl eftersom många virus och annan skadlig kod har spridits på detta sätt. Vi tog detta i beaktande när vi utvecklade SamLogic USB AutoRun Creator. Vi har därför skapat ett system där säkerhetsnivån är oförändrad - det är lika säkert som förut - men full AutoRun-funktionalitet stöds. Detta har uppnåddes med hjälp av två metoder:
 
l Det första program som startas på USB-minnet är alltid ett digitalt signerat program från oss (SamLogic Software).
 
l Om ett andra program måste startas kontrollerar vi att det är det ursprungliga programmet genom att använda en avancerad kontrollsummemetod.
 
Genom att använda digitalt signerade program och kontrollsummor kan vi se till att programmets filer på USB-minnet är de ursprungliga originalfilerna och att ingenting har ändrats sedan de skapades. USB AutoRun Creator kommer inte att starta ett program om någon av filerna har bytts ut eller ändrats. Säkerhetsnivån kan höjas ytterligare genom att distribuera innehållet på skrivskyddade USB-minnen. Ett skrivskyddat USB-minne kan endast läsas, precis som fallet är med CD- och DVD-skivor.
 
När ska jag använda USB AutoRun Creator?
Om du distribuerar USB-minnen som sannolikt kommer att användas mer än en gång på samma dator så kan det vara en bra idé att använda USB Autorun Creator eftersom slutanvändarna inte behöver öppna Utforskaren i Windows varje gång de behöver komma åt innehållet på USB-minnet. Dessutom, om du kommer att distribuera mer än ett USB-minne till samma slutanvändare, så kommer de framtida USB-minnen som de erhåller ha full Autorun-funktionalitet. De kommer att fungera som CD/DVD-skivor.
   
Kontorsversion också tillgänglig
Det finns också en kontorsversion av USB AutoRun Creator tillgänglig. Denna version är anpassad för användning i små kontor och i hemmet. Läs mer här.
 
Kan även användas med SD-minneskort
Förutom USB-minnen så kan USB AutoRun Creator också användas för att ge AutoRun-stöd till SD-minneskort (t.ex SDHC-kort). Då får SD-kortet AutoRun-stöd när det används på en dator med Windows installerad.
    
Exempel på användningsområden
Några exempel på användningsområden för USB AutoRun Creator är: distribution av företags- och produktpresentationer, rapporter, åf-prislistor, speciell känslig kundinformation (t.ex. personliga hälsojournaler), portabla applikationer och programuppdateringar.
 
Ladda ned ett demo
Du kan prova hur USB AutoRun Creator fungerar genom att ladda ned ett demo av verktyget:
 
Ladda ned ett demo av USB AutoRun Creator !
  Mer information
M
er information om USB AutoRun Creator finns här:
 
Infograf - Hur fungerar USB AutoRun Creator?
USB AutoRun Creator – Översikt (PDF)
   

Systemkrav

Samverkar med
CD-Menu Creator

   

 
Beställ
 
SamLogic