Så kopierar du kontaktuppgifter från Excel till MultiMailer via Urklipp

 
Detta tips visar hur du på ett enkelt sätt kan kopiera kontaktuppgifter från Microsoft Excel till MultiMailers mailinglista genom att använda Windows Urklipp:
 
 
Så här gör du:
 
1. Starta Microsoft Excel och öppna det Excel-ark som du vill hämta data ifrån.

2. Starta MultiMailer med en tom mailinglista.

3. Markera i Excel de kolumner som ska kopieras till MultiMailers mailinglista.

4. Kopiera dessa kolumner till Windows Urklipp.

5. I MultiMailer, klicka på fliken Mailing-lista.

6. Välj menyalternativet Redigera - Klistra in.

7. En dialogruta visas. Välj Ja för att klistra in kontaktuppgifterna från Urklipp.
  
För att importen från Excel till en mailinglista ska ske smidigt måste kolumnerna (fälten) ligga i samma ordning i Microsoft Excel som i MultiMailer. Dvs första kolumnen ska innehålla e-postadresser, andra kolumnen förnamn, tredje kolumnen efternamn osv.
 

 
   
Se även
 
Så importerar du kontaktuppgifter från Microsoft Excel
Så importerar du kontaktuppgifter från en textfil till MultiMailer
 
  
  
< Indexsida med fler tips
   
Gå till MultiMailers produktsida MultiMailer-tips
  
Gäller för:
Standard
Professional
Enterprise
Cloud
  
Fler tips
SamLogic