SamLogic MultiMailer 2022 - mer information


Att skapa nyhetsbrev och utföra e-postutskick går mycket smidigt i nyhetsbrevsverktyget MultiMailer. Nyhetsbrev i HTML skapas snabbt och enkelt via en nyhetsbrevsguide och en lättanvänd ordbehandlingsliknande editor. Inga kunskaper i HTML-programmering är nödvändiga. Allt sker visuellt.
 
 

Skapa nyhetsbrev i HTML eller text

     
I MultiMailer kan du skapa nyhetsbrev i antingen formatet HTML eller text. HTML-brev kan innehålla bilder, ljud, kolumner, tabeller etc. Bilder kan antingen bäddas in direkt i e-postmeddelandet eller ligga som länkade bilder, varvid bilderna laddas ned först när användaren öppnar brevet.

I ett nyhetsbrev kan du infoga datafält vars information hämtas från programmets databas (mailing-lista). Genom användning av dessa fält kan personliga brev skapas, t ex kan du inleda breven med en hälsningsfras och mottagarens namn (t ex "Hej Lena!"). Fält kan användas i både ämnesraden och i själva brevtexten.

Du kan även bifoga filer med dina e-postbrev, t ex PDF-filer eller Excel-dokument.
  Fliken 'Nyhetsbrev'
.
Underhåll dina e-postlistor (mailing-listor)
     
I MultiMailer finns en inbyggd databas som du kan använda för att skapa och underhålla dina e-postlistor. Data till listorna kan importeras från andra program, tex Outlook, Access, Excel, Oracle, MySQL eller läggas in direkt.

När du ska göra ett e-postutskick kan du välja mellan att skicka till alla kontakter, endast markerade kontakter eller till en specificerad kategori. På så sätt kan du skapa anpassade utskick.
 
För att förhindra att samma e-postadress finns i en lista flera gånger ingår funktioner för att leta upp och ta bort dubbletter.
  Fliken 'Mailing-lista'
.

Få information om hur utskicket fortlöper

     
I MultiMailer får du fortlöpande information om ett utskick som pågår. Du ser bl.a vilka e-postadresser som fått ett e-mail och vilka e-postadresser som alstrade ett felmeddelande (och förhindrade en leverans). Allt detta lagras även i loggfiler om du vill göra analyser senare.

Programmet avbryter aldrig ett pågående e-postutskick mitt i p.g.a fel på enskilda e-postadresser utan sänder vidare i listan och försöker skicka till så många e-postadresser som möjligt.

Vissa fel som uppstår är enbart temporära. I MultiMailer finns en återsändningsfunktion som kan användas för att på nytt skicka ut samma e-postmeddelande till de e-postadresser som gav felmeddelanden.  
  Fliken 'Skickade'
.

Statistik

     
Information om alla e-postutskick som du gjort lagras i programmets dabatas. Där kan du bl a se datum för utskick, antal e-mail som skickades ut, vilken mailing-lista som användes osv.

Du kan också se hur många av dina nyhetsbrev som blivit öppnade, när de öppnats, vilka personer som öppnat dem samt jämföra olika e-postutskick med varandra för att se trender. Du kan också se vilka länkar i nyhetsbrevet som fått klickar och vem som klickat på länkarna. Du kan läsa mer om dessa funktioner på denna sida.

 
  Fliken 'Statistik'
.

Hantera e-poststudsar

     
Oavsett i hur bra skick ens e-postlistor är så är det oundvikligt att en del nyhetsbrev studsar tillbaka. Anledningen är att folk byter e-postadresser och att temporära fel inträffar då och då, t ex kan brevlådan vara full eller så fungerar inte e-postservern för tillfället.

MultiMailer har ett avancerat stöd för att hantera sådana här situationer och kan bl a hindra att kontakter med ogiltiga e-postadresser får nya brevutskick genom att lägga till de ogiltiga e-postadresserna i en spärrlista. De studsande e-postadresserna + övrig kontaktdata kan exporteras till fil och redovisas i detaljrika rapporter. Detta gör det möjligt att vidta åtgärder för att uppdatera mailing-listorna med korrekta e-postadresser.
  Fliken 'E-poststudsar'
.
 

Hantera prenumerationer & avprenumerationer

     
E-postlistor är en färskvara. Nya prenumeranter tillkommer ständigt och andra väljer ibland att avsluta en prenumeration. Att hantera detta manuellt är ofta tidskrävande så därför ingår det i MultiMailer ett automatiskt system för att hantera detta.

MultiMailer kan ta emot registreringar och avregistreringar från nästan alla typer av formulär på Internet. Dessutom ingår det i MultiMailer webbformulär på flera olika språk som du kan använda om du saknar tillgång till egna formulär. Formulären finns på vår server.

Inkommande avregistreringar kan adderas till MultiMailers spärrlista och inkommande prenumerationer kan adderas till mailing-listor.
  Fliken 'Registreringar'
  
Mer information
Mer information om SamLogic MultiMailer finns i följande dokument:
 
Broschyr - SamLogic MultiMailer 2022  (PDF)
 
Komma igång guide - SamLogic MultiMailer 2022  (PDF)
 
Handbok - SamLogic MultiMailer 2022  (PDF)
  
 
< Tillbaka
  
 
SamLogic