Tips & tricks för SamLogic Visual Installer

 
På denna sida hittar du länkar till tips & tricks för SamLogic Visual Installer. Tipsen visar hur du kan använda programmet i olika sammanhang samt beskriver tekniska detaljer. Alla tips är utformade i steg-för-steg-form så de är mycket lätta att följa och de flesta är dessutom illustrerade med bilder.
 
Programtips för övriga program från SamLogic hittar du på denna Internetsida.
 
SamLogic Visual Installer

Ändra gränssnittet

I Visual Installer har du möjlighet att ändra utseendet på användargränssnittet så att det passar just dig. Detta tips visar hur du gör:
 
Hur du ändrar användargränssnittet

Uppdateringsfunktion
Beskriver hur du med hjälp av en inbyggd uppdateringsfunktion i Visual Installer kan förenkla distribution av uppdateringar och uppgraderingar:
 
Hur du använder uppdateringsfunktionen

Skriv till Windows Registry
Beskriver hur du kan skriva olika värden till Windows Registry:
 
Hur du skriver till Windows Registry

Självuppackande installationer

Beskriver hur du kan skapa en självuppackande installation med Visual Installer. Bra vid distribution av program och dokument via Internet:

Hur du skapar en självuppackande installation

Associering av filtyper
Beskriver hur du gör för att associera en specifik filtyp till ett program med hjälp av Visual Installer:
 
Hur du associerar en filtyp till ett program

Koppla en ikon till ett dokument
Detta tips beskriver hur du anger en egen ikon till ett dokument. Du kan t ex förse en Word- eller Excel-fil med en förklarande ikon som visar vad dokumenten innehåller:

Hur du kopplar en egen ikon till ett dokument

Skapa genväg på skrivbordet
Detta tips beskriver hur du gör för att skapa en genväg (ikon) på skrivbordet. Du kan t ex skapa genvägar till Word-, Excel- och PDF-dokument eller till program som installerats på hårddisken:
 
Hur du skapar en genväg på skrivbordet

Automatisk programstart
I Visual Installer finns en egen flik som är till för att du enkelt ska kunna skriva data till register-databasen (Registry) i Windows i samband med en installation. I detta exempel visar vi hur du kan utnyttja en specialnyckel i denna flik för att få programmet Anteckningar (Notepad.exe) att starta automatiskt nästa gång Windows startas om:
 
Hur du skapar en automatisk programstart

Spärra installation om fel Windows-version
Om du har ett program som anpassats för Windows XP (eller nyare) så kan det uppstå problem om någon installerar detta program på en äldre Windows-version. För att undvika denna risk så kan du i Visual Installer ställa in vilka versioner av Windows som installationen får göras på: 
 
Hur du spärrar installationer i vissa versioner av Windows

Tyst (osynlig) installation
Detta tips beskriver hur du i Visual Installer skapar en installation som körs utan avbrott och där installationsfönster och dialogrutor inte visas: 
 
Hur du skapar en "tyst" installation

Byte av installationspråk
Visar hur du byter språk från svenska till engelska för en installation:

Hur du byter till en engelsk installation

Lägga till en undermeny till en meny
I Visual Installer finns det en mängd skriptkommandon som kan användas till att skapa lite mer avancerade installationer. I det här tipset visar vi hur du adderar en undermeny till en meny i Windows Program-meny:

Hur du adderar en undermeny till en meny (programgrupp)

   

 
SamLogic