Hur du får texten att flöda runt en bild

 
När man infogar en bild i en text i ett nyhetsbrev vill man ofta att texten ska flöda runt bilden. I detta tips visar vi hur du gör i MultiMailer för att åstadkomma detta. I tipsen nedan visar vi hur man lägger in en vänsterjusterad bild, dvs en bild som hamnar till vänster i textstycket och texten till höger.
 
 
Så här gör du:
 
1. Starta MultiMailer.
 
2. Skapa ett nytt nyhetsbrev eller öppna ett befintligt sådant.
 
3. Om du valde att skapa ett nytt nyhetsbrev vid punkt 2, skriv in några rader med text nu.
 
4. Placera markören vid början av texten eller textstycket.
 
5. Välj menyalternativet Infoga - Bild.


 
6. Nu visas dialogrutan Infoga bild.
 
7. Klicka på knappen Välj bild i denna dialogruta och bläddra efter och välj en bild.

8. Efter att du har valt en bild ska det se ut ungefär som nedan i dialogrutan (dock med din valda bild):9. Om du vill minska bildens storlek kan du markera alternativet Ändra bildens storlek i dialogrutan och dra i reglaget (till höger om alternativet) tills bilden har önskad storlek.10. Öppna nu fliken Layout.

11. Välj alternativet Vänster vid Justering.12. Klicka på knappen Infoga bild.

Nu infogas bilden till vänster i textstycket, med text flödande runt bilden. Så här kan det se ut:
 

 
 
Du kan också infoga bilden lite längre ned i texten. Då kommer textraderna att flöda även ovanför bilden på samma sätt som den flödar under bilden. Och ändrar du justering till Höger (i fliken Layout) kommer bilden att placeras till höger i textstycket. Avstånd till text och omgivande ram kan justeras via inmatningsfälten Horisontellt och Vertikalt i samma flik.
 
  
Se även
 
Hur du infogar en bild i ett nyhetsbrev
Hur du infogar en klickbar bild i ett nyhetsbrev
 
Vi rekommenderar också
 
Vilket bildformat är bäst för e-post: JPEG, GIF eller PNG?
Gratis bilder till nyhetsbrev och din blogg
 
  
  
< Indexsida med fler tips
   
Gå till MultiMailers produktsida MultiMailer-tips
  
Gäller för:
Standard
Professional
Enterprise
Cloud
  
Fler tips
SamLogic