Hur du infogar en klickbar bild i ett nyhetsbrev

 
Nästan alla nyhetsbrev som skickas ut brukar ha textlänkar. Dvs (vanligtvis understruken) text som är klickbar och när man klickar på den så öppnas en webbsida på internet upp. Det är också möjligt att göra en bild klickbar, så när en användare klickar på bilden så öppnas en webbsida upp. Det här är användbart om du t.ex vill koppla en produktbild mot en produktsida eller en företagslogotype mot en webbsajt. Nedanstående tips visar hur du skapar en klickbar bild.
 
 
Så här gör du:
 
1. Starta MultiMailer.
 
2. Skapa ett nytt nyhetsbrev eller öppna ett befintligt sådant.
 
3. Placera markören där du vill ha bilden.
 
4. Välj menyalternativet Infoga - Bild.


 
5. Nu visas dialogrutan Infoga bild.
 
6. Klicka på knappen Välj bild i denna dialogruta och bläddra efter och välj en bild.

7. Efter att du har valt en bild ska det se ut ungefär som nedan i dialogrutan (dock med din valda bild):8. Om du vill minska bildens storlek kan du markera alternativet Ändra bildens storlek i dialogrutan och dra i reglaget (till höger om alternativet) tills bilden har önskad storlek.9. Om du vill kan du skriva in en alternativ text vid Alternativ text. Denna text visas om bilden inte visas. Texten används även som tipstext i vissa e-postklienter.

10. Klicka på fliken Hyperlänk.

11. Skriv in en webbadress vid Internetadress.Webbadressen som du skriver in är den webbsida som kommer att öppnas om någon klickar på bilden. Observera att webbadressen måste vara komplett och inledas med https:// eller https://.

12. Klicka på knappen Infoga bild i dialogrutan.

Nu infogas bilden vid markörens position i nyhetsbrevet / HTML-dokumentet. Så här kan det se ut:
 

 
Om mottagaren av mejlet klickar på bilden, då kommer den webbsida som skrevs in vid punkt 10 att öppnas. Just i detta exempel blir det alltså webbsidan https://www.sunflowers.com.
 
  
Se även
 
Hur du infogar en bild i ett nyhetsbrev
Hur du får texten att flöda runt en bild
 
Vi rekommenderar också
 
Vilket bildformat är bäst för e-post: JPEG, GIF eller PNG?
Gratis bilder till nyhetsbrev och din blogg
 
  
  
< Indexsida med fler tips
   
Gå till MultiMailers produktsida MultiMailer-tips
  
Gäller för:
Standard
Professional
Enterprise
Cloud
  
Fler tips
SamLogic