IsWindows98                              (XAPI2000)

Deklaration
Function IsWindows98 () As Boolean

Beskrivning
Testar om operativsystemet som programmet körs i är minst Windows 98. 

Returvärden
Funktionen returnerar True om systemet är minst Windows 98 och False om det inte är det. Observera att funktionen returnerar True även i Windows ME.

Se även
IsWindows95, IsWindowsME, IsWindowsNT, IsWindows2000, IsWindowsXP, IsWindowsVista, IsWindows7, IsWindows8, IsWindows10Exempel (VB 6.0)

Nedanstående exempel visar hur "IsWindows..."-funktionerna i VB Super Library kan användas för att fastställa vilket operativsystem som programmet körs i. När du testar för flera operativsystem bör du alltid testa för det nyare systemet först eftersom test för äldre system kommer ge sant i vissa fall även i nyare system (av kompatibilitetsskäl).

If IsWindowsME() Then
    ' Windows ME
    MsgBox "Operativsystemet är Windows ME"
ElseIf IsWindows98() Then
    ' Windows 98
    MsgBox "Operativsystemet är Windows 98"
ElseIf IsWindows95() Then
    ' Windows 95
   
MsgBox "Operativsystemet är Windows 95"
ElseIf IsWindows7() Then
    ' Windows 7
   
MsgBox "Operativsystemet är Windows 7"
ElseIf IsWindowsVista() Then
    ' Windows Vista
   
MsgBox "Operativsystemet är Windows Vista"
ElseIf IsWindowsXP() Then
    ' Windows XP
   
MsgBox "Operativsystemet är Windows XP"
ElseIf IsWindows2000() Then
    ' Windows 2000
   
MsgBox "Operativsystemet är Windows 2000"
ElseIf IsWindowsNT() Then
    ' Windows NT
   
MsgBox "Operativsystemet är Windows NT"
Else
    ' Kan ej fastställa
    MsgBox "Kan ej fastställa operativsystem!"
End If
 
    
  
SamLogic