21 fördelar med att skicka nyhetsbrev via e-postAtt skicka ut ett regelbundet nyhetsbrev via e-post har många fördelar och användningsområden. Nyhetsbrev kan informera kunder, privatpersoner, föreningsmedlemmar eller anställda. De kan även användas för att marknadsföra och sälja produkter och tjänster. Oavsett användningsområde så kommer du att uppnå många fördelar med att skicka nyhetsbrev. Det är inte heller speciellt svårt att ta fram och skicka nyhetsbrev bara du har rätt e-postverktyg och kunskap om hur du ska göra.
 
Här nedan tar vi upp några av de viktigaste fördelarna med att skapa och skicka ut nyhetsbrev via e-post. Vi hoppas på detta sätt inspirera de som inte har ett nyhetsbrev att starta ett och de som redan har ett att hitta nya användningsområden.
 
 
1. Ett nyhetsbrev kan vara personligt
 
Det är enkelt att anpassa innehållet i ett nyhetsbrev så att det passar varje enskild mottagare. Detta är något som inte går att göra med t ex annonser och är krångligt att göra med trycksaker. Genom att ditt nyhetsbrev blir personligt så blir det mer intressant och läsvärt för dina kunder. Du kan på detta sätt lätt blanda allmänna och specialiserade nyheter som vänder sig till utvalda mottagargrupper som du har på din e-postlista.
 
 
2. Att skicka nyhetsbrev går fort
 
Eftersom det går så fort att ta fram och skicka ut ett nyhetsbrev med rätt information till en utvald kundgrupp så är e-post just den bästa metoden att få ut nyheter till dina kunder. Med ett bra e-postverktyg kan du på en timme skicka ut tusentals nyhetsbrev med nyheter som är anpassade efter varje enskild e-postmottagare. Det finns inget annat sätt att kommunicera med dina kunder som är lika snabbt och kostnadseffektivt.
 
www.multimailer.se Informationsfilm om MultiMailer. Klicka för att starta filmen.
 
3. Nyhetsbrev ger fler besökare till din hemsida
 
Du får fler besökare till din hemsida genom att ha ett intressant innehåll i ditt nyhetsbrev. Där ska du presentera så pass mycket intressant information att dina prenumeranter blir nyfikna och vill veta mer. Genom att lägga in en länk i slutet på varje artikel så kan läsarna komma direkt till rätt ställe på din hemsida där du kan ha mer utförlig information.
 
 
4. Nyhetsbrev rankas högt av sökmotorer
 
Genom att publicera dina nyhetsbrev på din hemsida så blir de intressanta för sökmotorer (Google, Yahoo, Bing mm). Eftersom innehållet i dina nyhetsbrev har anknytning till den övriga informationen på din hemsida så rankas nyhetsbrevskopiorna dessutom högt. Ett bra nyhetsbrev ska innehålla den viktigaste informationen om ditt företag och dina produkter så det är viktigt att du försöker få med de nyckelord som dina kunder kan tänkas söka efter via sökmotorer på Internet.
 
 
5. Sökmotorrankingen höjs på dina Internet-sidor
 
Ytterliggare ett skäl att publicera ditt nyhetsbrev på din hemsida är att du höjer sökmotorrankingen på dina andra webbsidor. Genom att från ditt nyhetsbrev länka till andra sidor på din hemsida så höjs dessa sidors rankvärde, dvs de hamnar högre upp i samband med sökningar.
 
 
6. Du bestämmer själv innehållet
 
Eftersom det går fort att ändra innehåll i ett e-postbrev så kan du anpassa ditt nyhetsbrev efter dagsaktuella händelser. Till skillnad från annonser och broschyrer så är du inte ”låst” utan kan ändra innehållet snabbt utan några större extrakostnader. Ett aktuellt och uppdaterat innehåll höjer läsvärdet på dina nyhetsbrev.
 
 
7. Du bestämmer själv utgivningsintervall och utgivningsdatum
 
När och hur ofta du ska skicka ut ditt nyhetsbrev bestämmer du själv. Du har ingen stressande ”deadline” som du måste ta hänsyn till vilket är fallet med t ex annonsering. När du har tillräckligt med intressant information som du tror dina kunder skulle vilja ta del av så skickar du ut ditt nyhetsbrev. Du ska dock sträva efter att försöka skicka ut dina nyhetsbrev så regelbundet som möjligt.
 
 
8. Regelbundna nyhetsbrev förstärker företagsprofilen
 
Genom att skicka nyhetsbreven regelbundet så påminner du dina kunder om ditt företag och vilka produkter och tjänster som du kan erbjuda. Detta gör att dina kunder blir mer medvetna om ditt företag och när det uppstår ett behov av dessa produkter eller tjänster så ökar chansen att de kontaktar dig. Regelbundenheten talar även om för dina kunder att ditt företag är stabilt och arbetar långsiktigt vilket gör att förtroendet för dig och ditt företag ökar.
 
 
9. Möjlighet att mäta vad som intresserar dina prenumeranter/kunder
 
Genom att skicka ut nyhetsbrev med olika innehåll (t.ex olika artiklar) så har du möjlighet att ta reda på vad dina prenumeranter/kunder är speciellt intresserade av. Detta kan du göra indirekt via statistik, exempelvis genom att mäta vilka nyhetsbrev som blir mest lästa och vilka länkar som läsarna klickar på. Genom att uppmana läsarna att reagera på innehållet så får du direkt vetskap om vad som intresserar dem. Denna information kan du sedan använda för andra e-postutskick.
 
 
10. Dina kunders förtroende för dig förstärks
 
Dina kunder får större förtroende för dig om du delar med dig av din sakkunskap. Genom att skicka ut ett nyhetsbrev med välskrivna och utbildande artiklar så visar du dina kunder att du har hög sakkunskap vilket blir en garanti för att de produkter och tjänster som ditt företag tillhandahåller också har hög kvalité.
 
 
11. Gratis marknadsföring
 
Om du har ett bra och intressant nyhetsbrev så kan prenumeranterna hjälpa dig att marknadsföra ditt företag och dina produkter helt gratis. Även om de själva inte behöver dina produkter och tjänster just då så har de kanske kollegor eller kunder som gör det och då behöver de bara vidarebefordra ditt e-brev till dem. Ha gärna med en uppmaning om att de kan vidarebefordra nyhetsbrevet om de så önskar. Förutom att den här marknadsföringsmetoden är gratis (din prenumerant gör ”jobbet”) så får mottagaren av det vidarebefordrade nyhetsbrevet hög tillit till innehållet eftersom en bekant eller kollega har rekommenderat det. Många anser att detta är den bästa metoden att få nya e-postadresser till sin e-postlista.
 
 
12. Att skicka nyhetsbrev via e-post är billigt
 
Att skicka nyhetsbrev via e-post är ett billigt sätt att kommunicera med sina kunder. Jämför du med andra metoder såsom vanlig post, telefon, fax, tidningsannonser, radio/TV-reklam mm så är kostnaden för att skicka ut ett nyhetsbrev via e-post försumbar. Men du bör undvika "gratislösningar", för precis som allt annat så "får man det man betalar för". Du bör t ex alltid använda en auktoriserad e-postserver för utskicken så att dina nyhetsbrev hamnar i mottagarnas inkorgar och inte blir klassade som skräppost.
 
 
13. Du bestämmer själv kostnaderna
 
Eftersom utskickskostnaden för e-postutskick är nästan försumbar så är det själva framtagandet av ditt nyhetsbrev som är den stora kostnaden. Du bestämmer själv hur mycket tid och pengar som du vill lägga ner på ditt nyhetsbrev. Har du ont om tid och vill spara pengar så kan du själv ta fram en enklare variant först eller använda ett tidigare nyhetsbrev som en mall där du endast ändrar texterna men behåller grunddesignen. Det kan dock vara lönsamt på sikt att låta en designer ta fram det första nyhetsbrevet som du sedan kan använda som mall. Det finns även e-postverktyg som tillhandahåller färdiga mallar som du kan bygga på.
 
 
14. Alltid tillgängligt via Internet
 
Internet gör att din e-post är tillgängligt för dina kunder även om de är ute och reser. Idag så finns det flera metoder som de kan använda för att läsa nyhetsbreven. Antingen så kan de läsa dem med hjälp av en mobiltelefon/surfplatta/bärbar dator. Eller så kan de besöka sin e-postoperatörs hemsida och använda webbmail för att läsa dem där. Har du dessutom en kopia av nyhetsbreven på din hemsida så går det att läsa dem med hjälp av en Internet-läsare.
 
 
15. Dina kunder kan välja när och var de vill läsa din e-post
 
Dina kunder kan välja när och var de vill läsa din e-post. Tack vare denna möjlighet så kan de i lugn och ro läsa ditt nyhetsbrev när de har tid utan att bli stressade. Detta gör att de lättare kan ta del av din information oavsett om du har ett kort nyhetsbrev med fördjupande länkar till din hemsida eller om du har ett långt brev med mycket information, t ex långa artiklar.
 
 
16. Nyhetsbrev är perfekt för e-postmarknadsföring
 
Att använda ett nyhetsbrev i din e-postmarknadsföring ger dig möjlighet att marknadsföra dina produkter och tjänster på ett mycket flexibelt sätt. Du kan ha med artiklar som beskriver vad man kan använda dina produkter till. Du kan även med ett praktiskt exempel visa varför dina kunder vinner på att anlita dina tjänster. Det går även att ha med annonser för dina produkter och tjänster i ditt nyhetsbrev och gärna då med koppling till artikeltexterna. Ha dock inte med för mycket annonser för då finns risken att läsarna tröttnar på att läsa det. Många anser att nyhetsbrev är den mest effektiva metoden för e-postmarknadsföring eftersom den är långsiktig och kostnadseffektiv.
 
Se även blogginlägget E-postmarknadsföring vs Facebook, vilket är bäst?
 
 
17. Försäljningen av dina produkter och tjänster ökar
 
Det är aldrig fel med ett bra erbjudande i ditt nyhetsbrev. Låt gärna detta erbjudande vara unikt och endast gälla de som prenumererar på ditt nyhetsbrev. På detta sätt har du både chansen att sälja dina produkter och tjänster samtidigt som dina kunder känner sig utvalda. Men erbjudandet ska inte ha en dominerande ställning utan det ska vara en bonus till läsaren. I följande två artiklar kan du läsa mer om hur du säljer via e-post och hur du utformar säljande e-brev:
 
Effektiv marknadsföring med e-post
Skapa nyhetsbrev som ökar din försäljning
 
 
18. Tjäna pengar
 
Om du har ett nyhetsbrev med ganska hög upplaga så kan även andra företag vara intresserade av att annonsera i ditt nyhetsbrev. Du har då möjlighet att sälja annonsplatser och på detta sätt tjäna pengar. Försök dock att hitta annonsörer som erbjuder produkter och tjänster som kompletterar dina egna produkter och tjänster, och som har anknytning till de artiklar du publicerar. Folk läser inte annonser som inte känns relevanta för dem, så de annonser du tar in måste vara anpassade efter din målgrupp.
 
 
19. E-post tar ingen onödig plats
 
Till skillnad från all tryckt information som dina kunder får så tar inte e-post upp någon onödig plats på skrivbord eller i bokhyllor. Detta gör att du även kan skicka flera olika nyhetsbrev till dina kunder utan risk för att dina e-brev sorteras bort som kan ske vid utskick av vanlig post.
 
 
20. Nyhetsbrev är lätta att arkivera
 
Om du har nyhetsbrev vars innehåll är mycket viktigt för dina prenumeranter så kommer de att spara och arkivera dem. Detta kan du uppnå genom att ha med exklusiv information eller genom att ha omfattande utbildande information som dina kunder tror att de kommer att ha nytta av i framtiden.
 
 
21. Du kan själv utforma och distribuera dina nyhetsbrev
 
Du behöver inte vara någon reklamguru eller någon dataexpert för att skapa och skicka ut personliga e-brev. Har du bara rätt verktyg och kunskap så går det fort att ta fram ett nyhetsbrev som dina kunder kommer att uppskatta. Du vet själv bäst vad dina kunder är intresserade av så börja med att skapa enkla nyhetsbrev som ger dina kunder värdefull information. Med tiden kan du sedan öka utgivningstakten, ta fram flera nyhetsbrev och förbättra designen och innehållet. Några tips på hur du designar nyhetsbrev kan du läsa om i artikeln 11 tips som gör dina e-postbrev mer lättlästa.
    
Vill du ha fler tips?
 
Om du vill ha fler liknande tips så kan du följa oss på Facebook eller Twitter. Du kan även prenumerera på vårt nyhetsbrev eller läsa vår blogg. Du hittar fler artiklar på denna sida.
Besök vår Facebook-sida Följ oss på Twitter Besök vår videokanal på YouTube
 
Relaterade programtips (för dig som har MultiMailer)
 
Skapa ett nyhetsbrev med MultiMailers nyhetsbrevsguide
MultiMailer-tips om nyhetsbrevsstatistik
Så laddar du upp en kopia av ditt nyhetsbrev till vår webbserver
  
Relaterad produktinformation:
SamLogic MultiMailer  -  skapar personliga nyhetsbrev
  
Artikeln finns som en utskrivbar PDF också.

Öppna PDF-dokument
SamLogic
Skriven av: Anders Persson Español   English