Tips & tricks för SamLogic CD-Menu Creator

 
På denna sida hittar du länkar till tips & tricks för SamLogic CD-Menu Creator. Tipsen visar hur du kan använda programmet i olika sammanhang samt beskriver tekniska detaljer. Alla tips är utformade i steg-för-steg-form så de är mycket lätta att följa och de flesta är dessutom illustrerade med bilder.
 
Programtips för övriga program från SamLogic hittar du på denna Internetsida. Använder du engelsk CD-Menu Creator så hittar du tips på engelska på denna sida.
 
SamLogic CD-Menu Creator

Egen ikon till en CD-skiva eller ett USB-minne

Dessa tips beskriver hur du gör för att ersätta Windows standardikon (den som bl a syns i Utforskaren) för en CD-skiva eller USB-minne med en egen ikon som du själv skapat:
 
Hur du skapar en egen ikon till din CD-skiva
Hur du skapar en egen ikon till ditt USB-minne
 
Flera menyer
Visar hur du skapar ett menysystem som innehåller flera menyer i olika nivåer:
 
Hur du skapar flera CD-menyer
 
Skapa meny för USB-minne
Visar hur du skapar en meny som ska användas till ett USB-minne:
 
Hur du skapar en meny till ett USB-minne
 
Dölj knappar i en meny
Visar hur du temporärt kan dölja knappar i en meny från visning utan att knappens egenskaper i övrigt påverkas:
 
Hur du skapar osynliga knappar i en meny
 
Start av en MSI-installation
Beskriver hur du startar en Windows Installer installation (MSI-installation) från en meny skapad med CD-Menu Creator:
 
Hur du startar en MSI-installation från en meny
 
Läsa av källenheten för en CD-skiva
Beskriver hur du läser av den enhetsbokstav som CD-skivan med menyn finns i:
 
Hur du läser av CD-skivans källenhet
 
Öppna en meny endast en gång
Beskriver hur du gör för att en meny endast ska öppnas en gång:
 
Hur du skapar en meny som öppnas endast en gång
 
Ändra menyns titel via volymetiketten
Visar hur du kan använda CD-skivans volymetikett för att automatiskt ange en rubrik eller titel på en meny:
 
Hur du ändrar menyns titel via volymetiketten
 
Öppna ett Word-dokument med Microsoft Word
Beskriver hur du öppnar ett Word-dokument (*.DOC) med Microsoft Word istället för med WordPad:
 
Hur du öppnar ett Word-dokument med Microsoft Word
 
Menyer med två kolumner
Detta tips visar hur du skapar en meny där knapparna är placerade i två kolumner:
 
Hur du skapar menyer med två kolumner
 
Ändra knappars placering
Beskriver hur du gör för att finjustera positionen för en enskild knapp i menyfönstret:
 
Hur du finjusterar knapparnas position i menyfönstret
 
Ge knappar unika textfärger
Beskriver hur du skapar knappar med unika textfärger:
 
Hur du ger knappar unika textfärger
 
Variabler i titlar
I CD-Menu Creator är det möjligt att använda olika variabler i titlar och undertitlar. Det är tex möjligt att få produktnamn, versionsnr och datum när menyn skapades visade i menyn, helt automatiskt:
 
Hur du använder variabler i en meny
 
Skapa en bakgrundseffekt till en titel
Det är möjligt att lägga in en bakgrundseffekt till en titel i SamLogic CD-Menu Creator. I detta tips visar vi hur du lägger in färgade parallella linjer bakom en titel:
 
Hur du skapar en bakgrundseffekt till en titel
 
Hotspots i menyer
Detta tips visar hur du lägger in hotspots (klickbara grafiska figurer) i en meny:
 
Hur du lägger in hotspots i en meny
 
Hur du skapar en egen meny av en medföljande exempelmeny
Det följer med ett stort antal menyexempel med CD-Menu Creator. Detta tips visar hur du kan skapa en egen meny genom att använda ett sådant menyexempel som en grundmall:
 
Hur du använder en exempelmall för att skapa en meny

B
ildgalleriet i CD-Menu Creator
Detta tips visar hur du använder bildgalleriet i CD-Menu Creator:
 
Hur du använder bildgalleriet i CD-Menu Creator

   

 
SamLogic