Tips & tricks för SamLogic MultiMailer

 
Nedan hittar du länkar till tips & tricks för SamLogic MultiMailer. Tipsen visar hur du kan använda programmet i olika sammanhang samt beskriver tekniska detaljer. De flesta tips är utformade i steg-för-steg-form så de är lätta att följa och många är dessutom illustrerade med bilder.
 
DESIGN MAILINGLISTA UTSKICK STATISTIK PRENUMERANTER CLOUD ÖVRIGT
  
 
Komma igång
 
MultiMailers nyhetsbrevsguide

I MultiMailer finns en inbyggd guide som du kan använda för att steg för steg skapa en grundmall för nyhetsbrev och e-vykort. I följande två tips visar vi hur du skapar ett nyhetsbrev och ett e-julkort:
 
Så här skapar du ett nyhetsbrev med MultiMailers nyhetsbrevsguide
Så här skapar du ett e-julkort med MultiMailer e-vykortsguide
 
Design
 
Bilder
   
Infoga bild i ett nyhetsbrev

Detta tips visar hur du infogar en bild i ett nyhetsbrev:
 
Hur du infogar en bild i ett nyhetsbrev
 
Skapa flödande text runt en bild
Detta tips visar hur du infogar en bild i ett nyhetsbrev så att texten flödar runt bilden:
 
Hur du får texten att flöda runt en bild

Infoga klickbar bild i ett nyhetsbrev
Detta tips visar hur du infogar en klickbar bild i ett nyhetsbrev:
 
Hur du infogar en klickbar bild i ett nyhetsbrev
 
Text
   
Bakgrundsfärg för text

Detta tips visar hur du sätter bakgrundsfärg för text i ett nyhetsbrev:
 
Så sätter du bakgrundsfärg för text
  
Tabeller
 
Tabeller i ett nyhetsbrev

I MultiMailer är det enkelt att infoga och redigera tabeller i nyhetsbrev. Tipsen nedan visar hur du gör:
 
Så här infogar du en tabell i MultiMailer
Så här redigerar du en tabell i MultiMailer
 
Produktgalleri
 
Produktgallerier i ett nyhetsbrev

Det är vanligt att man vill presentera flera olika artiklar (produkter) i ett nyhetsbrev. Med MultiMailers Produktgalleri-funktion kan du hantera detta på ett smidigt sätt:
 
Så här infogar du ett produktgalleri i ett nyhetsbrev
 
HTML
 
Extern HTML-editor
Om du använder en extern HTML-editor, t.ex Dreamweaver, så kan du koppla den mot MultiMailer:
 
Hur du kopplar MultiMailer mot en extern HTML-editor

Redigera HTML-kod

Det är möjligt att redigera ett nyhetsbrevs HTML-skriptkod direkt i MultiMailer. Vi visar här hur du gör:
 
Hur du redigerar HTML-kod i MultiMailer
 
Länkar

Textlänk för en e-postadress
I detta tips visar vi hur du skapar en klickbar textlänk för en e-postadress:
 
Hur du skapar en klickbar textlänk för en e-postadress

Länk till ett PDF-dokument på internet
I detta tips visar vi hur du skapar en klickbar textlänk som öppnar ett PDF-dokument på internet:
 
Hur du skapar en klickbar länk till ett PDF-dokument

Ladda upp dokument till vår server och länka till dem
Om du saknar möjlighet att ladda upp ett dokument till egen server så kan du använda vår server för detta ändamål. Detta tips visar hur du gör och hur du skapar en länk till ett uppladdat dokument:
 
Hur du laddar upp dokument och skapar internetlänkar till dem

Dokumentlänkar istället för att bifoga filer
Istället för att bifoga filer så kan du använda dokumentlänkar i MultiMailer:
 
Hur du laddar upp dokument och skapar internetlänkar till dem

Skapa personliga internetlänkar
I MultiMailer kan du skapa mottagaranpassade internetlänkar. I detta tips visar vi hur:
 
Hur du skapar mottagaranpassade internetlänkar
 
Så gör du en bild klickbar
Förutom textlänkar så är det även möjligt att lägga in länkar i bilder. Det innebär att när en användare klickar på bilden så öppnas en sida på internet upp. Detta tips visar hur du gör:
 
Hur du infogar en klickbar bild i ett nyhetsbrev
 
Ikoner och symboler för länkar
Det är möjligt att infoga en grafisk symbol eller ikon framför en textlänk. Detta tips visar hur du gör:
 
Hur du infogar ikoner och symboler för länkar
 
Understrukna länkar eller inte
En klickbar textlänk kan vara understruken eller ej understruken. I detta tips visar vi hur du väljer utseende för länkarna i ditt nyhetsbrev:
 
Så anger du om länkar ska vara understrukna eller inte
  
Signaturer

Personlig signaturmall
Detta tips visar hur du i MultiMailer skapar en personlig signaturmall:
 
Hur du skapar en personlig signaturmall i MultiMailer

Signaturmallar och anvsändarprofiler
Detta tips visar hur du i MultiMailer skapar en signaturmall för olika avsändarprofiler:
 
Hur du skapar en signaturmall för olika avsändarprofiler

   

  
DESIGN
  

 
SamLogic