Tips & tricks för SamLogic MultiMailer

 
Nedan hittar du länkar till tips & tricks för SamLogic MultiMailer. Tipsen visar hur du kan använda programmet i olika sammanhang samt beskriver tekniska detaljer. De flesta tips är utformade i steg-för-steg-form så de är lätta att följa och många är dessutom illustrerade med bilder.
 
DESIGN MAILINGLISTA UTSKICK STATISTIK PRENUMERANTER CLOUD ÖVRIGT
  
 
Komma igång
 
MultiMailers nyhetsbrevsguide

I MultiMailer finns en inbyggd guide som du kan använda för att steg för steg skapa en grundmall för nyhetsbrev och e-vykort. I följande två tips visar vi hur du skapar ett nyhetsbrev och ett e-julkort:
 
Så här skapar du ett nyhetsbrev med MultiMailers nyhetsbrevsguide
Så här skapar du ett e-julkort med MultiMailer e-vykortsguide
 
Design
 
Bilder
   
Bilder i nyhetsbrev

Nedan finns tre tips som visar hur du infogar bilder i nyhetsbrev och hur du får bilden att samverka med omgivande text:
 
Hur du infogar en bild i ett nyhetsbrev
Hur du infogar en klickbar bild i ett nyhetsbrev 
Hur du får texten att flöda runt en bild
 
Emojier
   
Emojier i nyhetsbrev

Detta tips visar hur du använder emojier (grafiska symboler) i nyhetsbrev:
 
Så använder du emojier i MultiMailer
 

 
Text
   
Bakgrundsfärg för text

Detta tips visar hur du sätter bakgrundsfärg för text i ett nyhetsbrev:
 
Så sätter du bakgrundsfärg för text
 
Titlar
   
Titlar i nyhetsbrev

Följande två tips visar hur du infogar en textbaserad respektive grafisk titel i MultiMailer:
 
Så infogar du en titel i ett nyhetsbrev
Så infogar du en grafisk titel i ett nyhetsbrev
 
Knappar
   
Knappar i nyhetsbrev

Följande tips visar hur du infogar en knapp i ett nyhetsbrev i MultiMailer:
 
Så infogar du en knapp i ett nyhetsbrev
 

  
Tabeller
 
Tabeller i ett nyhetsbrev

I MultiMailer är det enkelt att infoga och redigera tabeller i nyhetsbrev. Tipsen nedan visar hur du gör:
 
Så här infogar du en tabell i MultiMailer
Så här redigerar du en tabell i MultiMailer
Så här ändrar du bredd för en kolumn i en tabell
Så här ändrar du textjustering för en cell i en tabell
 
Produktgalleri
 
Produktgallerier i ett nyhetsbrev

Det är vanligt att man vill presentera flera olika artiklar (produkter) i ett nyhetsbrev. Med MultiMailers Produktgalleri-funktion kan du hantera detta på ett smidigt sätt:
 
Så här infogar du ett produktgalleri i ett nyhetsbrev
 
Länkar
 
Text
 

Textlänk för en e-postadress
I detta tips visar vi hur du skapar en klickbar textlänk för en e-postadress:
 
Hur du skapar en klickbar textlänk för en e-postadress
 
Dokument
 

Länk till ett PDF-dokument på internet
I detta tips visar vi hur du skapar en klickbar textlänk som öppnar ett PDF-dokument på internet:
 
Hur du skapar en klickbar länk till ett PDF-dokument

Ladda upp dokument till vår server och länka till dem
Om du saknar möjlighet att ladda upp ett dokument till egen server så kan du använda vår server för detta ändamål. Detta tips visar hur du gör och hur du skapar en länk till ett uppladdat dokument:
 
Hur du laddar upp dokument och skapar internetlänkar till dem

Dokumentlänkar istället för att bifoga filer
Istället för att bifoga filer så kan du använda dokumentlänkar i MultiMailer:
 
Hur du laddar upp dokument och skapar internetlänkar till dem
   
Bilder
 

Så gör du en bild klickbar
Förutom textlänkar så är det även möjligt att lägga in länkar i bilder. Det innebär att när en användare klickar på bilden så öppnas en sida på internet upp. Detta tips visar hur du gör:
 
Hur du infogar en klickbar bild i ett nyhetsbrev
 
Ikoner och symboler för länkar
Det är möjligt att infoga en grafisk symbol eller ikon framför en textlänk. Detta tips visar hur du gör:
 
Hur du infogar ikoner och symboler för länkar
    
Övrigt
  

Understrukna länkar eller inte
En klickbar textlänk kan vara understruken eller ej understruken. I detta tips visar vi hur du väljer utseende för länkarna i ditt nyhetsbrev:
 
Så anger du om länkar ska vara understrukna eller inte

Skapa personliga internetlänkar
I MultiMailer kan du skapa mottagaranpassade internetlänkar. I detta tips visar vi hur:
 
Hur du skapar mottagaranpassade internetlänkar
  
Telefonnummer
 
Textlänk/knapp med ett (uppringningsbart) telefonnummer
I detta tips visar vi hur du skapar en klickbar textlänk eller knapp med ett uppringningsbart telefonnummer:
 
Hur du skapar en klickbar textlänk / knapp med ett uppringningsbart telefonnummer
  
Signaturer
 
Personlig signaturmall
Dessa två tips visar hur du i MultiMailer skapar personliga signaturmallar:
 
Hur du skapar en personlig signaturmall i MultiMailer
Hur du skapar en signaturmall för olika avsändarprofiler
 
HTML
 
Extern HTML-editor
Om du använder en extern HTML-editor, t.ex Dreamweaver, så kan du koppla den mot MultiMailer:
 
Hur du kopplar MultiMailer mot en extern HTML-editor

Redigera HTML-kod

Det är möjligt att redigera ett nyhetsbrevs HTML-skriptkod direkt i MultiMailer. Vi visar här hur du gör:
 
Hur du redigerar HTML-kod i MultiMailer

   

  
DESIGN
  


 
Se även vår blogg
SamLogic