Hur man installerar en applikation (app) i Windows 8

För några månader sedan började Windows 8 att säljas och mjukvarutillverkare fick ett nytt operativsystem att ta hänsyn till för sina applikationer och installationer av dessa. Till skillnad från föregående Windows-versioner finns det dessutom två helt skilda miljöer att ta hänsyn till: en miljö för gamla skrivbordsapplikationer (Windows Desktop apps) och en ny miljö för enkla appar (Windows Store apps). Dessa miljöer existerar parallellt och oberoende av varandra, och helt olika installationstekniker krävs för att installera applikationer (appar) i dem.

På vår engelska sajt har vi publicerat två nya artiklar som går igenom installation av applikationer i dessa två miljöer. Klicka på länkarna nedan för att läsa artiklarna:

> How to install a desktop application / desktop app in Windows 8
> How to install a Windows Store app in Windows 8

Men vi kommer även att publicera lite mer information på vår blogg den närmaste tiden.

Not. En app och en applikation är egentligen samma sak, men Microsoft har börjat använda begrepp ”app” istället för ”applikation” nu i samband med lanseringen av Windows 8.

Outlook.com kommer använda DMARC för säkrare epost

Hanteringen av epost kommer att bli säkrare i Microsofts nya eposttjänst Outlook.com (som ska ersätta Hotmail). En säkerhetstandard som heter DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance) kommer att användas för att kontrollera inkommande epost. DMARC kommer göra det svårare att skicka spam och att genomföra nätfiskeattacker, bland annat genom att kontrollera att en avsändare är äkta eller inte.

Det är inte bara Microsoft som planerar att använda DMARC utan det gör även företag som Google, Yahoo, Facebook och Paypal. Mer information om DMARC finns på följande webbsidor:
> DMARC.org
> Wikipedia about DMARC

Läs även denna artikel på IDG:s webbsajt:
> IDG – PC för Alla – Så ska Microsoft göra Outlook.com säkrare

Samt denna bloggpost på en av Microsofts bloggar som handlar om Outlook:
> Outlook.com increases security with support for DMARC and EV certificates

Två nya spanska artiklar

Vi har idag publicerat två nya artiklar på spanska på vår internationella sajt. Det är artikeln The ’Program Files (x86)’ and ’SysWOW64’ folders explained och artikeln The ’Program Files’ folder in different languages som översatts till spanska. Dessa tekniska artiklar går igenom vissa viktiga mappar i 32 och 64 bitars Windows / datorer, och informerar om vad du bör tänka på om du installerar program i bägge dessa system. Om du är spansktalande eller känner någon spansktalande så finns här nedan direktlänkar till de två översatta artiklarna:

> Explicación de las carpetas ’Archivos de programa (x86)’ y ’SysWOW64’
> La carpeta ’Archivos de programa’ en distintos idiomas

Responsiv webbdesign tillämpad på nyhetsbrev

Responsiv webbdesign (på engelska: Responsive Web Design eller RWD) är något som uppmärksammats mycket på senare tid, och vi på SamLogic Software får ibland frågan från våra kunder: kan man tillämpa detta även på nyhetsbrev? svaret är: Ja, det är möjligt.

Responsiv webbdesign
Responsiv webbdesign används normalt på webbsidor som måste anpassa sig till olika bredder på bildskärmar utan att man skapar olika versioner av sidorna. Samma sida måste kunna anpassa sig till exempelvis bredden på en bildskärm för en mobiltelefon / smarttelefon, bredden på bildskärmen för en pekdator (tex iPad) och bredden för en bildskärm för en stationär dator.

Responsiv design för nyhetsbrev
Samma tekniker som används på webbsidor kan även användas för nyhetsbrev som skickas via e-post. Hur man bär sig åt rent konkret beskriver vi i följande artikel:

> Anpassa ett nyhetsbrev efter en bildskärms bredd

Lista på svenska e-postservrar (SMTP-servrar)

På vår sajt finns nu en lista på svenska internetoperatörer och vilka e-postservrar (SMTP-servrar) som de tillhandahåller för utskick av e-post. Bla tar vi upp Telia, COM HEM, Bredbandsbolaget, Tele2, Glocalnet mm, men även många mindre operatörer. Listan, plus annan relaterad information, finns på denna Internetsida:

> Svenska e-postservrar / mailservrar / SMTP-servrar

Om du använder vårt e-postverktyg MultiMailer så kan du ofta välja en e-postserver från en internetoperatör direkt i programmet, men observera att domännamnen för e-postservrarna ibland ändras av operatörerna. Har du en äldre version av MultiMailer och servern du väljer inte fungerar så kan du titta i listan vid länken ovan för att få uppdaterad information. Om du har en ny version av MultiMailer så ska dock informationen vara i fas (dvs informationen i MultiMailer är samma som informationen i listan på sidan).

Vissa av operatörerna har utskicksbegränsningar som kan påverka dig om du skickar ut större mängder nyhetsbrev. Då rekommenderas det att använda en utskickstjänst istället. Läs mer om detta i följande blogginlägg.

Använd ett smart installationsverktyg

Med ett smart installationsverktyg kan du snabbt och enkelt distribuera program och dokument till andra datorer. Ett smart installationsverktyg vet också vilka filer som behöver följa med ditt program eller dokument och ser till att de installeras i systemet på ett korrekt sätt. Skapande av mappar, genvägar, ikoner och menyer ska givetvis ske automatiskt. Och ett intuitivt gränssnitt är ett måste vid installationsfasen eftersom oerfarna datoranvändare annars kan få problem med att kopiera dina filer till sin dator på ett korrekt sätt.

Installationsverktyget SamLogic Visual Installer är framtagen med både utvecklarens och slutanvändarens behov i fokus. Den visuella utvecklingsmiljön gör verktyget mycket lättanvänt och man behöver inte ha några programmeringskunskaper. Programmet är intelligent såtillvida att det ofta själv kan avgöra vilka inställningar som är lämpliga och vilka filer som måste följa med en installation.

Erfarna programutvecklare använder ett smart installationsverktyg eftersom det ofta är bråttom vid ett projekts slutfas och en installation måste tas fram fort. Det blir då extra viktigt att installationsverktyget skapar korrekta installationer på ett intelligent och smidigt sätt.

Måste kunna samverka med databaser, andra program och systemprogramvara
Ett bra och smart installationsverktyg måste kunna samverka med databaser, andra program och systemprogramvara på ett smidigt sätt. SamLogic Visual Installer är just framtagen för detta ändamål. Verktyget kan samverka med bl a Visual Basic, Access, Excel, Word, PowerPoint, Acrobat Reader och AutoCAD på ett intelligent sätt.

Visual Installer stödjer alla Windows-versioner som finns på marknaden, från och med Windows 95 fram till Windows 7.

Vikten av att ha en uppdaterad version
Det är viktigt att man har en uppdaterad version av ett installationsverktyg eftersom det ständigt sker förändringar i Windows operativsystem. Exempelvis tillkommer det service packs ibland, exempelvis Windows 7 SP1, plus att ständiga småuppdateringar sker hela tiden. De installationsprogram som skapas av installationsverktyget samverkar djupt med systemet, till skillnad från vanliga applikationsprogram som inte är fullt lika systemberoende. Är installationsprogrammet för gammalt så finns det alltid en risk att en funktion inte fungerar som avsett pga en oväntad ändring i systemet.

Och det är inte bara Windows operativsystem som förnyas ständigt utan det kommer även nya versioner av databaser, applikationsprogram mm med jämna intervaller. Ramverket .NET Framework ställer också krav på att man har en relativt ny version av sitt installationsprogram eftersom nya versioner av .NET släpps då och då.

Mer information
Vill du veta mer om installationsverktyget Visual Installer, samt även testa en utvärderingsversion, så kan du klicka här.

Är det skillnad på AutoRun och AutoPlay (för CD / DVD)?

Du har säkert hört namnen AutoRun och AutoPlay förut. Dessa begrepp brukar användas i samband med automatisk hantering av innehåll på en CD eller DVD. Det är ganska vanligt att folk tror att det är två olika namn för samma sak, namnen är ju så snarlika, men AutoRun och AutoPlay syftar faktiskt på två helt olika saker. I denna artikel på vår webbsajt så kan du läsa om vad det är för skillnad mellan AutoRun och AutoPlay:

> Vad är skillnaden mellan AutoRun och AutoPlay?

Digital signering av installationsprogram

I Visual Installer 2010 förbättrade vi möjligheterna att digitalt signera (kodsignera) de installationsprogram som Visual Installer skapar. Genom att signera de installationer som du distribuerar så minskar du risken att någon ändrar i dina filer utan din vetskap. En installation som är digitalt signerad medför också att färre varningsrutor visas i Windows när användaren startar installationen. I Windows Vista och Windows 7 visas inte dialogrutan ”Öppna fil – Säkerhetsvarning” alls om installationen har en digital signering.

Texten i de informationsrutor som visas är också betydligt snällare. Likaså de grafiska symboler som visas i dialogrutorna. Den röda något avskräckande sköldsymbolen visas exempelvis inte alls. I Windows Vista och Windows 7 visas dialogrutan i bilden till höger om installationen är signerad. I dialogrutan står även programtillverkarens namn (vid fältet Verifierad utgivare) vilket ökar känslan av trygghet.

Du kan läsa mer om nyttan av att signera installationer i nyhetsbrevsartikeln Varför ska du signera dina installationer? som vi publicerade i vårt nyhetsbrev nr 6/2010 förra året. Där finns även länkar till mer information om digital signering. Och mer information om digital signering / kodsignering i installationsverktyget Visual Installer 2010 finns på denna informationssida på vår sajt.

Autorun-CD / Autorun-DVD med meny underlättar för dina användare

Om du brukar distribuera program, dokument, bilder, filmer mm via CD eller DVD så kan du göra det enklare för mottagarna om du lägger till en meny till skivan. Via menyn så kan användaren fort hitta det program eller dokument mm han är ute efter. Gör du dessutom menyn autostartande så blir det ännu enklare för mottagarna av CD- eller DVD-skivan. Menyn kommer då att visas automatiskt på skärmen så fort användaren stoppar in din CD eller DVD i diskfacket.

Det finns med andra ord många fördelar att göra så här och du kan läsa om ytterligare fördelar i denna artikel på vår hemsida:

> Varför ska du skapa en Autorun-meny till din CD/DVD-skiva?

CD- eller DVD-skivor där en meny, eller annat program, startar automatiskt när skivan stoppas in i läsaren brukar kallas för en Autorun-CD eller Autorun-DVD. Det är ganska enkelt att skapa sådana här CD- eller DVD-skivor om man har ett bra verktyg. Om du är ute efter ett sådant verkyg så kan du titta på CD-Menu Creator som vi själva skapat.