Hur Visual Installer hanterar mappar i 64-bitars Windows

I en 64-bitars dator där en 64-bitars Windows är installerad så finns det två Program-mappar och två System-mappar. Anledningen till att det finns två olika mappar är att den ena mappen är avsedd för 32-bitars filer och den andra mappen är avsedd för 64-bitars filer. När du distribuerar och installerar dina filer i en 64-bitars dator är det viktigt att du installerar dina filer i rätt mappar. 64-bitars filer ska alltid installeras till 64-bitars mappar och 32-bitars filer ska alltid installeras till 32-bitars mappar. (Med filer syftas här på exekverbara filer, inte datafiler mm.)

Vårt installationsverktyg Visual Installer hanterar detta automatiskt om du anger vilken bitstorlek dina filer är avsedda för i fliken 32/64-bit i dialogrutan Inställningar för installationsprogram, samt använder dig av variablerna %PROGRAMFILES och %SYSDIR när du anger destinationsmappar för dina filer.

Variabeln %PROGRAMFILES använder du dig lämpligen av i inmatningsfältet Huvudkatalog i fliken Fillista (finns uppe till höger i fliken):

Och ska en fil installeras till Windows systemmapp (systemkatalog) så väljer du alternativet Systemkatalog (%SYSDIR) i dialogrutan Destinationskatalog:

Följer du ovanstående instruktioner så kommer dina filer alltid att installeras till rätt mapp i en 64-bitars Windows oavsett vilken bitstorlek (32/64 bit) filerna består av.

Mer information om 32- och 64-bitars mappar i Windows finns i denna artikel på vår hemsida:

> 64-bitars Windows: Mapparna ’Program (x86)’ och ’SysWOW64’ förklaras

Lämna ett svar