API för kontroll / validering av svenska postnummer och postorter

Ett svenskt postnummer består av 5 siffror. Ur ett postnummer kan en postort erhållas, så även om en postort normalt brukar anges i samband med en adress så innehåller postnumret egentligen redan denna information. Men för att få en extra kontroll brukar ort alltid anges tillsammans med ett postnummer eftersom denna redundans möjliggör kontroll av att adressinformationen är korrekt.

Kontroll / validering av postnummer och postort
I vårt klassbibliotek Swedish .NET Classes finns en klass / API för kontroll / validering av postnummer och postorter i Sverige. Denna klass kan även användas för att formatera postnummer samt för att via programkod automatiskt få förslag på postort när ett postnummer anges (kan användas till auto-complete i formulär och dylikt).

Användbar i samband med registrering av kundinformation
Klassen för hantering av svenska postnummer och orter är speciellt användbar i samband med registrering av kundinformation, exempelvis i kundregister och databaser. Klassen är också användbar när information som skrivs in i webbformulär ska valideras eftersom fel kan upptäckas innan kunden postar sin data. Genom att validera / kontrollera postnummer och postort innan informationen skickas vidare så säkerställer du att kvaliteten på inskriven adressinformation är så hög som möjlig.

Du kan också använda denna klass för att skapa programkod som automatiskt föreslår korrekt postort när ett postnummer skrivits in, sk auto-complete. Förutom att kvaliteten på ortnamnen förbättras (mindre felstavningar) så underlättar det även för användaren då han/hon behöver skriva in färre tecken.

Gränssnitt i C#, C++, Visual Basic mm
Vår klass / API för hantering av postnummer och orter kan användas i programkod som är baserad på Microsoft .NET Framework, t.ex programmeringsspråken C#, C++, Visual Basic. Postnummerklassen kan användas i både program som körs lokalt på klientdatorer och på webbsidor / webbapplikationer som är utvecklade i ASP.NET.

Mer information
Läs mer om vår klass / API för hantering av svenska postnummer och postorter på denna sida:

> SamLogic PostalCode Library – Hanterar svenska postnummer och orter

Lämna ett svar