Kontroll av svenska personnummer och samordningsnummer

Personnummer är ett nummer som tilldelas personer som folkbokförs i Sverige för att kunna identifiera dem, av bl.a myndigheter. Personer som inte är folkbokförda i Sverige kan få ett samordningsnummer istället för ett personnummer. Ett samordningsnummer är uppbyggt som ett personnummer men med skillnaden att man adderat 60 till födelsedatumet så att det ligger mellan 61 och 91 istället för mellan 01 och 31.

Den sista siffran i ett personnummer och samordningsnummer är en kontrollsiffra som räknas fram från övriga siffror i numret. Genom att kontrollera kontrollsiffran kan man se om ett angivet nummer är korrekt eller felaktigt. Algoritmen som används för denna beräkning brukar kallas för Luhn-algoritmen.

Kontrollera ett personnummer / samordningsnummer med programkod
I vårt klassbibliotek Swedish .NET Classes finns en klass (API) för hantering av svenska personnummer och samordningsnummer. Bland annat kan klassen utföra en kontroll (validering) av kontrollsiffran i ett personnummer och ett samordningsnummer för att se att siffran är korrekt. Klassen kan också fastställa kön (man / kvinna) ur ett nummer samt hämta annan information såsom ålder, födelseår, födelsemånad och födelsedag.

Kan användas med C#, C++, Visual Basic mm
Vår klass / API för hantering av personnummer och samordningsnummer kan användas i programkod som är baserad på ramverket .NET Framework från Microsoft, exempelvis programmeringsspråken C#, C++, Visual Basic, men även andra programmeringsspråk går bra. Kan användas i både lokala program för klientdatorer och på webbsidor skrivna i ASP.NET.

Mer information
Läs mer om denna klass här:

> SamLogic Number Library – Hanterar svenska personnummer & samordningsnummer mm

Lämna ett svar