Kontroll / validering av svenska organisationsnummer

I detta blogginlägg gick vi genom personnummer och samordningsnummer. Dessa nummer används för att identifiera enskilda personer. Det finns också ett nummer i Sverige som används för att identifiera företag och andra organisationer. Detta nummer kallas för organisationsnummer och används bland annat för att identifiera ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomisk förening, ideell förening, stiftelse, trossamfund och en kommun.

Ett organisationsnummer är uppbyggt efter liknande princip som ett personnummer, fast med skillnaden att numret inte innehåller ett födelsedatum. Undantag är en enskild firma där personens personnummer används som ett organisationsnummer.

Kontroll / validering av organisationsnummer
I vårt klassbibliotek Swedish .NET Classes finns en klass (API) för hantering av svenska organisationsnummer. Bland annat kan klassen kontrollera (validera) att ett organisationsnummer är korrekt samt fastställa typ av organisation genom att göra en analys av organisationsnumret. Exempelvis kan klassen fastställa om ett organisationsnummer tillhör ett aktiebolag, ett handelsbolag, ett trossamfund, en ideell förening eller en kommun.

Microsoft .NET Framework
Vår klass / API för hantering av organisationsnummer kan användas i projekt som är baserade på Microsoft .NET Framework, inklusive ASP.NET. Programmeringsspråk som C#, C++ och Visual Basic stöds.

Mer information
Läs mer om klassen som hanterar svenska organisationsnummer här:

> SamLogic Number Library – Hanterar svenska organisationsnummer

Lämna ett svar