Kontroll / validering av bankgironummer och plusgironummer

Ett bankgironummer består av 7 eller 8 siffror och den sista siffran i numret är en kontrollsiffra som beräknas enligt Luhn-algoritmen, dvs enligt samma princip som beräkning av kontrollsiffran till svenska personnummer och organisationsnummer (som vi tagit upp i tidigare blogginlägg). Ett plusgironummer består av 2 till 8 siffror och även här består den sista siffran av en kontrollsiffra som beräknas enligt Luhn-algoritmen.

Kontroll / validering av bankgironummer och plusgironummer
I vårt klassbibliotek Swedish .NET Classes finns en klass (API) för hantering av svenska bankgironummer och plusgironummer. Klassen kan kontrollera (validera) att ett bankgironummer eller ett plusgironummer är korrekt.

Klassen är baserad på Microsoft .NET Framework och kan användas med programmeringsspråk som C#, C++, Visual Basic mm. Fungerar även med ASP.NET. Mer information om denna klass finns på följande sida:

> SamLogic Number Library – Hanterar bankgironummer och plusgironummer mm

Lämna ett svar