När infaller påsken? API för beräkning av datum för påsk (C#, C++, VB)

Vissa helgdagar är ganska enkla att räkna ut när de inträffar, medan beräkningen av datum för andra helgdagar är mer komplexa. Att räkna ut vid vilket datum påsken infaller varje år kräver en ganska komplicerad matematik, men tack och lov är en dator väl lämpad för just sådana här beräkningar.

Beräkning av datum för påskdagen
Påskdagen infaller den första söndagen efter den första ecklesiastiska fullmånen, som infaller 21 mars eller senare. De finns olika matematiska formler för att räkna ut när påskdagen infaller men den mest kända och den mest använda formel är förmodligen den som matematikern Carl Friedrich Gauss tog fram. Enligt Gauss formel inträffar påskdagen alltid mellan 22 mars och 25 april. Vill du veta hur Gauss formel för beräkning av datum för påskdagen är uppbyggd så kan du titta på denna sida på Wikipedia.

Om du vill ta en genväg – använd en färdig funktion
Färdiga algoritmer för beräkning av datum för påsken har cirkulerat i decennier i datorsammanhang, och i vårt API / klassbibliotek Swedish .NET Classes finns givetvis en sådan algoritm. I detta klassbibliotek finns en färdig klass för hantering av alla helgdagar i Sverige, inklusive beräkning av datum för påskafton, påskdagen och annandag påsk.

C#, C++ och VB
Utvecklar du mjukvara i programmeringsspråken C#, C++ eller VB (Visual Basic) så kan du använda vårt API till ditt projekt utan problem. Swedish .NET Classes kan även användas till projekt som använder andra programspråk, så länge som de är baserade på .NET Framework från Microsoft. Mer information om funktionen som hanterar påsk finns på denna sida. Mer information om klassen som hanterar svenska helgdagar mm finns här:

> Swedish .NET Classes – SwedishCalendar Class

Lämna ett svar