API för hantering av svenska namnsdagar

En namnsdag är en dag på året då man firar en persons namn (förnamn eller mellannamn) och de flesta svenska namn har en namnsdag i Sverige. Tidigare användes namnsdagar för att lättare komma ihåg när olika händelser på året skulle infalla. Exempelvis använde sig jordbrukare av detta för att veta när olika potatissorter skulle sättas, rågen skördas eller höet tas in. Idag har namnsdagar ingen sådan funktion utan innebär enbart att man får tillfälle att ägna en person lite extra uppmärksamhet just den dagen. Vilket datum ett namn har en namnsdag brukar vara utsatt i de flesta almanackor.

API för hantering av svenska namnsdagar
Behöver du hantera svenska namnsdagar i din programkod så har vi ett API – en klass för .NET Framework – som du kan använda dig av. Med hjälp av vår klass så kan du hantera svenska namnsdagar i exempelvis en kalender eller almanacka (eller dylik applikation). Du kan ange ett datum och så får du fram en lista på namn som har namnsdagar detta datum. Du kan även göra tvärtom och ange ett namn så får du fram vid vilket datum som det namnet har namnsdag. Vårt API kan användas från programmeringsspråk som C#, C++ och Visual Basic. Fungerar även med ASP.NET.

Mer information
Du kan läsa mer om hur namnsdagar hanteras i vårt API, som ingår i en produkt som heter Swedish .NET Classes, på följande sida:

> SamLogic Calendar Library – Hanterar svenska namnsdagar

Lämna ett svar