USB Menu Creator – skapar AutoRun-menyer för USB-minnen

USB Menu Creator är en ny produkt från oss som kan användas för att skapa AutoRun-menyer för USB-minnen. En meny som skapas via USB Menu Creator kommer att öppnas automatiskt när USB-minnet stoppas in i en USB-port på en dator.

USB Menu Creator är ett specialpaket där tre av våra program ingår, nämligen följande tre: CD-Menu Creator, USB AutoRun Creator och Image Resizer.

Mer information
Mer information om USB Menu Creator finns på denna sida på vår engelska hemsida:

> USB Menu Creator – Creates AutoRun Menu Interfaces for USB Flash Drive Device

Lämna ett svar