MultiMailer 2013: När öppnar folk dina nyhetsbrev?

Vi har infört nya funktioner för uppföljning och redovisning av statistik i nya MultiMailer 2013. En nyhet är att du nu kan se vid vilka klockslag som dina e-postkontakter öppnar ditt nyhetsbrev. Du kan också se vid vilka datum som mottagarna öppnar ditt nyhetsbrev. Du kan se hur många som öppnar ditt nyhetsbrev under utskicksdatumet samt de kommande 7 dagarna. Bilden nedan visar hur det kan se ut när informationen redovisas i diagramform:

MultiMailer kan nu visa antal öppningar per dag och per timme

I bilden ovan ser du (i diagrammet) antal nyhetsbrevsöppningar under utskicksdatumet och antal nyhetsbrevsöppningar under de kommande 7 dagarna. Via alternativrutan nere till höger kan du växla från öppningar per dag till öppningar per timme.

Information om datum och klockslag kan också exporteras från MultiMailer till andra program.

Lämna ett svar