Nya menyexempel i CD-Menu Creator 2014

Vi har inkluderat flera nya menyexempel i CD-Menu Creator 2014. De nya menyexemplen ingår i CD-Menu Creator 2014 version 7.5.7 och senare.

Nytt menyexempel

Menyexemplen som följer med CD-Menu Creator visar dig exempel på vilka typer av menyer som kan skapas med programmet. Du kan också använda menyexemplen som grundmallar för dina egna menyer.

Läs mer:
> CD-Menu Creator 2014 – Nya menyexempel

Se även:
> Tips: Hur du använder en exempelmall för att skapa en meny

SamLogics 2014-program anpassade för Windows 8.1

Alla SamLogics produkter är nu anpassade till Microsoft Windows 8.1. Men precis som innan så fungerar de även utmärkt i Windows XP, Windows Vista, Windows 7 och flera andra äldre operativsystem från Microsoft.

Vill du ha mer information om någon av våra 2014-produkter så kan du klicka på respektive länk här nedan:

Program / Enskilda verktyg
> MultiMailer 2014 – E-postverktyg för nyhetsbrevsutskick.
> CD-Menu Creator 2014 – Skapar menyer för CD och USB-minnen.
> USB AutoRun Creator – Ger AutoRun-stöd till USB-minnen.
> Visual Installer 2014 – Verktyg för att skapa installationer.
> RegGuard 2014 – Kopieringsskyddar program och dokument.
> VB Super Library 2014 – Tilläggsverktyg för Visual Basic.

Programpaket
> Media Tools 2014 – Programpaket för marknadsförare.
> Development Tools 2014 – Programpaket för programutvecklare.
> Ultimate Tools 2014 – Ett programpaket där alla program ingår.

Vill du prova ett program så kan du öppna nedanstående webbsida:
> Demonedladdningssidor för SamLogics 2014-program

Bildgalleriet i CD-Menu Creator 2014

En ny funktion i CD-Menu Creator 2014 är bildgalleriet, som visar alla bilder i en mapp på en CD/DVD-skiva eller USB-minne i ett speciellt gallerifönster. Bilderna är klickbara och genom att klicka på en bild så visas bilden i sin originalstorlek i ett separat fönster. Det är också möjligt att låta bildgalleriet öppna en fil av en helt annan typ, t.ex en film, när någon klickar på en bild.

Bildgalleri

Vi har lagt till ett nytt knappkommando till CD-Menu Creator som heter Öppna bildgalleri, som kan användas för att öppna bildgalleriet.

Öppna bildgalleri

Genom att använda detta knappkommando och ange en mappsökväg så kan du visa alla bilder i en mapp på en CD/DVD eller USB-minne.

Mer information
> CD-Menu Creator 2014 – Bildgalleri

Ny version: SamLogic CD-Menu Creator 2014

En ny version av vårt menydesignverktyg SamLogic CD-Menu Creator har nu släppts. Namnet på den nya versionen är SamLogic CD-Menu Creator 2014 och några nyheter i denna version är:

• Stöd för Windows 8.1.
• Förbättrade krypteringsfunktioner.
• Ett bildgalleri som visar alla bilder i en mapp i ett speciellt gallerifönster.

En mer detaljerad lista med nyheterna finns på denna sida. I kommande blogginlägg kommer vi att beskriva de nya funktionerna i CD-Menu Creator 2014 mer i detalj.

Stöd för social media (Facebook, Twitter m fl) i CD-Menu Creator

Menyverktyget CD-Menu Creator har fr o m 2012-versionen stöd för social media såsom Facebook, Twitter och Google+. Du kan lägga in en eller fler logotyper för social media i en meny, och när slutanvändaren klickar på logotypen så öppnas din sociala media-sida upp i användarens webbläsare.

Så du kan nu på ett enkelt sätt binda ihop dina menygränssnitt för CD/DVD-skivor och USB-minnen med social media som Facebook, Twitter och Google+.

Ny version: SamLogic CD-Menu Creator 2012

En ny version av vårt menydesignverktyg SamLogic CD-Menu Creator har nu släppts. Namnet på den nya versionen är SamLogic CD-Menu Creator 2012 och några nyheter i denna version är:

• Stöd för Windows 8.
• Menygalleri. Skapa en meny snabbare genom att välja en mall.
• Stöd för social media som Facebook, Twitter och Google+.
• Ett menygränssnitt i stilen Metro ( dvs liknande stil som i Windows 8 ) kan skapas.
• Ett menygränssnitt som enbart består av klickbara ikoner kan skapas.
• En ny grafisk knappstil har lagts till: Plast. Ritar upp knappar med plastutseende.
• Mer än två kolumner med knappar kan nu läggas in. Finns ingen övre gräns.
• Mer än 10 nya menyexempel medföljer.
• Kan samverka med USB-verktyget USB AutoRun Creator.

En mer detaljerad lista med nyheterna finns på denna sida.

I kommande blogginlägg kommer vi att beskriva de nya funktionerna i CD-Menu Creator 2012 mer i detalj.

SamLogic Image Resizer – program för att ändra storlek & konvertera bilder

Vi har tagit fram ett nytt program som heter SamLogic Image Resizer, som är ett konverteringsprogram som kan användas för att ändra storlek och konvertera bilder så att de är bättre anpassade för användning till webbsidor, bloggar, nyhetsbrev och program. Förutom att ändra storlek på bilder så kan programmet ändra bildens upplösning (från t.ex 300 DPI till 96 DPI) samt konvertera bilder från färgsystemet CMYK till RGB. CMYK är det färgsystem som ofta används för tryck, men för webben och i program bör färgsystemet RGB användas. Så har du CMYK-bilder som du vill använda på webben eller i program, så kan detta program användas för att konvertera bilderna.

Minskar en bilds filstorlek
Genom att ändra (krympa) bildens storlek och upplösning så att den är anpassad för en bildskärm blir bilden betydligt mindre i filstorlek, vilket innebär att den kommer att visas snabbare i webbläsare och i e-postklienter. Det bästa av allt är att kvaliteten inte kommer att försämras, utan tvärtom, i vissa fall blir kvaliteten till och med bättre eftersom bilden blir optimerad för visning på bildskärmar.

Kan hantera JPEG, PNG, TIFF och BMP
Programmet SamLogic Image Resizer kan hantera bilder i formatet JPEG, PNG, TIFF och BMP. Du kan konvertera bilder fritt mellan dessa format.

Följer med följande program
SamLogic Image Resizer kommer att distribueras med följande program från oss, och ingå som en del av den ordinarie installationen, fr o m december 2011:

– E-postverktyget SamLogic MultiMailer
– Installationsverktyget SamLogic Visual Installer
– Menyverktyget SamLogic CD-Menu Creator

Användningsområden – i våra program
Om du brukar skicka ut nyhetsbrev med vårt e-postverktyg SamLogic MultiMailer och har fotografier som du vill ska ingå i ditt nyhetsbrev så kan du använda programmet SamLogic Image Resizer för att ge bilderna rätt storlek, och eventuellt justera bildens upplösning så att den blir skärmanpassad. Om du krymper både bildens bredd och höjd, och dess upplösning, så kommer ditt nyhetsbrev att öppnas fortare hos mottagarna. Och om bilderna är inbakade i själva mejlet, då kommer även utskicket att gå fortare. Om du har flera tusen e-postmottagare så kan skillnaden bli väldigt stor.

Använder du vårt verktyg SamLogic CD-Menu Creator för att skapa menyer för CD/DVD-skivor och USB-minnen så kan du använda SamLogic Image Resizer för att ge bilder som ska visas i en meny rätt bredd och höjd, och upplösning. Det innebär att din meny kommer att öppnas fortare då eftersom bildens filstorlek blir mindre. Skillnaden blir speciellt märkbar på en CD/DVD-läsare som är långsam.

Mer information
Du hittar mer information om SamLogic Image Resizer på denna webbsida:
> SamLogic Image Resizer – Mer information

Programmet som levereras med våra andra program är på svenska, men en engelskspråkig version av programmet finns också tillgänglig för nedladdning via denna sida:
> SamLogic Image Resizer – Engelsk version

Kryptera och lösenordskydda program och dokument på CD, DVD och USB-minnen

I den senaste versionen av vårt menyverktyg – CD-Menu Creator 2010 – är det möjligt att lösenordsskydda och kryptera filer som lagras på CD/DVD-skivor och USB-minnen. Du kan skydda installationer, program, dokument, kalkylark, databaser, filmer mm på detta sätt.

Skyddet fungerar som så att när en användare klickar på en knapp i en meny så frågar CD-Menu Creator efter ett lösenord (se bilden till höger). För att kunna fortsätta, exempelvis starta en installation, så måste användaren ange korrekt lösenord.

För att höja säkerheten ytterligare så kan varje fil som är kopplad till en knapp även krypteras. Genom att lagra en fil, t ex ett program eller ett dokument, krypterad på en CD/DVD-skiva eller USB-minne så kan ingen person komma åt filen utan att känna till det korrekta lösenordet.

Mer information om kryptering och hantering av lösenord i CD-Menu Creator 2010 finns här.