Bildgalleriet i CD-Menu Creator 2014

En ny funktion i CD-Menu Creator 2014 är bildgalleriet, som visar alla bilder i en mapp på en CD/DVD-skiva eller USB-minne i ett speciellt gallerifönster. Bilderna är klickbara och genom att klicka på en bild så visas bilden i sin originalstorlek i ett separat fönster. Det är också möjligt att låta bildgalleriet öppna en fil av en helt annan typ, t.ex en film, när någon klickar på en bild.

Bildgalleri

Vi har lagt till ett nytt knappkommando till CD-Menu Creator som heter Öppna bildgalleri, som kan användas för att öppna bildgalleriet.

Öppna bildgalleri

Genom att använda detta knappkommando och ange en mappsökväg så kan du visa alla bilder i en mapp på en CD/DVD eller USB-minne.

Mer information
> CD-Menu Creator 2014 – Bildgalleri

Lämna ett svar