Mailutskick med färre studsar

Varje gång du gör ett mailutskick så är det en del mail som inte kommer fram pga att mailadresserna är felaktiga eller pga att mottagarens mailserver inte fungerar, och då kommer ibland nyhetsbrevet tillbaka eller så kommer det en felrapport tillbaka som informerar vad som gått fel. Man brukar kalla sådana mail som kommer tillbaka för studsar (eller e-poststudsar).

Folk byter mailadress ofta så du måste underhålla dina maillistor aktivt för att dina mailutskick ska vara effektiva. Genom att uppdatera de mailadresser som studsar, eller ta bort dem i de fall en korrekt mailadress inte går att få fram, så uppnår du bl a följande:
 
Snabbare mailutskick.
   Genom att ta bort de mailadresser som studsar så går det fortare att skicka ut dina nyhetsbrev.
Ökad försäljning.
   Med rätt mailadress så får fler kunder dina nyhetsbrev vilket kan leda till ökad försäljning.
Minskad risk för spamklassning.
   Spamfilter registrerar antalet studsar. Är de för många kan dina nyhetsbrev spamklassas.
Stabilare mailutskick.
   Minskad belastning på din mailserver / andras mailservrar minskar risken för störningar.

Hur du gör för att minska antal studsar (e-poststudsar) vid mailutskick kan du läsa om i denna artikel på vår hemsida:

> 11 tips som minskar antal studsar vid utskick av nyhetsbrev

Lämna ett svar