7 fördelar med att publicera nyhetsbrev på Internet

I ett bra nyhetsbrev ska du försöka ha med så mycket värdefull information för läsaren att de fortsätter att läsa och prenumerera på nyhetsbrevet. De ska uppleva att de får något ”extra” utan att det kostar något. Detta innebär att innehållet i nyhetsbreven har väldigt högt kvalitetsvärde och du bör därför återanvända informationen så mycket som möjligt. Du kan t ex använda informationen i broschyrer, annonser, samt publicera kopior av nyhetsbreven på din hemsida.

När du publicerar (laddar upp) kopior av dina nyhetsbrev på din hemsida så har du även möjlighet att minska storleken (i bytes) på de nyhetsbrev som du skickar ut. Genom att ersätta de bilder som finns i nyhetsbreven med länkar till bilder på Internet så blir nyhetsbreven som du skickar ut mycket mindre och utskicken går snabbare.

Genom att publicera en kopia av dina nyhetsbrev på Internet så uppnår du bla följande fördelar:

• Utskicket går fortare att skicka ut eftersom inga bilder behöver skickas med själva nyhetsbrevet då de finns på din hemsida.
• Belastningen på e-postservern blir mindre eftersom den totala utskicksstorleken blir avsevärt mindre utan bilder.
• Genom att placera en länk överst i ditt nyhetsbrev, som pekar på kopian på Internet, så kan de som inte kan läsa brevet i sin e-postläsare läsa det på Internet istället.
• Att ha kopior av nyhetsbrev på Internet innebär att även nya besökare till din hemsida kan läsa dina nyhetsbrev.
• Sökmotorerna rankar din hemsida bättre ju fler sidor med relevant information den innehåller.
• Folk kan komma till din webbsajt via sökmotorer i större utsträckning om de nyckelord som de sökt efter återfinns i nyhetsbreven.
• Du har alltid en säkerhetskopia av nyhetsbreven på en server.

SamLogic MultiMailer
Att publicera kopior av nyhetsbrev på Internet är idag ett standardförfarande som alla större leverantörer av nyhetsbrev har stöd för. Även i vårt nyhetsbrevsverktyg SamLogic MultiMailer finns denna möjlighet. Bilder som finns i dina nyhetsbrev laddas upp automatiskt på Internet och du uppnår därigenom de storleks- och hastighetsfördelar som beskrivs i texten ovan.

Lämna ett svar