SamLogic MultiMailer 2012: Hur många öppnar och klickar?

I SamLogic MultiMailer 2012 kan du se hur många kontakter som öppnar dina nyhetsbrev i samband med e-postutskick. Du kan även se hur många som klickar på länkar i dina nyhetsbrev. Allt detta kan visas både numeriskt och i form av överskådliga diagram. Här nedan visar vi ett exempel på ett diagram som redovisar både andelen öppnade nyhetsbrev och andelen nyhetsbrev som fått minst ett klick (på någon länk):

Grön färg i cirkeldiagrammet ovan visar andelen öppnade nyhetsbrev, blå färg visar andelen ej öppnade nyhetsbrev och lila färg visar antal nyhetsbrev där mottagarna klickat på minst en länk.

I MultiMailer 2012 kan du även se vem som öppnar dina nyhetsbrev och vem som klickar på vilken länk. Vi ska beskriva detta mer i detalj i nästa blogginlägg.

Lämna ett svar