SamLogic MultiMailer 2012: Så aktiverar du statistikfunktionerna

När du köper SamLogic MultiMailer 2012 från oss så får du ett kontonamn i samband med beställningen. Kontonamnet inleds alltid med tecknen ”sam-” och du ska ange detta kontonamn i följande dialogruta som visas när programmet MultiMailer startar:

Markerar du alternativet Hantera även tilläggstjänster i ovanstående dialogruta så kommer även hantering av e-poststudsar, prenumerationer och avregistreringar att kopplas till kontonamnet och hanteras automatiskt av MultiMailer.

Du kan även ange ovan nämnda kontonamn genom att öppna dialogrutan Inställningar – Alternativ och fliken Statistik. I denna flik markerar du alternativet Använd avancerad statistik och klickar på knappen Konto och anger kontonamnet.

När du angett ett kontonamn kommer den meny och knapprad som beskrivs i detta blogginlägg att visas i huvudfliken Statistik i MultiMailer, och programmet är nu aktiverad för att hantera den avancerade statistiken med vars hjälp du bland annat kan se hur många nyhetsbrev som öppnas och vilka länkar som får klickar vid varje e-postutskick.

Lämna ett svar