SamLogic MultiMailer 2012: Vem klickar på nyhetsbrevets länkar?

I föregående blogginlägg visade vi att du i SamLogic MultiMailer 2012 kan se hur många kontakter som öppnar dina nyhetsbrev och hur många kontakter som klickar på länkarna i dina nyhetsbrev. I MultiMailer 2012 kan du även se vem som öppnar nyhetsbreven och vem som klickar på länkarna i nyhetsbreven. Du kan även se vilka länkar i nyhetsbrevet som varje kontakt klickar på.

Länkrapport
Denna information kan hämtas fram på olika sätt. Bland annat finns det ett nytt menyalternativ i menyn Statistik som heter Visa länkrapport (se punkt 3 i detta blogginlägg). Väljer du detta menyalternativ så visas en lista på alla länkar som fått minst ett klick i nyhetsbrevet. Antal klick per länk redovisas också.

Markerar du en länk i listan och klickar på knappen Vem? så visas en lista på alla kontakter som klickat på den markerade länken. Vill du se bilden ovan i full storlek kan du klicka här.

Visa i mailing-listan vilka kontakter som klickat på en länk
För att få fram lite mer detaljerad information om varje kontakt som klickat på en länk så kan denna information visas i MultiMailers mailing-lista istället. Väljer du menyalternativet Visa kontakter som öppnat detta nyhetsbrev i menyn Statistik (se punkt 5 i detta blogginlägg) så kommer varje kontakt som öppnat nyhetsbrevet / klickat på en länk i nyhetsbrevet att markeras med en speciell symbol i mailing-listan (se bild till höger).

Symbolen indikerar att denna kontakt har öppnat nyhetsbrevet. Symbolen indikerar att denna kontakt har klickat på minst en länk i nyhetsbrevet. Om du högerklickar över en kontakt märkt med symbolen och väljer menyalternativet Vilka länkar i nyhetsbrevet har kontakten klickat på? så visas en lista på alla länkar som kontakten klickat på i aktuellt nyhetsbrev.

Export av kontakter som klickat på länkar
Det är även möjligt att göra en export av de kontakter som klickat på länkar i ett nyhetsbrev för ett specifikt e-postutskick. I MultiMailer 2012 finns även en ny rapportgenerator som kan skapa detaljerad information om vilka kontakter som klickat på länkar och vilka länkar de klickat på. Vi ska gå igenom rapportgeneratorn i nästa blogginlägg.

Lämna ett svar