Datainspektionens checklista för personuppgiftsansvariga och GDPR-guiden

Logotype - DatainspektionenI detta blogginlägg länkar vi till webbsidor hos Datainspektionen och myndighetssajten verksamt.se med bra och nyttig information om den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Bl.a finns en GDPR-guide som tar upp de viktigaste grunderna i dataskyddsförordningen, en checklista för personuppgiftsansvariga och en artikel om hur e-post och e-postadresser ska hanteras för att vara förenlig med GDPR.

Denna information har även används för att säkerställa att vårt e-postverktyg / nyhetsbrevsapplikation MultiMailer uppfyller de krav som dataskyddsförordningen (GDPR) ställer. Se även vår nya integritetspolicy som bl.a tar upp MultiMailer.

Ordlista för GDPR
Det finns många nya begrepp att hålla reda på när det gäller GDPR och innan du tar del av alla artiklar och tips, t.ex i vår blogg, så rekommenderar vi er att läsa denna ordlista hos Computer Sweden, som beskriver de viktigaste begreppen och orden.

  
GDPR-guidenGDPR-guiden
GDPR-guiden är en guide för mindre företag som myndighetssajten verksamt.se och Datainspektionen tagit fram tillsammans, och som tar upp de viktigaste grunderna i dataskyddsförordningen (GDPR). Guiden innehåller 9 st Ja- och Nej-frågor och när du svarat på dem får du ett resultat som visar vad du behöver göra för att följa de nya reglerna. Du öppnar guiden genom att klicka på länken nedan:
> GDPR-guiden

Datainspektionens checklista för personuppgiftsansvariga
Är det du som ska hantera personuppgifterna så kan du börja med att läsa följande artikel hos Datainspektionen, som kan användas som vägledning och som en checklista för att se hur den nya dataskyddsförordningen påverkar ert företag:
> Förberedelser för personuppgiftsansvariga inför den nya dataskyddsförordningen (PDF)

Artikeln tar bland annat upp följande punkter/frågor:
1. Är er organisation medveten om EU:s nya dataskyddsförordning?
2. Vilka personuppgifter hanterar ni?
3. Använder ni missbruksregeln idag?
4. Vilken information lämnar ni?
5. Hur ska ni tillmötesgå de registrerades rättigheter?
6. Med vilket rättsligt stöd behandlar ni personuppgifter?
7. Hur inhämtar ni samtycke?
8. Behandlar ni personuppgifter om barn?
9. Vad ska ni göra vid personuppgiftsincidenter?
10. Vilka särskilda integritetsrisker finns med er behandling?
11. Har ni byggt in skydd för personuppgifter i era it-system?
12. Vem ansvarar för dataskyddsfrågor i er organisation?
13. Har ni verksamhet i flera länder?

Hur ska personuppgifter hanteras i e-post?
E-post innehåller nästan alltid personuppgifter och i den här artikeln kan du läsa om hur personuppgifter och e-postadresser ska hanteras i samband med hanteringen av e-post:
> Hantera personuppgifter i e-post

Arbetar du på ett mindre företag?
Det här PDF-dokumentet från EU innehåller en allmän beskrivning av vad små företag ska tänka på när de ska anpassa sin verksamhet till den nya dataskyddsförordningen (GDPR):
> Dataskydd – bättre regler för små företag (PDF)

Vad är personuppgifter?

Se även
Blogginlägg:
> 33 frågor och svar om dataskyddsförordningen (GDPR) och EU:s dataskyddsreform
> 20 tips & råd om GDPR avseende e-post och e-postmarknadsföring
> Vad använder Datainspektionen MultiMailer till?
Artikel:
> Hur påverkar nya dataskyddsförordningen (GDPR) företag och organisationer?

Lämna ett svar