Vilken öppningsfrekvens har mitt nyhetsbrev?

I vårt e-postverktyg MultiMailer 2012 är det möjligt att se ett nyhetsbrevs öppningsfrekvens. En öppningsfrekvens definieras som antal kontakter som öppnar ett nyhetsbrev i förhållande till antal nyhetsbrev som skickats ut. I MultiMailer 2012 kan du även se ett nyhetsbrevs klickfrekvens. En klickfrekvens definieras som antal nyhetsbrev som får klick på en eller fler länkar i brevet, i förhållande till hur många brev som öppnats.

Läs mer om öppningsfrekvens och klickfrekvens i MultiMailer här
Du kan läsa mer om dessa saker i följande inlägg på vår engelska blogg, där vi även lagt in en tipsvideo som visar hur man i MultiMailer får fram information om ett nyhetsbrevs öppningsfrekvens och klickfrekvens:

> What is the open rate for my newsletter?

Ytterligare information om statistikfunktionerna i MultiMailer finns på denna sida.

Lämna ett svar