Så installerar du ett tillägg / Add-in till Excel (med Visual Installer)

I vårt installationsverktyg Visual Installer ingår många funktioner som kan användas till väldigt varierande ändamål. Bland annat kan man installera ett tillägg / Add-in till kalkylprogrammet Microsoft Excel. Ett tillägg / Add-in är en fil (ofta med filnamnstillägget .XLA eller .XLAM) som innehåller ytterligare kommandon och funktioner till Microsoft Excel, ofta skapade av tredjepartstillverkare.

Innan användning måste ett tillägg / Add-in installeras på ett visst sätt så att Microsoft Excel hittar den. I Visual Installer finns det inbyggd funktionalitet som kan utföra detta, och hur man gör rent praktiskt finns beskrivet i detta utförliga tips på vår engelska hemsida:

> How to install an Excel Add-In using Visual Installer

Lämna ett svar