Så infogar och redigerar du en tabell i ett nyhetsbrev med MultiMailer

I MultiMailer är det numera väldigt enkelt att infoga och redigera tabeller i nyhetsbrev. Vi har tagit fram några utförliga tipssidor som visar hur du gör i MultiMailer för att infoga en tabell i ett nyhetsbrev och hur du ändrar egenskaper för tabellen efter att den har skapats (exempelvis om du vill utöka tabellen med fler rader eller kolumner, eller ändra färger mm).

Tabell i MultiMailer

Klicka på länkarna nedan för att gå till tipssidorna:

> Så här infogar du en tabell i MultiMailer
> Så här redigerar du en tabell i MultiMailer
> Så här ändrar du bredd för en kolumn i en tabell

Lämna ett svar