Gratis installationsverktyg via Datormagazin

Datormagazin nr 5/2011Till och med 2 maj 2011 kan du ladda ned en fullt fungerande gratis version av vårt installationsverktyg Visual Installer 2010 / Standard från tidningen Datormagazins webbsajt. Instruktioner för hur du laddar ned gratisversionen av Visual Installer finns på sidan 109 i nr 5/2011 av Datormagazin.

Om du inte prenumererar på DatorMagazin så kan du köpa den i de flesta affärer som säljer tidningar i Sverige. Mer information om DatorMagazin finns på tidningens hemsida:

> Datormagazins hemsida (www.datormagazin.se)

Om Visual Installer
Visual Installer är ett verktyg som används för att skapa installationsprogram som distribueras via media som CD, DVD och USB-minnen. Installationer som distribueras via Internet kan också skapas. Visual Installer kan användas för att installera program, dokument, filmer, databaser mm. Verktyget är lättanvänt och inga programmeringskunskaper krävs. Läs mer om Visual Installer på denna sida:

> Mer information om installationsverktyget Visual Installer

Nummer 3/2011 av vårt nyhetsbrev finns ute

Nummer 3/2011 av vårt nyhetsbrev är ute nu. I nyhetsbrevet tar vi bl a upp vad filen AUTORUN.INF har för en funktion i Windows och vi tar även upp den nya krypterings- och lösenordsfunktionen i CD-Menu Creator. Ett par artiklar om Visual Installer ingår också. Du kan läsa nummer 3/2011 av nyhetsbrevet här:

> SamLogic Nyhetsbrev Nr 3/2011

Skapa en meny av en medföljande exempelmall (CD-Menu Creator)

      

Med menyverktyget SamLogic CD-Menu Creator följer det med ett stort antal färdiga menyer som du kan använda som mallar när du ska skapa egna menyer. På denna sida kan du se hur flera av dessa medföljande menymallar ser ut:
> SamLogic CD-Menu Creator 2010 – exempel på menyer

Vi har även lagt upp filmer på YouTube som demonstrerar några av de medföljande menyerna:
> http://www.youtube.com/watch?v=x2KTUhfwQbs
> http://www.youtube.com/watch?v=qev_GexR8BI

Hur du skapar en egen meny av ett medföljande menyexempel, dvs använder en medföljande meny som en mall, beskrivs i detta programtips.

Underhåll dina e-postlistor / utskickslistor

För att så många kontakter som möjligt ska läsa dina nyhetsbrev är det viktigt att dina e-postadresser är av god kvalitet. E-postadresserna måste vara giltiga och i bruk, annars kommer den e-post som du skickar ut att förbli oläst. E-postadresserna bör också vara personliga, t ex anders.svensson@samlogic.com, istället för generella som info@samlogic.com. Är e-postadressen generell bör den i alla fall vara adresserad till en specifik person på företaget, t ex Anders Svensson <info@samlogic.com>.

Stommen i dina e-postlistor / utskickslistor bör alltid vara kontakter som du redan har en affärsrelation med, dvs dina befintliga kunder. En annan viktig grupp är de som aktivt tagit kontakt med dig, men ännu inte köpt en produkt eller en tjänst. Flera av dessa personer eller företag är förmodligen nära ett köp, men behöver mer betänketid. Eller så har de inte ett behov för tillfället, men detta behov kan ändras när som helst.

För att din marknadsföring till dessa grupper ska vara så effektiv som möjligt så bör du se till att du har ett uppdaterat register med e-postadresser och annan kontaktinformation i gott skick. E-postadresserna bör även vara personliga i så stor utsträckning som möjligt så att du vet att rätt person får den information som du skickar ut. På detta sätt ökar du dina chanser att sälja ditt företags produkter eller tjänster markant.

Du kan läsa mer om hur du underhåller dina e-postadresser i denna artikel på vår hemsida:
> Databas / register med e-postadresser i gott skick – källan till god kundvård och bra affärer

I ett tidigare nummer av vårt nyhetsbrev kan du läsa en artikel om hur du får tag i personliga e-postadresser:
> Personliga e-postadresser ökar försäljningen

Nummer 2/2011 av vårt nyhetsbrev finns ute

Nummer 2/2011 av vårt nyhetsbrev är ute nu. I nyhetsbrevet tar vi bl a upp vad man ska tänka på om man tar fram nyhetsbrev för mobiltelefoner och smarttelefoner. I nyhetsbrevet går vi även igenom hur man ändrar MultiMailers användargränssnitt samt hur man aktiverar de automatiska funktionerna för hantering av e-poststudsar, prenumerationer och avregistreringar i MultiMailer.

> SamLogic Nyhetsbrev Nr 2/2011

Kryptera och lösenordskydda program och dokument på CD, DVD och USB-minnen

I den senaste versionen av vårt menyverktyg – CD-Menu Creator 2010 – är det möjligt att lösenordsskydda och kryptera filer som lagras på CD/DVD-skivor och USB-minnen. Du kan skydda installationer, program, dokument, kalkylark, databaser, filmer mm på detta sätt.

Skyddet fungerar som så att när en användare klickar på en knapp i en meny så frågar CD-Menu Creator efter ett lösenord (se bilden till höger). För att kunna fortsätta, exempelvis starta en installation, så måste användaren ange korrekt lösenord.

För att höja säkerheten ytterligare så kan varje fil som är kopplad till en knapp även krypteras. Genom att lagra en fil, t ex ett program eller ett dokument, krypterad på en CD/DVD-skiva eller USB-minne så kan ingen person komma åt filen utan att känna till det korrekta lösenordet.

Mer information om kryptering och hantering av lösenord i CD-Menu Creator 2010 finns här.

Nytt telefonnummer till SamLogic Software

Den 1 april bytte SamLogic Software telefonnummer och faxnummer. De nya numren är:

Telefon: 08 – 531 83 900 (från utlandet: +46 8 531 83 900)
Fax: 08 – 531 88 403 (från utlandet: +46 8 531 88 403)

Övriga kontaktuppgifter är detsamma som förut. De finns på denna sida.

Använd ett smart installationsverktyg

Med ett smart installationsverktyg kan du snabbt och enkelt distribuera program och dokument till andra datorer. Ett smart installationsverktyg vet också vilka filer som behöver följa med ditt program eller dokument och ser till att de installeras i systemet på ett korrekt sätt. Skapande av mappar, genvägar, ikoner och menyer ska givetvis ske automatiskt. Och ett intuitivt gränssnitt är ett måste vid installationsfasen eftersom oerfarna datoranvändare annars kan få problem med att kopiera dina filer till sin dator på ett korrekt sätt.

Installationsverktyget SamLogic Visual Installer är framtagen med både utvecklarens och slutanvändarens behov i fokus. Den visuella utvecklingsmiljön gör verktyget mycket lättanvänt och man behöver inte ha några programmeringskunskaper. Programmet är intelligent såtillvida att det ofta själv kan avgöra vilka inställningar som är lämpliga och vilka filer som måste följa med en installation.

Erfarna programutvecklare använder ett smart installationsverktyg eftersom det ofta är bråttom vid ett projekts slutfas och en installation måste tas fram fort. Det blir då extra viktigt att installationsverktyget skapar korrekta installationer på ett intelligent och smidigt sätt.

Måste kunna samverka med databaser, andra program och systemprogramvara
Ett bra och smart installationsverktyg måste kunna samverka med databaser, andra program och systemprogramvara på ett smidigt sätt. SamLogic Visual Installer är just framtagen för detta ändamål. Verktyget kan samverka med bl a Visual Basic, Access, Excel, Word, PowerPoint, Acrobat Reader och AutoCAD på ett intelligent sätt.

Visual Installer stödjer alla Windows-versioner som finns på marknaden, från och med Windows 95 fram till Windows 7.

Vikten av att ha en uppdaterad version
Det är viktigt att man har en uppdaterad version av ett installationsverktyg eftersom det ständigt sker förändringar i Windows operativsystem. Exempelvis tillkommer det service packs ibland, exempelvis Windows 7 SP1, plus att ständiga småuppdateringar sker hela tiden. De installationsprogram som skapas av installationsverktyget samverkar djupt med systemet, till skillnad från vanliga applikationsprogram som inte är fullt lika systemberoende. Är installationsprogrammet för gammalt så finns det alltid en risk att en funktion inte fungerar som avsett pga en oväntad ändring i systemet.

Och det är inte bara Windows operativsystem som förnyas ständigt utan det kommer även nya versioner av databaser, applikationsprogram mm med jämna intervaller. Ramverket .NET Framework ställer också krav på att man har en relativt ny version av sitt installationsprogram eftersom nya versioner av .NET släpps då och då.

Mer information
Vill du veta mer om installationsverktyget Visual Installer, samt även testa en utvärderingsversion, så kan du klicka här.

Gratis mallar till nyhetsbrev

På Internet finns det många webbsajter som tillhandahåller gratis mallar till nyhetsbrev som du kan använda till dina egna nyhetsbrev. Genom att använda en färdig mall behöver du inte designa ett nyhetsbrev från grunden utan behöver bara anpassa brevet efter dina behov. En bra sådan sajt, med gratis mallar, är denna:

> FREE Email Templates (http://freemailtemplates.com/)

Där hittar du 20 snygga gratismallar som du kan använda när du tar fram ditt eget nyhetsbrev.

Mallarna är skapade för engelska nyhetsbrev, men de kan snabbt anpassas för svenska behov. Texterna i mallarna kan ändras direkt i ett HTML-redigeringsprogram eller ett e-postverktyg som SamLogic MultiMailer och texten i bildhuvudet kan lätt uppdateras i ett ritprogram som exempelvis Paint i Windows. Du hittar bildhuvudet i filen images\logo.gif. Det följer även med en PSD-fil till varje mall så om du har Adobe Photoshop installerad så kan du uppdatera mallen via detta program.

Mallarna finns som ZIP-filer på sajten så du behöver bara ladda hem ZIP-filen för en mall som du är intresserad av och packa upp den på din hårddisk. Sedan öppnar du filen index.html i ett HTML-redigeringsprogram eller e-postverktyg. Det är filen index.html som du skickar ut sedan med ditt e-postverktyg.

Mallarna ser bra ut i alla större e-postklienter på marknaden, som exempelvis Microsoft Outlook, Microsoft Hotmail, Google Gmail, Yahoo! Mail, Apple Mail och Lotus Notes.

Nya grafiska teman till MultiMailers användargränssnitt

Vi har utökat nyhetsbrevsverktyget SamLogic MultiMailer 2011 med nya grafiska teman (stilar) som du kan välja till programmets användargränssnitt. Bland annat har nya Office-teman lagts till. Sammanlagt finns nu 10 olika grafiska teman som du kan välja mellan. Alla teman fungerar oavsett om du använder Windows XP, Windows Vista eller Windows 7, så du kan exempelvis få Windows 7-utseende på ett program som körs i Windows XP!

> Mer information finns här