Mailutskick – ska jag välja ett program eller en tjänst?

Idag kan man välja mellan att använda ett program eller en tjänst för sina mailutskick (utskick av nyhetsbrev). Både program och tjänster har sina för- och nackdelar och vilket av dessa man bör välja för sina utskick beror lite på ens egna behov. Här nedan listar vi upp några för- och nackdelar för respektive metod att skicka ut nyhetsbrev:

Program – fördelar
– Mycket billigare på lång sikt. Du betalar ofta bara en gång. Sedan kan du skicka obegränsat.
– Det finns inga gränser för hur mycket du kan skicka ut.
– Det går snabbare att hantera information i ett program än på webben.
– Du behöver inte ladda upp dina e-postadresser till ett annat företags server utan alla e-postadresser stannar alltid inom ditt företag.
– Program har ofta mer inbyggda funktioner än tjänster, exempelvis för bearbetning av data.

Program – nackdelar
– Du betalar en högre initialkostnad jämfört med en tjänst.
– Har du en gammal dator kan din dator vara delvis låst under ett utskick. På nya datorer är dock detta inget problem.
– Du måste ha tillgång till en e-postserver (mailserver) som hanterar de mängder du vill skicka ut. Men ofta brukar programtillverkaren erbjuda sådana tjänster.

Tjänst – fördelar
– Ingen/låg initialkostnad utan du betalar per månad.
– Har du en gammal dator är datorn inte låst under ett utskick utan den kan frigöras till annat.
– En e-postserver ingår alltid.
– Du kan starta ett mailutskick från vilken dator som helst.

Tjänst – nackdelar
– Ju mer du skickar desto mer måste du betala. Kostnaden för att köpa in ett program för ett par tusenlappar äts ganska snabbt upp om du skickar ut många mail.
– Gränssnittet är i regel Internetbaserat och ofta kan sådana gränssnitt vara långsamma.
– Du måste ladda upp dina e-postadresser till ett annat företags server.

Om du tycker att lösningen med ett program för mailutskick passar dig så kan du ta en titt på vårt program SamLogic MultiMailer. Det är ett snabbt och smidigt program som kan hantera både små och stora utskickslistor på ett flexibelt sätt.

Färdiga bilder till dina installationsdialogrutor (Visual Installer 2010)

I den senaste versionen av vårt installationsverktyg, Visual Installer 2010, har vi inkluderat ett antal bilder som kan användas till dialogrutorna i skapade installationsprogram. Med hjälp av dessa bilder kan du ge dina installationsprogram en snygg design och ett professionellt utseende. Förutom de inbyggda bilderna så kan du även lägga till egna bilder till dialogrutorna, exempelvis din företags- eller produktlogotype.

En större version av bilden ovan och mer information finns på denna sida. Och en lista på övriga nyheter i Visual Installer 2010 hittar du här.

Din ämnesrad avgör ofta om ditt nyhetsbrev blir öppnat

När du skapar ett nyhetsbrev är det viktigt att du skapar en bra ämnesrad eftersom det ofta är ämnesraden som avgör om ditt nyhetsbrev blir öppnat eller inte. Här nedan finns några tips om hur man bör utforma en ämnesrad som gör att nyhetsbrevet blir öppnat.

1. Max 50 tecken. Ämnesraden bör vara max 50 tecken lång annars finns det risk att slutet av ämnesraden inte syns i många e-postklienter.

2. Skriv det viktigaste först. Om mottagaren har en liten bildskärm (t ex en liten laptop eller en smarttelefon) så visas inte ens 50 tecken alltid och då kan det vara bra att ha det viktigaste i början på ämnesraden.

3. Tänk på spamfilter. Undvik ord som kan fastna i spamfilter. Försök också undvika att använda flera utropstecken i rad (!!!) eller enbart versaler i ämnesraden eftersom många spamfilter reagerar negativt då. Undvik också specialtecken som procenttecken (%), stjärna (*), dollartecken ($) eller eurotecken (€) osv.

4. Var gärna personlig i ämnesraden. Har du möjlighet så skriv gärna mottagarens namn i ämnesraden. Att se sitt eget namn i ämnesraden gör många nyfikna och de öppnar då nyhetsbrevet lättare.

5. Brevets mest intressanta nyhet i ämnesraden. Om ditt nyhetsbrev innehålla flera nyheter så försök ta upp det mest intressanta i ämnesraden. Annars finns det risk att många inte öppnar nyhetsbrevet och din intressanta nyhet blir inte läst.

Sedan är det viktigt att ämnesraden är relevant för innehållet i nyhetsbrevet. Har du en ämnesrad som inte motsvarar innehållet i ditt mejl så finns det risk att folk blir besvikna och avregistrerar dig. Så var alltid ärlig med ämnesraden.

Vill du ha fler tips som har med nyhetsbrev att göra så kan du ta en titt i vårt artikelindex som innehåller ett stort antal artiklar om e-postmarknadsföring och nyhetsbrev.

Spamfilter kan stoppa dina nyhetsbrev i onödan

Spamfilter kan oavsiktligt ställa till med problem för dig när du ska skicka ut nyhetsbrev till dina kunder. Om dina nyhetsbrev är felaktigt utformade så kan de klassas som spam (skräppost) och då kan de fastna i ett spamfilter helt i onödan. Detta innebär att vissa av dina kunder inte får dina nyhetsbrev, trots att de är aktiva prenumeranter. För att minska risken att dina nyhetsbrev fastnar i ett spamfilter så gäller det att ta fram nyhetsbrev som får så låg spampoäng som möjligt.

Hur många spampoäng ditt nyhetsbrev får bedöms av spamfiltret som gör en analys av ditt nyhetsbrev. För varje sak som spamfiltret hittar i ditt nyhetsbrev och bedömer vara något som brukar användas i spammail så ger det spampoäng. Överstiger spampoängen en viss nivå så kommer ditt nyhetsbrev att klassas som spam och därmed kan det fastna i spamfiltret.

I den här artikeln får du 15 tips som hjälper dig att sänka spampoängen på dina nyhetsbrev och därmed undviker du att de fastnar i spamfilter i onödan:

> 15 tips om hur du ger dina nyhetsbrev lägre spam-poäng

Mailutskick med färre studsar

Varje gång du gör ett mailutskick så är det en del mail som inte kommer fram pga att mailadresserna är felaktiga eller pga att mottagarens mailserver inte fungerar, och då kommer ibland nyhetsbrevet tillbaka eller så kommer det en felrapport tillbaka som informerar vad som gått fel. Man brukar kalla sådana mail som kommer tillbaka för studsar (eller e-poststudsar).

Folk byter mailadress ofta så du måste underhålla dina maillistor aktivt för att dina mailutskick ska vara effektiva. Genom att uppdatera de mailadresser som studsar, eller ta bort dem i de fall en korrekt mailadress inte går att få fram, så uppnår du bl a följande:
 
Snabbare mailutskick.
   Genom att ta bort de mailadresser som studsar så går det fortare att skicka ut dina nyhetsbrev.
Ökad försäljning.
   Med rätt mailadress så får fler kunder dina nyhetsbrev vilket kan leda till ökad försäljning.
Minskad risk för spamklassning.
   Spamfilter registrerar antalet studsar. Är de för många kan dina nyhetsbrev spamklassas.
Stabilare mailutskick.
   Minskad belastning på din mailserver / andras mailservrar minskar risken för störningar.

Hur du gör för att minska antal studsar (e-poststudsar) vid mailutskick kan du läsa om i denna artikel på vår hemsida:

> 11 tips som minskar antal studsar vid utskick av nyhetsbrev

Är det skillnad på AutoRun och AutoPlay (för CD / DVD)?

Du har säkert hört namnen AutoRun och AutoPlay förut. Dessa begrepp brukar användas i samband med automatisk hantering av innehåll på en CD eller DVD. Det är ganska vanligt att folk tror att det är två olika namn för samma sak, namnen är ju så snarlika, men AutoRun och AutoPlay syftar faktiskt på två helt olika saker. I denna artikel på vår webbsajt så kan du läsa om vad det är för skillnad mellan AutoRun och AutoPlay:

> Vad är skillnaden mellan AutoRun och AutoPlay?

Digital signering av installationsprogram

I Visual Installer 2010 förbättrade vi möjligheterna att digitalt signera (kodsignera) de installationsprogram som Visual Installer skapar. Genom att signera de installationer som du distribuerar så minskar du risken att någon ändrar i dina filer utan din vetskap. En installation som är digitalt signerad medför också att färre varningsrutor visas i Windows när användaren startar installationen. I Windows Vista och Windows 7 visas inte dialogrutan ”Öppna fil – Säkerhetsvarning” alls om installationen har en digital signering.

Texten i de informationsrutor som visas är också betydligt snällare. Likaså de grafiska symboler som visas i dialogrutorna. Den röda något avskräckande sköldsymbolen visas exempelvis inte alls. I Windows Vista och Windows 7 visas dialogrutan i bilden till höger om installationen är signerad. I dialogrutan står även programtillverkarens namn (vid fältet Verifierad utgivare) vilket ökar känslan av trygghet.

Du kan läsa mer om nyttan av att signera installationer i nyhetsbrevsartikeln Varför ska du signera dina installationer? som vi publicerade i vårt nyhetsbrev nr 6/2010 förra året. Där finns även länkar till mer information om digital signering. Och mer information om digital signering / kodsignering i installationsverktyget Visual Installer 2010 finns på denna informationssida på vår sajt.

Autorun-CD / Autorun-DVD med meny underlättar för dina användare

Om du brukar distribuera program, dokument, bilder, filmer mm via CD eller DVD så kan du göra det enklare för mottagarna om du lägger till en meny till skivan. Via menyn så kan användaren fort hitta det program eller dokument mm han är ute efter. Gör du dessutom menyn autostartande så blir det ännu enklare för mottagarna av CD- eller DVD-skivan. Menyn kommer då att visas automatiskt på skärmen så fort användaren stoppar in din CD eller DVD i diskfacket.

Det finns med andra ord många fördelar att göra så här och du kan läsa om ytterligare fördelar i denna artikel på vår hemsida:

> Varför ska du skapa en Autorun-meny till din CD/DVD-skiva?

CD- eller DVD-skivor där en meny, eller annat program, startar automatiskt när skivan stoppas in i läsaren brukar kallas för en Autorun-CD eller Autorun-DVD. Det är ganska enkelt att skapa sådana här CD- eller DVD-skivor om man har ett bra verktyg. Om du är ute efter ett sådant verkyg så kan du titta på CD-Menu Creator som vi själva skapat.

E-postmarknadsföring / utskick av nyhetsbrev – vad är fördelarna?

Idag finns det många sätt att marknadsföra sitt företag och sina produkter på. Det kan exempelvis ske via tidningsannonser, reklamutskick, TV-reklam, radioreklam, Google-annonser, Facebook-annonser mm. Men få av dessa metoder är nog lika kostnadseffektiva och tidseffektiva som utskick av nyhetsbrev via e-post, dvs e-postmarknadsföring. Har du investerat i ett bra verktyg och satt ihop en bra grundmall så tillkommer i regel inga fler kostnader efter det. Jämför exempelvis med vad det kostar att göra utskick via vanligt brev (via posten). Då måste du betala för tryckkostnader, papperskostnader, porto mm. Skillnaden ökar ju fler mottagare du ska skicka till. Det tar inte heller särskilt lång tid att sätta ihop ett nyhetsbrev, förutsatt att du har ett bra program eller en bra nyhetsbrevstjänst.

E-postmarknadsföring ger dig även många andra fördelar. Du kan exempelvis se hur många som läst nyhetsbrevet, och ofta även se vilka personer som läst brevet. Med nyhetsbrev så kan du också på ett lätt sätt målgruppsanpassa innehållet. Detta gäller både texter och bilder. Ytterligare en fördel med nyhetsbrev är att du kan få en kommunikation med kunden, t ex via e-post, Twitter eller telefon, redan samma dag som du skickat nyhetsbrevet. Med ett nyhetsbrev kan du även nå folk som inte är inne på kontoret eller hemma för tillfället eftersom många idag kan läsa e-post med sin mobil eller bärbara dator.

Vi har skrivit en artikel som listar upp många fördelar med e-postmarknadsföring och utskick av elektroniska nyhetsbrev. Du kan läsa artikeln här:

> Skicka nyhetsbrev via e-post (21 fördelar)