Varför visas inte bilder i Outlook.com (Hotmail)?

I samband med att den webbaserade e-posttjänsten Hotmail ersattes med Outlook.com så har det skett en del förändringar i hur bilder hanteras vilket kan leda till att bilder inte alltid visas korrekt i Outlook.com. Det här problemet kan inträffa om bilder bäddas in i själva mailet istället för att man använder länkar till bilder. För att komma runt detta problem så kan du använda bildlänkar när du infogar bilder i ditt nyhetsbrev, dvs du länkar till bilder som ligger på Internet istället för välja dem från din hårddisk.

En ny publiceringsfunktion i MultiMailer kan skapa bildlänkar automatiskt
I MultiMailer 2013 finns en ny publiceringsfunktion som laddar upp kopior av nyhetsbrev till sajt på Internet och i samband med det så laddas även bilderna upp till Internet och bildlänkar skapas automatiskt för bilderna. Så om du inte har möjlighet att länka till bilder på Internet så kan du välja dem från din hårddisk (som förut) och sedan använda publiceringsfunktionen i MultiMailer. Då får du länkade bilder automatiskt.

Lägga in bildlänkar manuellt
Det går även att skapa bildlänkar manuellt i MultiMailer via menyvalet Infoga – Infoga bildlänk där du i inmatningsfältet Internetadress anger internetsökvägen till bilden.

Mer information om Outlook.com
I den här videon visas hur du använder några av de vanligaste funktionerna i Outlook.com

Ytterligare information om Outlook.com finns att läsa hos Microsoft:
> Frågor och svar om Outlook.com

SamLogic MultiMailer E-postserver – Ökar chansen att dina nyhetsbrev kommer fram

Den stora mängden skräppost har gjort att olika anti-skräppostfilter (antispamfilter) som används för att filtrera ut skräppost har blivit allt striktare, vilket ofta leder till att även önskade nyhetsbrev hamnar i skräppostmappen eller inte kommer fram alls, trots att mottagaren verkligen vill ha nyhetsbreven. Dessutom har Internetoperatörernas och webbhotellens gränser sänks för hur många e-postmeddelanden man får skicka per tidsenhet, vilket kan ge felmeddelanden och avbrutna e-postutskick, om man skickar ut för fort eller skickar ut för många nyhetsbrev under en dag.

SamLogic MultiMailer E-postserver
För att lösa dessa problem så kan du som användare av e-postverktyget SamLogic MultiMailer använda en fristående auktoriserad SMTP-server för att göra dina e-postutskick: SamLogic MultiMailer E-postserver. Detta ger många fördelar och löser flera problem:

  • Minskad risk att nyhetsbrev klassas som skräppost – Ökar chansen att dina nyhetsbrev kommer fram.
  • Flexibla utskicksgränser – Du bestämmer själv hur många nyhetsbrev du vill skicka ut per månad.
  • Lättillgänglig SMTP-server – Enkelt att göra e-postutskick från olika datorer.
  • Enkel installation och konfigurering – Du slipper göra krångliga inställningar utan allt sköts automatiskt.
  • Billigt och prisvärt – Väldigt låg kostnad, och skickar du max 3000 mail/månad så kan du skicka gratis.

Läs mer om SamLogic MultiMailer E-postserver på denna sida:
> SamLogic MultiMailer E-postserver

Mer information
Förutom att använda en auktoriserad e-postserver så finns det andra saker som du kan göra för att minska risken att dina nyhetsbrev felaktigt ska klassas som skräppost (spam). Läs mer om detta i nedanstående artiklar som vi publicerat på vår sajt:

> Så fungerar skräppostfilter
> 15 tips om hur du ger dina nyhetsbrev lägre spam-poäng

Hur man lyckas med sin e-postmarknadsföring

I denna video från Webbdagarna i Stockholm 2014 ser ni Kyle Lacy från företaget ExactTarget föreläsa om hur man ska bära sig åt för att lyckas med sin e-postmarknadsföring. En intressant video som är värd att ses om ni arbetar med e-postmarknadsföring:

Videon kan startas via Internetworlds webbsajt:
> Så lyckas du med din e-postmarknadsföring

Se även
Vi rekommenderar er även att läsa dessa relaterade artiklar (PDF-dokument) på vår sajt som tar upp marknadsföring och försäljning via e-post:
> Så gör du för att marknadsföra och sälja med nyhetsbrev
> Så gör du för att skapa nyhetsbrev som ökar din försäljning

Julbilder till nyhetsbrev och e-vykort

Vi har tidigare publicerat informativa blogginlägg som visar hur du får tag i snygga julbilder till nyhetsbrev och e-vykort, samt hur man hanterar egna bilder med jultema i dessa sammanhang. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer:

> Bilder med julmotiv till julkort och nyhetsbrev
> Använda egna bilder från digitalkamera till elektroniska julkort?

Läs gärna även denna artikel på vår hemsida:
> 5 fördelar med att skicka e-julkort jämfört med vanliga julkort

Statistik och analys av e-postutskick

I tre tidigare blogginlägg har vi beskrivit de nya statistikfunktionerna i e-postverktyget SamLogic MultiMailer samt hur de kan användas för att samla in statistik och analysera e-postutskick. Vi har nu sammanställt denna information i en PDF-artikel, där du dessutom får tips om hur du använder SamLogic MultiMailers statistikfunktioner i praktiken. Du kan öppna PDF:en genom att klicka på länken nedan:

> Statistik och analys av e-postutskick (PDF)

Om du inte har MultiMailer 2011 redan så kan du ladda ned en utvärderingsversion av programmet från denna Internetsida. Statistikfunktionerna finns i MultiMailer 2011 / Professional och de kan användas direkt (inget konto eller aktivering krävs):

> Ladda ned en utvärderingsversion av MultiMailer 2011

MultiMailer – de 3 extraverktygen i menyn Verktyg

När du installerar programmet MultiMailer 2011 / Professional så medföljer det tre extra verktyg som kan vara användbara i vissa sammanhang. Verktygen kan startas via undermenyn Verktyg i Windows programmeny:

Följande tre verktyg följer med:
HTM-generator för formulär – skapar skript för att öppna registreringsformulär
Överför datafiler mellan datorer – överför MultiMailers datafiler mellan två datorer
SamLogic Diagnosverktyg – ett verktyg som kan användas för felsökning

HTM-generator för formulär
Med MultiMailer kan du använda registreringsformulär för avregistreringar, prenumerationer och e-postadressbyten. Dessa formulär kan du öppna antingen direkt från ett nyhetsbrev eller från en hemsida. Om du väljer det sistnämnda alternativet (hemsida) så kan verktyget HTM-generator för formulär användas för att skapa den nödvändiga HTML-skript som behövs för att öppna formulären. Det finns många inställningsmöjligheter, bl a kan du ange vilka inmatningssfält som ska visas, vilket språk som ska användas, vilken bakgrundsfärg som ska visas och vilken e-postadress som ska ta emot registreringar.

Överför datafiler mellan datorer
Med detta program kan du flytta eller kopiera datafiler från en dator där MultiMailer är installerad till en annan dator. Detta är användbart om du exempelvis köpt en ny dator, och du tänker installera MultiMailer även i den. Med hjälp av detta program kan alla dina datafiler i den gamla datorn överföras till den nya på ett smidigt sätt. Bland annat kan spärrlistor, användarprofiler och innehållet i flikarna Statistik, E-poststudsar och Registreringar överföras på detta sätt.

Programmet överför inte dina mailing-listor eller dina nyhetsbrev utan dessa får du kopiera manuellt.

SamLogic Diagnosverktyg
Detta är ett generellt verktyg som följer med alla SamLogics program. Verktyget används för diagnosering och felsökning i datorer. Verktyget kan också laddas ned från denna sida.

Hur jämför jag olika e-postutskick med varandra?

När man genomfört några e-postutskick och skickat ut ett antal nyhetsbrev så kan det vara intressant att se om antal öppnade nyhetsbrev ökar eller minskar med tiden. Det kan också vara intressant att se om nya prenumeranter tillkommer i snabbare takt än antal avregistreringar, eller om det är tvärtom. Något annat som kan vara intressant att veta är hur olika ämnesrader påverkar öppningsfrekvensen. Du kanske har en idé på en riktigt snitsig ämnesrad, men kommer den att leda till att fler öppnar nyhetsbrevet?

Allt detta går att mäta med nyhetsbrevsverktyget MultiMailers statistikfunktioner. I programmet ingår en möjlighet att jämföra olika utskick med varandra och se vad trenden är. Informationen redovisas grafiskt i form av diagram, och du har flera olika diagramtyper att välja mellan. Här nedan visas ett par exempel:


Ovan visas ett ytdiagram där 5 utskick jämförs med varandra.


Ovan visas ett stapeldiagram där 5 utskick jämförs med varandra.

Ytterligare ett diagramexempel hittar du på denna sida.

Det är ganska enkelt att jämföra olika e-postutskick med varandra i MultiMailer. I listan i fliken Statistik så markerar du de utskick som du vill jämföra med varandra och högerklickar sedan med musen och väljer därefter menyalternativet Jämför utskick (visa grafiskt). Då kommer ett fönster innehållande ett diagram att öppnas på skärmen. Diagrammets innehåll baseras på de markerade utskickens innehåll. Vill du byta diagramtyp så kan du välja en ny typ via alternativrutan nere till höger i fönstret.

Detta programtips beskriver mer i detalj hur du jämför e-postutskick med varandra:
> Tips: Hur du jämför olika e-postutskick med varandra

Hur ser jag vilka kontakter som öppnat mitt nyhetsbrev?

Förutom att se hur många kontakter som öppnat ditt nyhetsbrev (som vi tog upp i det förra blogginlägget) så kan du även med MultiMailers statistikfunktioner se vilka av kontakterna som öppnat nyhetsbrevet. Det gör du genom att i fliken Statistik markera det e-postutskick i listan som du är intresserad av och högerklicka över den med musen och sedan välja menyalternativet Visa vilka som har öppnat nyhetsbrevet. Då kommer fliken Mailing-lista att visas och varje kontakt som har öppnat nyhetsbrevet kommer att markeras med symbolen längst till vänster. Bilden nedan visar hur det kan se ut:

Vill du göra en uppföljning på dessa kontakter så kan du snabbt få dessa kontakter markerade i mailing-listan genom att välja menyalternativet Redigera – Fler markeringsalternativ – Markera kontakter med öppnade nyhetsbrev i MultiMailer. Därefter kan du exempelvis exportera dessa kontakter till ett annat program eller utföra ett nytt utskick till dem.

I detta programtips beskrivs mer detaljerat hur du ser vilka kontakter som öppnat ett nyhetsbrev som du skickat ut:
> Tips: Hur du ser vilka kontakter som öppnat ett nyhetsbrev

Hur ser jag hur många kontakter som öppnat mitt nyhetsbrev?

Med SamLogic MultiMailer 2011 är det möjligt att se hur många kontakter som öppnat ditt nyhetsbrev, samt även att se vilka kontakter som öppnat nyhetsbrevet. Fliken Statistik i MultiMailer har utökats med en mängd nya funktioner, varav en används för att se hur många som öppnat ditt nyhetsbrev.

När du genomför ett e-postutskick så lagras fakta om utskicket i listan som visas i fliken Statistik. Om du markerar ett utskick i listan och högerklickar med musen över den och väljer menyalternativet Visa öppnade/ej öppnade nyhetsbrev (visa grafiskt) så öppnas en dialogruta som innehåller fakta om antal kontakter som öppnat ditt nyhetsbrev. Faktan redovisas både i form av siffror och som ett diagram (se bilden nedan):

Informationen om antal öppnade är ungefärlig eftersom systemet förutsätter att folk har bildvisning påslagen, eller att de aktivt visar bilder för ditt nyhetsbrev. Har du ett nyhetsbrev med många bilder så brukar folk i regel se till att bilderna för nyhetsbrevet visas och då kommer MultiMailer att registrera öppnandet. Om ditt nyhetsbrev innehåller enbart text då kommer sannolikt färre att aktivera bildvisning för brevet, och skillnaden mellan de som faktiskt läser nyhetsbrevet och de siffror som redovisas kan bli större. Men i snitt så kan det avvika några procentenheter här, dvs mellan registrerade öppningar och faktiska läsningar av nyhetsbrevet.

I detta programtips visar vi mer konkret hur du gör för att se antal kontakter som öppnat ett specifikt nyhetsbrev:
> Tips: Hur du ser antal kontakter som öppnat ett nyhetsbrev

Mer generell information, och fler tips om de nya statistikfunktionerna i MultiMailer, finns i nr 7 av vårt nyhetsbrev:
> Nyhetsbrev #7/2011 – Prova nya statistikfunktioner för analys av e-postutskick

I nästa blogginlägg ska vi gå igenom hur man ser vilka kontakter som öppnat ett nyhetsbrev.

MultiMailer kan skicka ut nyhetsbrev från en Mac

Vårt e-postverktyg för att skicka ut nyhetsbrev, SamLogic MultiMailer, är ett Windowsprogram och kräver därför Windows som operativsystem för att fungera, men trots det kan programmet faktiskt köras i en Mac (Macintosh-dator). Det är möjligt genom att installera ett virtualiseringsprogram i Mac-datorn och sedan installerar man Windows i denna. Med hjälp av virtualiseringsprogrammet kan sedan Windows-program köras i en Mac på samma sätt som när de körs i en PC med Windows installerad.

Det finns olika virtualiseringsprogram på marknaden och några bra är VMware Fusion och Parallels Desktop. För äldre Mac-datorer kan Microsoft Virtual PC användas, men Microsofts virtualiseringslösning kan inte köras på nyare Mac-datorer som bygger på teknik från Intel. Men VMware Fusion och Parallels Desktop stöder dessa system så har du en relativt ny dator så är det VMware Fusion eller Parallels Desktop du ska titta på.

Med hjälp av ovan nämnda virtualiseringsprogram kan du köra Windows och Mac OS X på samma gång i din dator vilket kan vara smidigt ibland, t ex när data ska kopieras mellan program som körs i de olika operativsystemen.

Det kan också nämnas att Apple har en produkt som heter Boot Camp, men den kräver att man bootar om datorn när man växlar operativsystem så den är inte lika smidig. Boot Camp ingår i Mac OS X version 10.5 och senare.

Vill du ha mer information om virtualiseringsprogrammen VMware Fusion och Parallels Desktop så kan du klicka på länkarna nedan:
> Information om VMware Fusion
> Information om Parallels Desktop

Vill du läsa mer om Apples Boot Camp och hur den används så kan du läsa det här:
> Använda Windows i Mac-datorer via Boot Camp