Så får du bättre nyhetsbrevsstatistik

I detta blogginlägg skrev vi att länkar till bilder ökar chansen att bilder visas korrekt i e-posttjänsten Outlook.com. Ytterliggare ett skäl till att använda bildlänkar istället för att infoga bilder direkt i nyhetsbreven är att mätningen av hur många som öppnar nyhetsbreven blir mer korrekt då. Tekniken för att mäta hur många och vem som öppnar ett nyhetsbrev bygger nämligen på att en liten unik bild (som inte syns för ögat) infogas automatiskt i nyhetsbreven när de skickas ut. För att nyhetsbrevet ska registreras som öppnat så måste den lilla bilden visas hos mottagaren så det gäller att få så många e-postmottagare som möjligt att aktivera bildvisningen, exempelvis genom att få dem att klicka på något av de röda kryssen som visas istället för bilder i nyhetsbrevet.

Så får du fler att aktivera bildvisningen
Två sätt som du kan använda för att få fler att aktivera bildvisningen är att ha en bra text i bildens ALT-tagg samt ha en lockande undertext till bilden.

Alternativ text (ALT-taggen)
I MultiMailer väljer du menyalternativet Infoga-Bild eller Infoga-Bildlänk och i inmatningsfältet Alternativ text anger du den text som ska visas om bildvisningen är avstängd i nyhetsbrevsprenumeranternas e-postklienter. I exemplet nedan har texten ”Statistik för försäljning” angetts.

Bilden nedan visar hur det ser ut i Microsoft Outlook om automatisk bildvisning är inaktiverad och alternativtexten ”Statistik för försäljning” används:

En nackdel med ALT-taggen är att den inte stöds av alla e-postklienter. Alla versioner av Microsoft Outlook har stöd för denna tagg, men exempelvis den nya webbaserade tjänsten Outlook.com saknar stöd för ALT-taggen. Men det finns ytterligare en metod man kan använda sig av för att få fler att visa bilder i ett mejl.

Lockande bildtext
Exemplet nedan visar hur du kan lägga till en egen undertext (texten ”På bilden visas aktuell försäljning”) till en bild för att locka nyhetsbrevsprenumeranter att aktivera bildvisningen. Fördelen med den här metoden är att den fungerar i alla e-postklienter.

Läs även detta tidigare blogginlägg om fördelarna med att publicera nyhetsbrev på Internet:
> 7 fördelar med att publicera nyhetsbrev på Internet

Varför visas inte bilder i Outlook.com (Hotmail)?

I samband med att den webbaserade e-posttjänsten Hotmail ersattes med Outlook.com så har det skett en del förändringar i hur bilder hanteras vilket kan leda till att bilder inte alltid visas korrekt i Outlook.com. Det här problemet kan inträffa om bilder bäddas in i själva mailet istället för att man använder länkar till bilder. För att komma runt detta problem så kan du använda bildlänkar när du infogar bilder i ditt nyhetsbrev, dvs du länkar till bilder som ligger på Internet istället för välja dem från din hårddisk.

En ny publiceringsfunktion i MultiMailer kan skapa bildlänkar automatiskt
I MultiMailer 2013 finns en ny publiceringsfunktion som laddar upp kopior av nyhetsbrev till sajt på Internet och i samband med det så laddas även bilderna upp till Internet och bildlänkar skapas automatiskt för bilderna. Så om du inte har möjlighet att länka till bilder på Internet så kan du välja dem från din hårddisk (som förut) och sedan använda publiceringsfunktionen i MultiMailer. Då får du länkade bilder automatiskt.

Lägga in bildlänkar manuellt
Det går även att skapa bildlänkar manuellt i MultiMailer via menyvalet Infoga – Infoga bildlänk där du i inmatningsfältet Internetadress anger internetsökvägen till bilden.

Mer information om Outlook.com
I den här videon visas hur du använder några av de vanligaste funktionerna i Outlook.com

Ytterligare information om Outlook.com finns att läsa hos Microsoft:
> Frågor och svar om Outlook.com

Ny svensk molnbaserad HTML-editor för nyhetsbrev

Ett HTML-dokument som ska användas till nyhetsbrev är ofta uppbyggt på ett annat sätt än HTML-dokument som används till webbsajter. Man kan sällan bara ta en webbsida och skicka ut den som e-post. Inte heller kan man använda samma inställningar när man skapar ett HTML-nyhetsbrev som när man skapar en HTML-webbsida. Skillnaderna är för stora. 

HTML-koden måste vara enkel
Ett HTML-dokument avsedd för nyhetsbrev måste vara mycket enklare i sin uppbyggnad. Använder man alltför avancerade ”finesser” i sitt nyhetsbrev så kan de visas fel hos många e-postmottagare. Sedan är det så att i vissa fall så har utvecklingen t.o.m gått baklänges, som fallet är med Microsoft Outlook som idag kräver enklare uppbyggda mail än vad fallet var för några år sedan (se SamLogics nyhetsbrev 8/2009 för mer information).

Surfplattor, smarta mobiltelefoner och strikta skräppostfilter
På senare tid har saken komplicerats ytterligare av att många nu läser sin e-post i mobiltelefoner eller surfplattor. Det ställer också speciella krav på HTML-koden, särskilt när utvecklingen går så fort framåt och det finns många olika tillverkare och modeller.

Strikta antispamfilter ställer höga krav
Även dagens alltmer strikta antispamfilter (anti-skräppostfilter) ställer höga krav på HTML-koden. Den får inte se ”ovanlig” ut på något sätt, annars reagerar antispamfilter negativt och nyhetsbrevet kan filtreras bort. I bästa fall hamnar det i skräppostmappen och i sämsta fall kommer det inte fram överhuvudtaget till mottagaren utan tas bort av e-postservern. Det går att ställa in webbdesignverktyg för hemsidor så att de även skapar en bra HTML-kod för nyhetsbrev. Men är du inte insatt i sådana verktyg, eller saknar ett sådant verktyg, kan det vara bäst att använda en editor som är specialiserad på att ta fram nyhetsbrev.

Mer än 10 års erfarenhet av e-post och nyhetsbrev
SamLogic Software har arbetat med lösningar för e-post och nyhetsbrev i mer än 10 år och genom kontakter med de 1000-tals användarna av e-postverktyget SamLogic MultiMailer så har vi förstått att ovanstående ställer till med problem för såväl professionella webbdesigner som erfarna tekniker och e-postmarknadsförare. För att lösa dessa problem har vi med utgångspunkt från vår erfarenhet utvecklat ett nytt molnbaserat HTML-verktyg som är anpassat för att skapa nyhetsbrev som tar hänsyn till de speciella förutsättningarna som gäller för e-post.

Används av IBM, Adobe och Oracle
Det nya molnbaserade HTML-verktyget, med namnet SamLogic MultiMailer Newsletter Editor, bygger på kod från CKEditor, som är en beprövad editor som används av stora företag som t.ex IBM, Adobe och Oracle. CKEditor har funnits i över 10 år och är väl testad och stabil.

Egenskaper för SamLogic MultiMailer Newsletter Editor
Några egenskaper som SamLogic MultiMailer Newsletter Editor har är:

  • Skapar HTML-kod som är anpassad för e-post
  • Skapar nyhetsbrev som visas korrekt i olika e-postklienter
  • Hanterar teckensnitt väldigt bra, bättre än dagens inbyggda editor
  • Kan filtrera text som klistras in från MS Word så att det passar e-post
  • Har stavningskontroll på 15 språk
  • Samverkar med e-postverktyget SamLogic MultiMailer

Testa SamLogic MultiMailer Newsletter Editor
Vill du prova en betaversion av SamLogic Softwares nya molnbaserade HTML-editor så kan du göra det på nedanstående Internetsida. Utveckling pågår fortfarande så nya funktioner läggs till allteftersom, men redan nu kan du få ett första smakprov av editorn:
> Testa SamLogic MultiMailer Newsletter Editor

Artiklar med tips på hur man utformar nyhetsbrev
Vi har skrivit och publicerat många artiklar med tips på vad du ska tänka på när du utformar nyhetsbrev på vår sajt, och här nedan finns länkar till några av artiklarna:
> Mobil e-post – att skapa nyhetsbrev för en mobiltelefon och Smartphone
> Att skicka nyhetsbrev / e-post till Hotmail, Gmail och Yahoo!
> 11 tips som gör dina e-postbrev mer lättlästa
> HTML-format eller textformat, vilket är bäst för nyhetsbrev?
> Så fungerar skräppostfilter
> 15 tips om hur du ger dina nyhetsbrev lägre spam-poäng

Visual Installer: Relativ storlek för ett installationsfönster

Vi har uppdaterat vårt visuella installationsverktyg Visual Installer med en ny funktion; du kan nu sätta en relativ storlek för ett installationsfönster. Storleken anges med ett procentvärde, så att installationsfönstret alltid kommer att täcka en specificerad procent av bildskärmen. Detta procentvärde anges enkelt via ett dragreglage som nu finns i Visual Installer (se bilden till höger).

Nedan finns en bild som visar hur ett installationsfönster kan täcka en del av skärmen.

Var finns dragreglaget?
Du kan öppna dialogrutan med dragreglaget från två ställen i programmet:

– Via menyalternativet Objekt – Installationsfönster. Tryck på knappen Ändra till höger om alternativet Följande procentuella storlek i dialogrutan som visas.

– När du väljer Arkiv – Nytt projekt. Tryck på knappen Inställningar och därefter på knappen Ändra storlek.

(Denna funktion finns tillgänglig i Visual Installer version 9.5.20 och senare.)

Statistik och uppföljning av nyhetsbrevsutskick

I vårt nyhetsbrevsverktyg SamLogic MultiMailer 2012 ingår kraftfulla funktioner för statistik och uppföljning av nyhetsbrevsutskick. Vill du veta mer om dessa funktioner så rekommenderar vi dig att läsa följande blogginlägg som innehåller länkar till sidor som beskriver dessa funktioner i detalj:

> MultiMailer 2012:s statistikfunktioner – Sammanfattning

Har du den äldre MultiMailer 2011 så rekommenderar vi dig istället att läsa detta dokument, som tar upp funktionerna i MultiMailer 2011:

> Statistik och analys av e-postutskick

MultiMailer 2013
Just nu håller vi på och utvecklar MultiMailer 2013, som kommer att ha ännu bättre funktioner för statistik och uppföljning av nyhetsbrevsutskick. Vi kommer att ge mer information om funktionerna i den nya MultiMailer 2013 inom kort.

Hur du installerar programfiler till rätt mapp i Visual Installer

Som vi tog upp i detta blogginlägg så finns det två Program-mappar i en 64-bitars dator med 64-bitars Windows installerad. Den ena Program-mappen är avsedd för 32-bitars program och den andra Program-mappen är avsedd för 64-bitars program. Och det är viktigt att dina programfiler alltid installeras i rätt Program-mapp i ett 64-bitars system, annars finns det risk att programmet inte fungerar fullt ut.

Olika språkversioner av Windows
Förutom ovanstående så är det ytterligare en sak som man måste ta hänsyn till när man installerar program och det är att Program-mappen kan ha olika namn i olika språkversioner av Windows. Här i Sverige heter denna mapp i regel C:\Program eller C:\Program (x86) medan den i en engelsk Windows heter C:\Program Files eller Program Files (x86). Du kan läsa mer om Program-mappen på olika språk i denna artikel på vår engelska sajt.

Använd en variabel
Det blir svårt att hantera alla ovan nämnda varianter på ett säkert sätt genom att ”hårdkoda” mappsökvägen; vilket vi även avråder ifrån. Istället bör du använda en variabel i Visual Installer som heter %PROGRAMFILES när du specificerar huvudkatalogen för ditt installationsprojekt. Om du lägger in denna variabel först i en sökväg, exempelvis så här:

%PROGRAMFILES\SamLogic\Visual Installer

så kommer variabeln %PROGRAMFILES att bytas ut mot rätt mappsökväg i samband med installationen. Detta oavsett vilken språkversion av Windows som körs, och om ditt program eller datorn/Windows är 32-bitars eller 64-bitars.

Enklare att välja rätt variabel i Visual Installer 2012
I Visual Installer 2012 (version 9.5.15 eller senare) är det enklare att välja rätt variabel till en huvudkatalog. Vi har stoppat in en knapp till höger om textrutan Huvudkatalog:

som öppnar följande dialogruta om du trycker på knappen:

Via denna dialogruta kan du välja variabeln %PROGRAMFILES, eller andra relevanta variabler, till projektets huvudkatalog på ett lätt sätt.

Mer information
Mer information om 32- och 64-bitars mappar i Windows finns i denna artikel på vår hemsida:
> 64-bitars Windows: Mapparna ’Program (x86)’ och ’SysWOW64’ förklaras

Visual Installer kan visa visuellt när en licensnyckel är rätt

En ny funktion som infördes i Visual Installer 2012 är möjligheten att visa visuellt för slutanvändaren så fort han/hon skrivit in korrekt licensnyckel i installationsdialogrutan Licensnyckel. Användaren ser om nyckeln är rätt redan innan han trycker på knappen Nästa i installationsdialogrutan. Bilden nedan visar hur det kan se ut:

Så fort korrekt licensnyckel skrivits in ändras textfärgen vid inmatningsrutan för licensnyckel till grön plus att en grön bock visas till höger om inmatningsrutan. Detta förenklar för användaren om han/hon skriver in en lång licensnyckel manuellt. Detta förbättrar även intrycket av installationsprogrammet.

Denna nya inställning kan stängas av eller på.

Stöd för social media (Facebook, Twitter m fl) i CD-Menu Creator

Menyverktyget CD-Menu Creator har fr o m 2012-versionen stöd för social media såsom Facebook, Twitter och Google+. Du kan lägga in en eller fler logotyper för social media i en meny, och när slutanvändaren klickar på logotypen så öppnas din sociala media-sida upp i användarens webbläsare.

Så du kan nu på ett enkelt sätt binda ihop dina menygränssnitt för CD/DVD-skivor och USB-minnen med social media som Facebook, Twitter och Google+.

Vilken öppningsfrekvens har mitt nyhetsbrev?

I vårt e-postverktyg MultiMailer 2012 är det möjligt att se ett nyhetsbrevs öppningsfrekvens. En öppningsfrekvens definieras som antal kontakter som öppnar ett nyhetsbrev i förhållande till antal nyhetsbrev som skickats ut. I MultiMailer 2012 kan du även se ett nyhetsbrevs klickfrekvens. En klickfrekvens definieras som antal nyhetsbrev som får klick på en eller fler länkar i brevet, i förhållande till hur många brev som öppnats.

Läs mer om öppningsfrekvens och klickfrekvens i MultiMailer här
Du kan läsa mer om dessa saker i följande inlägg på vår engelska blogg, där vi även lagt in en tipsvideo som visar hur man i MultiMailer får fram information om ett nyhetsbrevs öppningsfrekvens och klickfrekvens:

> What is the open rate for my newsletter?

Ytterligare information om statistikfunktionerna i MultiMailer finns på denna sida.

Sociala medier såsom Facebook, Twitter och Google+ i nyhetsbrev

De senaste åren har sociala medier blivit allt viktigare. Speciellt Facebook, Twitter och Google+ (Google Plus) används av många och har blivit välkända begrepp hos de flesta. Många företag har idag sidor på Facebook, och ibland även på det nyare Google+. Vissa företag har även konton på mikrobloggen Twitter där de informerar om företaget / om produkter, eller diskuterar direkt med sina kunder. Twitter används också ibland för kundsupport.

Sociala medier och nyhetsbrev
Att skicka nyhetsbrev är ett äldre sätt att kommunicera med sina kunder, men med ett nyhetsbrev når man ofta personer på ett helt annat sätt än med sociala medier. Folk är olika aktiva på sociala medier, och med ett elektronisk nyhetsbrev kan du nå personer som av olika anledningar inte är aktiva på sådana för tillfället. Eller så kan du använda ett nyhetsbrev för att informera personer om att du eller ditt företag finns representerad på sociala medier som Facebook, Google+ eller Twitter, och på så sätt få fler kontakter.

Facebook, Twitter och Google+ i nyhetsbrevsverktyget MultiMailer
I nyhetsbrevsverktyget SamLogic MultiMailer 2012 finns stöd för sociala medier såsom Facebook, Twitter och Google+. Via programmets nyhetsbrevsgenerator kan du i dina nyhetsbrev infoga logotyper (ikoner) för Facebook, Twitter och Google+ som är klickbara och som öppnar upp din sida på de nämnda sociala mediesajterna om nyhetsbrevsmottagarna klickar på dem. Bilden ovan visar hur ikonerna ser ut när de placerats ut i ett nyhetsbrev. Klickar en läsare på t.ex Twitter-logotypen så öppnas din Twitter-sida upp.

Vem klickar?
I SamLogic MultiMailer 2012 kan du se vem som klickar på logotyperna för Facebook, Twitter och Google+ och besöker dina sidor på dessa sajter. Så du vet alltid vilka av dina nyhetsbrevsläsare som visar intresse för de sociala medier som du medverkar i.

Hur får jag fram logotyperna för sociala medier i MultiMailer?
Om du startar nyhetsbrevsgeneratorn i MultiMailer så kan du där välja vilka sociala medier som du vill ha stöd för, samt ange webbadresser till dina sidor. Bilden nedan visar hur dialogrutorna för att ställa in detta ser ut:

Om du har en egen nyhetsbrevsmall så kan du enkelt kopiera logotyperna, inklusive länkadresserna, via Urklipp och klistra in dem i din egen mall. Men om du använder en nyhetsbrevsmall skapad via MultiMailer så placeras logotyperna ut direkt på lämpliga ställen i nyhetsbrevet, och kan användas direkt.

Mer information
Mer information om MultiMailer och sociala medier finns på denna sida:
> Sociala medier i MultiMailer: Stöd för Facebook, Twitter och Google+